Vuonna 2014 ilmestyneet

Alla on listattuna tutkijoidemme julkaisut, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

Aaltonen K, Miettinen J, Airio I ym. Cost-related barriers to use of health services and prescription medicines in Finland: a cross-sectional survey. European Journal of Public Health 2014; 24 (6).

Ahola E, Airio I, Nurminen M. Mitä eri aineistot kertovat toimeentulotuen käytöstä täyden kansaneläkkeen saajien keskuudessa? Yhteiskuntapolitiikka 2014; 79 (4): 455–458.

Ahola E, Honkanen P, Tervola J, Valaste M. EUROMOD Country Report – Finland 2009–2013. Colchester: University of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER), 2014.

Airio I, Saarinen A. Alueelliset onnellisuuserot Pohjoismaissa. Sosiologia 2014; 51 (3): 259–274.

Anis M, Rajavaara M, Vornanen R. Lastensuojeluun tarvitaan tutkimus- ja kehitystyön osaamista. Suom Lääkäril 2014; 69 (25–32): 1855.

Ansala L, Hämäläinen U, Sarvimäki M. Maahanmuuttajien lapset. Julkaisussa: Sarvimäki M, toim. Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT Analyysi 1, 2014: 24–31.

Autti-Rämö I. Kuntoutus. Julkaisussa: Pihko H, Haataja L, Rantala H, toim. Lastenneurologia. Helsinki: Duodecim, 2014: 201–219.

Autti-Rämö I, Eliasson A, Forssberg H. How to bridge the gap between systematic reviews and clinical guidelines. Dev Med Child Neurol 2014; 56 (4): 398–400.

Blomgren, J, Hiilamo H, Kangas O, Niemelä M. Finland: Growing inequality with contested consequences. Julkaisussa: Nolan B, Salverda W, Checchi D, Marx I, McKnight A, Tóth IG ym., toim. Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries. Thirty Countries' Experiences. Oxford: Oxford University Press, 2014: 222–247.

Blomgren J, Maunula N, Hiilamo H. Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista. Yhteiskuntapolitiikka 2014; 79 (3): 245–263.

Blomgren J, Virta L. Tuloryhmien erot yksityislääkäripalvelujen käytössä eivät kasvaneet vuosina 2006–2011. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (8): 560–565.

Elfving P, Puolakka K, Kautiainen H, Virta L, Pohjolainen T, Kaipiainen-Seppanen O. Mortality and causes of death among incident cases of systemic lupus erythematosus in Finland 2000–2008. Lupus 2014; 23 (13): 1430–1434.

Fritzell J, Rehnberg J, Bacchus Hertzman J, Blomgren J. Absolute or relative? A comparative analysis of the relationship between poverty and mortality. International Journal of Public Health 2014; online first.

Haataja A, Pylkkänen E. Verotus ja sukupuolten tasa-arvo – ei suomalainen ongelma? Sukupuolentutkimus 2014; 27 (3): 37–42.

Hakala P. Erilaiset dieetit vertailussa. Selkälehti 2014; (4): 5.

Hakala P. Huomio ikääntyneiden proteiinin saantiin. Ravitsemuskatsaus 2014; (2): 16–17.

Hakala P. Joukkoruokailussa tarvitaan vankkaa osaamista. Ravitsemuskatsaus 2014; (2): 10–11.

Hakala P. Millainen on terveyden kannalta paras ruokavalio? Ravitsemuskatsaus 2014; (1): 11.

Hakala P. Oodi kasviksille. Selkälehti 2014; (2): 4–5.

Hakala P. Tarkennus uuteen D-vitamiinisuositukseen. Ravitsemuskatsaus 2014; (1): 9–10.

Halonen J, Hiltunen R, Mikkola H. Yksityisen terveydenhuollon lääkärinpalkkiot 2012. Julkaisussa: Mäklin S, ed. Terveystaloustiede 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi, 2014: 52–56.

Haula T, Koskinen H, Valtonen H. Viitehintajärjestelmä ja asiakkaiden vaihtokiellot. Dosis 2014; 30 (4): 257–263.

Heilä H, Blomgren J, Vainiemi K. Nuorten työkyvyn psykiatrinen arviointi. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (23): 1716–1720.

