Vuonna 2015 ilmestyneet

Alla on listattuna tutkijoidemme julkaisut, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

Aaltonen K, Martikainen JE. Vuoden 2016 lääkekorvausmuutosten vaikutukset potilaiden omavastuumenoihin. Simulointitutkimus. Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA). Turku: Turun yliopisto, Policy brief 1, 2015.

Aaltonen K, Miettinen J, Airio I, Martikainen JE, Saastamoinen LK. Cost-related barriers to use of health services and prescription medicines in Finland: a cross-sectional survey. European Journal of Public Health 2015; 25 (3): 368–372.

Ahola E, Honkanen P. Yleisen asumistuen enimmäisasumismenojen muutosten vaikutus laskennalliseen toimeentulotuen tarpeeseen - mikrosimulointilaskelmia perustuen Kelan asumistukirekisterin tietopohjaan. Muistio. Liite julkaisussa: Toimeentulotuen uudistamista selvittävä työryhmä. Toimeentulotuen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 28, 2015.

Airio I, Niemelä M. Terveydenhuollon rahoitus. Julkaisussa: Niemelä M, Kokkinen L, Pulkki J, Saarinen A, Tynkkynen L, toim. Terveydenhuollon muutokset. Tampere: Tampere University Press, 2015: 43–60.

Appelqvist-Schmidlechner K, Salmelainen U, Tuulio-Henriksson A, Luoma M. "En mie haluu koko ajan itkee, mie haluun välil nauraakin". AMI-mielenterveyskuntoutus työikäisille masentuneille. Tuloksia prosessiarvioinnista. Helsinki: THL, Tutkimuksesta tiiviisti 18, 2015.

Appelqvist-Schmidlechner K, Wessman J, Salmelainen U, Tuulio-Henriksson A, Luoma M. Rehabilitation for students diagnosed with depression and/or anxiety disorder. Feasibility and perceived impact of the OPI group rehabilitation program. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2015; 19 (1): 119–126.

Arvonen M, Virta L, Pokka T, Kroger L, Vahasalo P. Repeated exposure to antibiotics in infancy. A predisposing factor for juvenile idiopathic arthritis or a sign of this group's greater susceptibility to infections? Journal of Rheumatology 2015; 42 (3): 521–526.

Blomgren J, Einiö E. Laitoshoidon vähenemisen yhteys ikääntyneiden muihin pitkäaikaishoivan palveluihin ja sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden kustannuksiin vuosina 2000–2013. Yhteiskuntapolitiikka 2015; 80 (4): 334–348.

Blomgren J, Virta L. Yksityisen sairaanhoidon kustannukset ja Kela-korvaukset keskittyvät. Keitä suurkuluttajat ovat? Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (38): 2419–2424.

Fritzell J, Rehnberg J, Bacchus Hertzman J, Blomgren J. Absolute or relative? A comparative analysis of the relationship between poverty and mortality. International Journal of Public Health 2015; 60: 101–110.

Hakala P. Ravitsemus sairauksien ehkäisyssä. Laihduttajan ruokavalio. Julkaisussa: Acar Ö, Kauma I, Kotila L, Mertsalmi S, toim. Therapia Fennica 2015. Helsinki: Kandidaattikustannus, 2015.

Hakala P. Ikääntyneiden ravitsemus. Helsinki: Duodecim, 2015. Saatavissa: <www.terveyskirjasto.fi>.

Hakala P. Kampanjointia kasvisten puolesta. Selkälehti 2015; (3): 4–5.

Hakala P. Lihavuus tapetilla YLEn teemapäivänä. Ravitsemuskatsaus 2015; (1): 20–22.

Hakala P. Muistisairauksia voi ehkäistä – Ruokavalio ja muut elintavat kohdalleen. Selkälehti 2015; (1): 4–5.

Hakala P. Oikeanlainen ravinto ehkäisee muistisairauksia. Mediuutiset 2015; (11–12): 12–13.

Hakala P. Proteiinia riittävästi, mutta ei liikaa. Selkälehti 2015; (2): 4–5.

Hakala P. Rasvainen ongelma -seminaarin antia. Ravitsemuskatsaus 2015; (1): 17–19.

Hakala P. Ravitsemuskuntoutuksen laatua tutkittiin. Ravitsemuskatsaus 2015; (1): 39–40.