Helne T. Ei kahta ilman kolmatta: Hyvinvointi, talous ja luonto. Julkaisussa: Särkelä R, Siltaniemi A, Rouvinen-Wilenius P, Parviainen H, Ahola E, toim. Hyvinvointitalous. Helsinki: Soste, 2014: 125–132.

Helne T. Kasvukipuilua – kohti sosiaalipolitiikan, ympäristön ja talouden uutta arvojärjestystä. Hyvinvointikatsaus 2014 (2): 2–8.

Helne T, Joutsenvirta M. Hyvinvointi pitää kytkeä irti talouskasvun ihanteesta. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 19.4.2014.

Hiilamo H, Kangas O. Cherry picking: How sensitive is the relationship between inequality and social problems to country samples? International Journal of Sociology and Social Policy 2014; 31 (11/12): 771–792.

Hiilamo H, Kangas O. Une recette pour une vie meilleure l'expereince des pays nordiques. Helsinki: Crisis Management Initiative CMI, 2014.

Hiltunen, R, Saarni J. Miten yksityisten lääkäripalvelujen markkinarakenne on kehittynyt 2008–2012? Julkaisussa: Mäklin S, toim. Terveystaloustiede 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi, 2014: 66–71.

Hirvilammi T, Helne T. Changing paradigms: a sketch for sustainable wellbeing and ecosocial policy. Sustainability 2014; 6 (4): 2160–2175.

Holm E, Aaltonen K, Heikkinen A, Tiihonen M. From systemic hormone therapy to vaginal estrogen – a nationwide register study in Finland, 2003–2012. Maturitas 2014; 78 (4): 293–297.

Honkanen P. Basic income and negative income tax: a comparison with a simulation model. Basic Income Studies 2014; 9 (1–2): 119–136.

Honkanen P, Tervola J. Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutus tulonjakoon Suomessa 1995–2013. Yhteiskuntapolitiikka 2014; 79 (3): 306–317.

Hujanen, T, Mikkola H. Kuinka paljon työterveyshuolto tukee kuntien perusterveydenhuoltoa? Julkaisussa: Mäklin S, toim. Terveystaloustiede 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 3, 2014: 13–17.

Hämäläinen K, Hämäläinen U, Tuomala J. The labour market impacts of youth guarantee: lessons for Europe? Helsinki: VATT, VATT Working Papers 60, 2014.

Hämäläinen K, Hämäläinen U, Tuomala J. NYT – mallia Euroopalle? Nuorten yhteiskuntatakuun vaikuttavuus. Talous & Yhteiskunta 2014; (4): 34–40.

Hämäläinen K, Hämäläinen U, Tuomala J. Takuulla nuorten työttömyyttä vastaan. Työpoliittinen Aikakauskirja 2014; (1): 18–29.

Ilus T, Kaukinen K, Virta L ym. Refractory coeliac disease in a country with a high prevalence of clinically-diagnosed coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther 2014; 39 (4): 418–425.

Ilus T, Kaukinen K, Virta L, Pukkala E, Collin P. Incidence of malignancies in diagnosed celiac patients: a population-based estimate. Am J Gastroenterol 2014; 109 (9): 1471–1477.

Jantunen J, Kauppa P, Linna M ym. Astman ja allergian kustannukset ovat suuret mutta laskussa. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (9): 641–646.

Johansson P, Pekkarinen T, Verho J. Cross-border health and productivity effects of alcohol policies. J Health Econ 2014; 36 (0): 125.

Jussila A, Virta L, Pukkala E, Farkkila MA. Mortality and causes of death in patients with inflammatory bowel disease: a nationwide register study in Finland. J Crohns Colitis 2014; 8 (9): 1088–1096.

Juvonen-Posti P, Pesonen S, Sallmén M, Takala E, Hinkka K. Napakkuutta ja yhteistyötä pitkittyvään työkyvyttömyyteen tarttumiseen. Työterveyslääkäri 2014; (3): 19–21.

Juvonen-Posti P, Pesonen S, Toivo P ym. Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä. Arviointitutkimus 1.6.2012 voimaan astuneiden työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muutosten täytäntöönpanon toteutumisesta. Helsinki: Työterveyslaitos, Tietoa työstä, 2014.

Jyrkkä J, Itkonen L, Kiviniemi V, Lämsä E, Oravilahri T, Virta L. Asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini Alzheimerin taudin hoidossa. Helsinki: Finnish Medicine Agency Fimea, Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5, 2014.

Kaakkuriniemi S, Kalliomaa-Puha L, Mattila Y ym. Omaishoitajan käsikirja. Tallinna: United Press Global, 2014.

Kalliomaa-Puha L. Omaishoidon oikeudelliset kehykset. Julkaisussa: Kaakkuriniemi S, Kalliomaa-Puha L, Korte H ym., toim. Omaishoidon käsikirja. Tallinna: United Press Global, 2014: 19–74.

Kalliomaa-Puha L. Slow-go ja no-go kuluttajat markkinoilla. Julkaisussa: Mäkipetäjä-Leinonen A, Nieminen L, toim. Vanhuus ja oikeus. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 2014: 323–352.

Kangas, O. Rahaa vai rakkautta? Talous, sosiaalipolitiikka ja elämään tyytyväisyys. Julkaisussa: Särkelä R, Siltaniemi A, Rouvinen-Wilenius P, Parviainen H, Ahola E, toim. Hyvinvointitalous. Helsinki: SOSTE, 2014: 18–27.

Kangas O, Blomgren J. Socio-economic differences in health, income inequality, unequal access to care and spending on health: A country-level comparison of Finland and 16 other European countries. Research on Finnish Society 2014; 7: 51–63.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. Finland - country report. Bryssel: EU, 2014.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. Flash-report on the Finnish pension reform 2017. Bryssel: EU, 2014.

Kangas O, Niemelä M, Varjonen S. When and why do ideas matter? European Political Science Review 2014; 7 (1): 73–92.

Kausto J, Viikari-Juntura E, Virta L, Gould R, Koskinen A, Solovieva S. Effectiveness of new legislation on partial sickness benefit on work participation: a quasi-experiment in Finland. BMJ Open 2014; 4 (12): e006685-2014-006685.

Kerola AM, Kauppi MJ, Nieminen TV ym. Psychiatric and cardiovascular comorbidities as causes of long-term work disability among individuals with recent-onset rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2014: 1–6.

Kerola AM, Nieminen TV, Kauppi MJ ym. Increased risk of levothyroxine-treated hypothyroidism preceding the diagnosis of rheumatoid arthritis: a nationwide registry study. Clin Exp Rheumatol 2014; 32 (4): 455–459.

Kieseppä T, Mantyla R, Tuulio-Henriksson A ym. White matter hyperintensities and cognitive performance in adult patients with bipolar I, bipolar II, and major depressive disorders. Eur Psychiatry 2014; 29 (4): 226–232.

Kirjanen S, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I. Miten tukea opintoja ja työllistymistä, kun nuorella on autismikirjon häiriö? Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2014; 69 (34): 2039–2044.

Koskenvuo K, Ahola E, Kalliomaa-Puha L. Keskimääräiset leskeneläkkeet ovat pieniä. Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 1.11.2014.

Koskenvuo, K, Ahola E, Kalliomaa-Puha L. Perhe-eläkkeiden mahdollisten uudistamisvaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset. Julkaisussa: Hietaniemi M, Ritola S, toim. Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen raportteja 4, 2014: 111–126.

Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities predict strongly the use of psychotropic drugs in adulthood: a population-based cohort study of 24 284 Finns. J Epidemiol Community Health 2014; 0: 1–7.

Koskinen H, Ahola E, Saastamoinen LK, Mikkola H, Martikainen JE. The impact of reference pricing and extension of generic substitution on the daily cost of antipsychotic medication in Finland. Health Economics Review 2014; 4: 9.

Koskinen H, Maljanen T, Martikainen JE. Uusien lääkkeiden korkeat hinnat – mistä on kyse? Sic! : lääketietoa Fimeasta 2014; 4 (4): 28–29.

Kronholm E, Virta L. Lääkkeiden käyttäminen unettomuuteen ei ole vähentynyt. Helsingin Sanomat, Mielipide, 24.8.2014.

Kukkonen-Harjula K, Honkanen M, Malmivaara A ym. Kuntoutuksen huomioinen Käypä Hoito -suosituksissa. Kuntoutus 2014 (3): 35–39.