Hakkarainen K, Kivioja A, Saastamoinen LK. Drug prices in Finland. Julkaisussa: Baban ZUD, toim. Pharmaceutical Prices in the 21st Century. Cham: Springer, 2015: 93–112.

Hakovirta M, Haataja A, Eydal GB, Rostgaard T. Fathers’ rights to family cash benefits in Nordic countries in fatherhood in the Nordic welfare states. Julkaisussa: Eydal GB, Rostgaard T, toim. Fatherhood in the Nordic welfare states. Comparing care policies and practice. Bristol: Policy Press, 2015: 79–99.

Harra T, Salminen A-L. Using reciprocal relationships to avoid the inclusion trap. WFOT Bulletin 2015; 71 (2): 96–100.

Heilä H, Laukkala T, Vanhanen H, Blomgren J. Nuorten psykiatrinen työkyvyttömyys. Kelan mielenterveyskuntoutuksen näkökulma. Työterveyslääkäri 2015; (2): 66–71.

Helne T. Hyvinvoinnin ytimessä. Janus 2015; 22 (3): 398–400.

Helne T, Hirvilammi T. Wellbeing and sustainability. A relational approach. Sustainable Development 2015; (23): 167–175.

Hiilamo H, Haataja A, Merikukka M. Children who do not attend day care. What are the implications for educational outcomes? Stockholm: Families And Societes, Working Paper Series 42, 2015.

Hiltunen R, Mikkola H, Halonen J, Saarni J. Sairaanhoitovakuutuksen korvausten merkitys lääkäripalveluyrityksille. Suomen Lääkärilehti 2015; 24 (70): 1751–1758.

Hinkka K, Autti-Rämö I. Työhönkuntoutus tutkimuksen valossa. Kuntoutus 2015 (3): 42–52.

Honkanen P. Eläkeikä ja työurat. Työttömyys himmentää optimismia. Talous ja yhteiskunta 2015; 43 (2): 24–29.

Honkanen P. Nuoret ja asumisen tuet. Havaintoja Kelan rekistereistä. Julkaisussa: Kilpeläinen P, Kostiainen E, Laakso S, toim. Toiveet ja todellisuus. Nuorten asuminen 2014. Helsinki: Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 2, 2015: 101–110.

Honkanen P. Perusturvan kehityspiirteitä 2010-luvulla. Julkaisussa: Taimio H, toim. Hyvinvointivaltio 2010-luvulla. Mitä kello on lyönyt? Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 30, 2015: 189–217.

Härkönen M, Timonen J, Tervola J, Aaltonen K. Income differences in the type of antihypertensive medicines used in ambulatory settings in Finland: a register-based study. European Journal of Clinical Pharmacology 2015; 71 (10): 1263–1270.

Jantunen J, Kauppi P, Martikainen JE, Mäkelä M, Haatela T. Astma- ja allergialääkkeiden kulutus kasvaa mutta kustannukset pienenevät. Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (46): 3117–3127.

Jauhiainen S, Alho E, Holappa V, Noro K, Mikkola H, Virta L. Yksityisen hammashoidon suurkuluttajat. Tutkimus käyntimääristä, kustannuksista ja korvauksista. Suomen Hammaslääkärilehti 2015; 22 (7): 28–32.

Juvonen-Posti P, Seppänen-Järvelä R, Pesonen S, Savinainen M, Laaksonen M, Kaleva S. Työterveysyhteistyö kuntoutumisen mahdollistajana. Kuntoutus 2015; 38 (3): 28–41.

Järvelin J, Virta L, Mikkola H. Hoitoon yksityiselle vai julkiselle sektorille? Alle 7-vuotiaiden lääkärissäkäynnit pääkaupunkiseudulla. Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (47): 3199–3205.

Järvikoski A, Härkäpää K, Salminen A-L. Kuntoutuksen teorioista ja ICF-mallista. Kuntoutus 2015; (2): 18–32.

Kallinen M, Byring R, Hinkka K, Takala T, Rämö L. Kuntoutus saatava paremmin osaksi hoitoa. Suomen Lääkärilehti 2015 (41): 2680–2681.

Kalliokoski A, Saastamoinen LK, Autti-Rämö I. Lääkemääräyspalaute uudistuu. Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (22): 1604–1606.

Kallio-Laine K, Salminen A-L, Tikka PK. Kela kehittää omaishoitajien kuntoutusta. Yleislääkäri 2015; (6): 34–36.