Laaksonen M, Blomgren J, Gould R. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria: rekisteripohjainen tarkastelu. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen raportteja 5, 2014.

Laatu M. Tutkija: Höykyttäminen ei auta työttömiä eikä yhteiskuntaa. Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoitus 26.4.2014.

Laatu M. Työtä hinnalla millä hyvänsä? Demokraatti-lehden marraskuun erikoisnumeron kolumni 27.11.2014.

Launes J, Hokkanen L, Laasonen M ym. Attrition in a 30-year follow-up of a perinatal birth risk cohort: factors change with age. PeerJ 2014; 2: e480.

Maljanen T, Ahola E, Mikkola H. Valtiontalouden leikkausten vaikutukset - esimerkkinä sairausvakuutuksen korvaustaksojen alentamisen vaikutukset tutkimustoimenpiteiden hintoihin. Julkaisussa: Mäklin S, toim. Terveystaloustiede 2014. Terveystaloustieteen päivä 7.2.2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 3, 2014: 9–12.

Maljanen T, Härkänen T, Virtala E, Lindfors O, Tillman P, Knekt P. The cost-effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy in the treatment of depressive and anxiety disorders during a three-year follow-up. Open Journal of Psychiatry 2014; 4: 238–250.

Malmi H, Kautiainen H, Virta L, Farkkila N, Koskenpato J, Farkkila MA. Incidence and complications of peptic ulcer disease requiring hospitalisation have markedly decreased in Finland. Aliment Pharmacol Ther 2014; 39 (5): 496–506.

Martikainen JE. Viisi vuotta viitehintaa. Suomen Apteekkarilehti 2014; 103 (5): 43.

Mattila Y. Sosiaalipalveluja ja omaishoitoa Ruotsin malliin. Hoivapalvelut 2014; (3–4): 46–48.

Mikkola H. 60-luvun lapsesta kasvoi keski-ikäinen. Hoivapalvelut 2014; (1): 11.

Mikkola H. Kela-korvaus tehokkaampaan käyttöön. Mediuutiset 30.10.2014.

Mikkola H. Kriisistä voimaa uudistukseen. Mediuutiset 26.09.2014.

Mikkola H. Toimiiko vai eikö? Hoivapalvelut 2014; (2): 11.

Mäkelä M, Autti-Rämö I. Keuhkotaudeista geeniseulontoihin: Seulontojen historia ja periaatteet Suomessa. Julkaisussa: Sauni R, toim. Seulonnat Suomessa 2014. Terveydenhuollon seulontojen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 17, 2014: 12–14.

Mäkelä M, Saalasti-Koskinen U, Autti-Rämö I. Uuden seulonnan valmistelu ja toimeenpano – esimerkkinä sikiöseulonnat Julkaisussa: Sauni R, toim. Seulonnat Suomessa 2014. Terveydenhuollon seulontojen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 17, 2014: 23–30.

Mäkelä M, Saalasti-Koskinen U, Haula T ym. Seulontojen arviointi ja niistä päättäminen. Julkaisussa: Sauni R, toim. Seulonnat Suomessa 2014. Terveydenhuollon seulontojen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 17, 2014: 31–36.

Omaishoitotyöryhmä KOHO, Kehusmaa S. Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän loppuraportti. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2, 2014.

Paunio T, Korhonen T, Hublin C ym. Poor sleep predicts symptoms of depression and disability retirement due to depression. J Affect Disord 2014; 172: 381–389.

Pekola P. Toimiiko kilpailu Kelan vaikeavammaisten fysioterapiapalveluissa? Esimerkki Kelan palvelusetelikokeilusta. Yleislääkäri 2014; 7: 22–24.

Pennanen M, Broms U, Korhonen T ym. Smoking, nicotine dependence and nicotine intake by socio-economic status and marital status. Addict Behav 2014; 39 (7): 1145–1151.

Peutere L, Haataja A, Vahtera J, Kivimäki M, Pentti J, Virtanen P. Heikentääkö kotihoidon tuen kuntalisä äitien kiinnittymistä työelämään? Yhteiskuntapolitiikka 2014; 79 (3): 291–305.