Kalliomaa-Puha L, Kangas O. Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, 2015.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Country Profile: Finland. Brussels: European Commission, 2015.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Semester Report: Finland. Brussels: European Commission, 2015.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Thematic Report on Minimum Income: Finland. Brussels: European Commission, 2015.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Thematic Report on Social Investment: Finland. Brussels: European Commission, 2015.

Karhula M, Peltonen R, Suomela-Markkanen T, Salminen A-L. Kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden seurantamenetelmän (KAARI) kehittäminen. Kuntoutus 2015 (2): 33–41.

Kauppi P, Linna M, Jantunen J, ym. Chronic Comorbidities Contribute to the Burden and Costs of Persistent Asthma. Mediators of Inflammation 2015; Article ID 819194.

Keränen T, Virta L. The choice of first symptomatic drug treatment in Parkinson's disease. Movement  Disorders 2015; 30: S96.

Keränen T, Virta L, Kälviäinen R. Valproaatin käytön rajoituksia tarkennetaan raskaudenaikaisten riskien takia. Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (9): 572–575.

Kerola AM, Kauppi MJ, Nieminen T, ym. Psychiatric and cardiovascular comorbidities as causes of long-term work disability among individuals with recent-onset rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology 2015; 44 (2): 87–92.

Kerola AM, Nieminen TV, Virta L, ym. No increased cardiovascular mortality among early rheumatoid arthritis patients. A nationwide register study in 2000–2008. Clinical and Experimental Rheumatology 2015; 33 (3): 391–398.

Kokko S, Virta L, Vehko T. Terveyskeskusten hoitovastuu tyypin 2 diabetesta ja verenpainetautia sairastavista. Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (44): 2945–2949.

Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities predict strongly the use of psychotropic drugs in adulthood: a population-based cohort study of 24,284 Finns. Journal of Epidemiology & Community Health 2015; 69 (4): 354–360.

Koskinen H, Mikkola H, Saastamoinen LK, Ahola E, Martikainen JE. Time series analysis on the impact of generic substitution and reference pricing on antipsychotic costs in Finland. Value Health 2015; 18 (8): 1105–1112.

Kurko T, Saastamoinen LK, Tähkäpää S, ym. Long-term use of benzodiazepines: Definitions, prevalence and usage patterns – a systematic review of register-based studies. European Psychiatry 2015; 30 (8): 1037–1047.

Laaksonen M, Seppänen-Järvelä R. Työhönkuntoutus uudistuu ja haastaa työterveyshuollon uudenlaiseen monitoimijayhteistyöhön. Tuloksia Kelan työhönkuntoutuksen toisen vaiheen kehittämishankkeen (TK2-hanke) arviointitutkimuksesta. Työterveyslääkäri 2015 (2): 53–56.

Laaksonen M, Blomgren J, Tuulio-Henriksson A. Sickness allowance histories among disability retirees due to mental disorders. A retrospective case-control study. Scandinavian Journal of Public Health 2015; online first.

Laukkala T, Tuulio-Henriksson A. Mielenterveyskuntoutus. Mitä, miksi, milloin ja miten? Yleislääkärilehti 2015; (8): 33–36.

Maljanen T, Knekt P, Lindfors O, ym. The cost-effectiveness of short-term and long-term psychotherapy in the treatment of depressive and anxiety disorders during a 5-year follow-up. Journal of Affective Disorders 2015; 190: 254–263.

Martikainen JE. Taidammekin olla aika tavallisia. Apteekkari 2015; 104 (5): 47.

Martikainen JE, Maljanen T, Koskinen H, Vogler S. Impact of Generic Price Linkage System and Reference Price System on Prices of Pharmaceuticals – Comparison of Austria and Finland. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice 2015; 8 (Suppl 1): P2.

Metsälä J, Lundqvist A, Virta L, Kaila M, Gissler M, Virtanen SM. Prenatal and post-natal exposure to antibiotics and risk of asthma in childhood. Clinical and Experimental Allergy 2015; 45 (1): 137–145.

Mukkila S, Tervola J, Moisio P. Perusturvan riittävyys yksinasuvilla. Talous & Yhteiskunta 2015 (4): 36–41.