Raitasalo K, Holmila M, Autti-Rämö I, Martikainen JE, Sorvala V, Mäkelä P. Benzodiazepine use among mothers of small children: a register-based cohort study. Addiction 2014 (Nov 18. doi: 10.1111/add.12808. [Epub ahead of print]).

Raitasalo K, Holmila M, Autti-Rämö I, Notkola I, Tapanainen H. Hospitalizations and out-of-home placements of children of substance-abusing mothers: A register-based cohort study. Drug Alcohol Rev 2014 (Mar 7. doi: 10.1111/dar.12121. [Epub ahead of print].)

Rajavaara, M. Yksilöllisestä henkilökohtaiseksi? Henkilökohtaistaminen hyvinvointipolitiikan uudistamisideana. Julkaisussa: Haverinen R, Kuronen M, Pösö T, toim. Suomalaisen sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino, 2014: 140–160.

Relas H, Kautiainen H, Puolakka K, Virta L, Leirisalo-Repo M. Survival of disease-modifying antirheumatic drugs used as the first antirheumatic medication in the treatment of ankylosing spondylitis in Finland. A nationwide population-based register study. Clin Rheumatol 2014; 33 (8): 1135–1138.

Romppainen T, Rikala M, Aarnio E, Korhonen MJ, Saastamoinen LK, Huupponen R. Measurement of statin exposure in the absence of information on prescribed doses. European Journal of Clinical Pharmacology 2014; 70 (10): 1275–1276.

Saastamoinen LK, Koivisto P. Kelan maksamat lääkekorvaukset vähenivät viime vuonna. Suomen lääkärilehti 2014; 69 (24): 1804–1807.

Salminen A. Mikä kuntoutuksessa auttaa MS-tautia sairastavia? Bestpractice psykiatria/neurologia 2014; 7: 16–17.

Salminen A. Näkövammaisen nuoren osallistuminen. Julkaisussa: Gissler M, Kekkonen M, Känkänen P, Muranen P, Wrede-Jäntti M, toim. Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014: 174–175.

Salminen A, Kanelisto K, Karhula M. What components of rehabilitation are helpful from the perspective of individual with multiple sclerosis? Disabil Rehabil 2014; Early Online: 1–7.

Salminen A, Karhula M. Young persons with visual impairment. Challenges of participation. SJOT 2014; Early Online: 1–10.

Steinberg S, de Jong S, Mattheisen M ym. Common variant at 16p11.2 conferring risk of psychosis. Mol Psychiatry 2014; 19 (1): 108–114.

Suominen MH, Jyvakorpi SK, Pitkala KH ym. Nutritional guidelines for older people in Finland. J Nutr Health Aging 2014; 18 (10): 861–867.

Turunen E, Hiilamo H. Health effects of indebtedness: A systematic review. BMC Public Health 2014; 14 (489).

Tuulio-Henriksson A. Kognitiiviset toiminnot vaikeissa psykoottisissa häiriöissä. Duodecim 2014; 130 (3): 233–240.

Tuulio-Henriksson A, Heino P, Toikka T, Autti-Rämö I. Kelan työ- ja opiskelukykyä tukeva kuntoutuspsykoterapia toteutuu eri kestoisena. Kuntoutus 2014; 37 (3): 5–17.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Fogelholm M, Hakala P ym. Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014.

Verho J. Unemployment duration and the role of compositional variation. Evidence from a period of economic crisis in Finland. Empirical Economics 2014; 47 (1): 35–56.

Verho J, Tervola J. Maahanmuuttajien sosiaaliturvasta perusteellinen tutkimus. Helsinki: Sosiaalivakuutus, 2014.

Westerinen H, Kaski M, Virta L, Almqvist F, Iivanainen M. Age-specific prevalence of intellectual disability in Finland at the beginning of new millennium - multiple register method. J Intellect Disabil Res 2014; 58 (3): 285–295.

Virta L. Hoitajareseptin merkitys vielä vähäinen. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (4): 237–240.

Virta L, Kolho KL. Antidepressant use among paediatric patients with recent-onset inflammatory bowel disease: a nationwide case control study in Finland. J Pediatr Child Health 2014; 50 (7): 562–565.

Virta L, Mikkola H. Ortopedista leikkausta odottaneille oletettua harvemmin Kelan sairauspäivärahaa. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (39): 2469–2473.