Paunio T, Korhonen T, Hublin C, ym. Poor sleep predicts symptoms of depression and disability retirement due to depression. Journal of Affective Disorders 2015; 172C: 381–389.

Pekola P, Mikkola H, Linnosmaa I. Hintasääntely kuntoutuspalveluissa – Mitä käy laadulle? Julkaisussa: Mäklin S, toim. Terveystaloustiede. Terveystaloustieteen päivä 6.2.2015. Helsinki: THL, Työpaperi 5, 2015: 20–25.

Raitasalo K, Holmila M, Autti-Rämö I, Martikainen JE, Sorvala VM, Makela P. Benzodiazepine use among mothers of small children: a register-based cohort study. Addiction 2015; 110 (4): 636–643.

Saari A, Virta L, Sankilampi U, Dunkel L, Saxen H. Antibiotic exposure in infancy and risk of being overweight in the first 24 months of life. Pediatrics 2015; 135 (4): 617–626.

Saastamoinen LK, Verho J. Register-based indicators for potentially inappropriate medication in high-cost patients with excessive polypharmacy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2015; 24 (6): 610–618.

Salminen A-L, Lautamo T. Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen – asenne ratkaisee. Toimintaterapeutti 2015; (3): 4–6.

Tervola J. Maahanmuuttajien kotihoidon tuen käyttö 2000-luvulla. Yhteiskuntapolitiikka 2015; 80 (2): 121–133.

Tuulio-Henriksson A. Kognitiiviset toiminnot skitsofreniassa, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja depressiivisissä häiriöissä. Julkaisussa: Jehkonen M, Saunamäki T, Paavola L, Vilkki J, toim. Kliininen neuropsykologia. Helsinki: Duodecim, 2015: 361–374.

Valaste M. Adjustment for covariate measurement errors in complex surveys. A simulation study of three competing methods. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2015.

Valtonen M, Raiskila T, Veijola J, ym. Enhancing sense of coherence via earlty intervention among depressed occupational health care clients. Nordic Journal of Psychiatry 2015; 69 (7): 515–522.

Vehko T, Pekkarinen L, Lämsä R, ym. Lääkäreiden itseilmoitettu ajankäyttö ja työolot perusterveydenhuollossa, fokuksessa lausunnot. Kyselytutkimus terveysasemilla, työterveyshuollossa ja opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa. Julkaisussa: Vehko T, Keskimäki I, toim. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 2015 Ohjelma ja rinnakkaissessioiden tiivistelmät. Helsinki: THL, Työpaperi 28, 2015: 16.

Vehko T, Pekkarinen L, Lämsä R, ym. Lääkäreiden ajankäyttö, työolot ja lausunnot perusterveydenhuollossa. Helsinki: THL, Työpaperi 31, 2015.

Verho J, Pekkarinen T. Toimiiko kansallinen alkoholipolitiikka yhdentyvässä Euroopassa? Suomen alkoholiveron laskun terveysvaikutukset Ruotsissa. Yhteiskuntapolitiikka 2015; 80: 490–510.

Verho J, Saastamoinen LK. Tarvitaanko lääkehoidon järjestelmällistä arviointia? Suomen Lääkärilehti 2015; 39: 2534–2536.

Vogler S, Martikainen JE. Pharmaceutical Pricing in Europe. Julkaisussa: Zaheer-Ud-Din Babar, toim. Pharmaceutical Prices in the 21st Century. Cham: Springer, 2015: 343–370.

Vuori M. Revisiting local responses to mass violence. Journal of Risk Research 2015; DOI: 10.1080/13669877.2014.1003317 (Published online 5 Feb 2015).

Vuori M. Social solidarity and fear of crime. Community and individual approaches in responses to mass violence after school shootings. Turku: Turun yliopisto, Annales Universitatis Turkuensis B397, 2015.

Vuori M, Tuulio-Henriksson A, Nissinen H, Autti-Rämö I. Psykososiaaliset perheinterventiot lapsen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä uhmakkuus- ja käytöshäiriöiden hoidossa. Family-based psychosocial interventions for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), oppositional defiant disorder, and conduct disorder. Duodecim 2015; 131 (17): 1561–1568.

Wikström A, Tuulio-Henriksson A, Perälä J, Saarni S, Suvisaari J. Psychotic-like experiences (PLE's) in middle-aged adults. Schizophrenia Research 2015; 169 (1-3): 313–317.