Vuonna 2016 ilmestyneet

Alla on listattuna tutkijoidemme julkaisut, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

Aaltonen K, Martikainen JE. Lääkekorvausjärjestelmän vuoden 2016 muutosten vaikutukset eläkeikäisten omavastuumenoihin. Simulointitutkimus. Julkaisussa: Mäklin S, toim. Terveystaloustiede 2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 1, 2016: 35–39.

Ahola E. Budjettiehdotuksen 0,85 prosentin etuusleikkaukset. Mitkä olisivat vaikutukset tuloihin ja tulonjakoon? Turku: Turun yliopisto, TITA Policy Brief 8, 2016.

Airio I. Ikään liitettävät stereotypiat ja käsitykset iäkkäistä viidessä EU-maassa. Janus 2016; 24 (1): 3–25.

Airio I, Nurminen M. The case of the guarantee pension reform. Change of perceived income adequacy among low-income pensioners in Finland. Eur J Soc Secur 2016; 18 (3): 248–267.

Autti-Rämö I, Säilä H, Vuori M. Lapsen kuntoutustarpeen tunnistaminen terveydenhuollossa. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 122–130.

Autti-Rämö I, Salminen A. Kuntoutumisen hyvät käytännöt. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 14–17.

Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016.

Blomgren J. Pitkät sairauspoissalot työikäisillä naisilla ja miehillä. Sairauspäivärahan saajat 1996–2015. Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81 (6): 681–691.

Blomgren J. Research tackles sickness absence. Pan European Networks: Government 2016; 17: 194–195.

Blomgren J. Transition to retirement and use of private health care. Evidence from a universal public health care system. Int J Health Serv 2016; online first.

Blomgren J, Laaksonen M, Tuulio-Henriksson A. Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä suuret sosioekonomiset erot. Turku: Turun yliopisto, TITA Policy Brief 2, 2016.

Blomgren J, Maunula N, Hiilamo H. Do debts lead to disability pension? Evidence from a 15-year follow-up of 54,000 Finnish men and women. J Eur Soc Policy 2016; online first.

Blomgren J, Maunula N, Hiilamo H. Over-indebtedness and chronic disease. A linked register-based study of Finnish men and women during 1995–2010. Int J Public Health 2016; 61 (5): 535–544.

Elfving P, Puolakka K, Kautiainen H, Virta L, Pohjolainen T, Kaipiainen-Seppanen O. Drugs used in incident systemic lupus erythematosus. Results from the Finnish nationwide register 2000–2007. Lupus 2016; 25 (6): 666–670.

Hakala P. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailua koskeva suositus. Julkaisussa: Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P, toim. Opiskeluterveys. Helsinki: Duodecim, Opiskelijaruokailu, 2016: 142–143.

Hakala P. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus – uusi versio tutuksi. Ravitsemuskatsaus 2016 (1). Saatavissa: <http://maitojaterveys.mobie.fi/zine/13/cover>.

Hakala P. Korkeakouluopiskelijoille uudistettu ruokailusuositus. Ravitsemusasiantuntija 2016 (1): 22–23.

Hakala P. Kysymyksiä ravinnosta – ravitsemustutkija vastaa. Selkälehti 2016 (1): 4–5.

Hakala P. Suomen omat supermarjat. Selkälehti 2016 (3): 4–5.

Hakala P. Tunnetko korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen? Terveydenhoitaja 2016 (5): 28–29.

Hakala P. Tutkittua tietoa luomusta. Selkälehti 2016 (2): 4–5.

Hakala P. Uutta tietoa suomalaisten vegaanien ravinnosta. Ravitsemuskatsaus 2016 (1). Saatavissa: <http://maitojaterveys.mobie.fi/zine/13/cover>.

Hakala P. Vegaaniruokavalion toteutuksessa tiedot ja taidot ovat tarpeen. Ravitsemuskatsaus 2016 (1). Saatavissa: <http://maitojaterveys.mobie.fi/zine/13/cover>.

Hakala P, Aro E. Ravitsemus kuntoutumisen osana. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim 1, 2016: 325–331.

Helne T. Vakuutus kasvugeneraattorina: päästötöntä edistystä? Janus 2016; 24 (2): 156–171.

Helne T, Salonen AO. Ecosocial food policy. Improving human, animal, and planetary well-being. Sustainability: Science, Practice, & Policy 2016; 12 (2): 1–11.

Hiltunen R, Mikkola H, Halonen S, Jouni. Yksityisten lääkäripalvelujen alueellinen saatavuus vuosina 2008–2012. Suom Lääkäril 2016; 44 (71): 2805–2813.

Hinkka K, Koskenvuo K. Kelan vastuulla oleva ammatillinen kuntoutus. Julkaisussa: Juvonen-Posti P, Pensola T, toim. Kohti koordinoitua yhteistoimintaa. Ammatillisen kuntoutuksen työnjako. Helsinki: Työterveyslaitos, 2016: 14–24.

Honkanen P. Yksin asuvat asumistuen saajat Helsingissä. Julkaisussa: Väliniemi-Laurson J, Borg P, Keskinen V, toim. Yksin kaupungissa. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2016: 183–188.

Honkanen P, Kangas O. Perustulo ja kannustavuus. Talous ja Yhteiskunta 2016 (1): 10–17.

Honkanen P, Simanainen M. Perustulohankkeen mikrosimulointituloksia. Liite perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehtojen esiselvitykseen. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13, 2016.

Hujanen T, Mikkola H. Työterveyshuollon kustannuskehitys. Suom Lääkäril 2016; 71 (21): 1537–1540.

Juntunen K, Nikander R, Törmäkangas T, Tillman P, Salminen A. Reliability and validity of the COPE Index among caregivers of disabled people. Applied Nursing Research 2016; 33: 102–107.

Juvonen-Posti P, Lamminpää A, Rajavaara M, Suoyrjö H, Tötterman P. Työikäisten kuntoutumisen monialainen järjestelmä. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 160–175.

Juvonen-Posti P, Seppänen-Järvelä R, Henriksson M, ym. Rehabilitee’s agency and collaboration within stakeholders promoting job retention in work-related rehabilitation. WDPI conference, Amsterdam. Abstrakti. Amsterdam: WDPI, 2016.

Kallinen M, Byring R, Hinkka K, ym. Lääkäreiden kuntoutustietämys ja kuntoutuksen erityispätevyys. Kuntoutus 2016 (2): 56–60.

Kalliomaa-Puha L, Kangas O. ESPN Thematic Report on work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives. Brussels: European Commission, 2016.

Kalliomaa-Puha L, Kangas O. Health care service reform in Finland. Brussels: European Social Policy Networks for the Euroepan Commission, Policy in Brief, 2016.

Kalliomaa-Puha L, Tuovinen A, Kangas O. The basic income experiment in Finland. JSSL 2016; 23 (2): 75.

Kangas O. Miksi päädyttiin ”hölmöön ja järjettömän kalliiseen pelleilyyn”? TVYtter 2016 (3): 6–7.

Kangas O, Honkanen P, Hämäläinen K, ym. Ideasta kokeiluihin. Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 63, 2016.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. Basic income experiment in Finland. Brussels: European Social Policy Networks for the Euroepean Commission, Social Policies in Brief, 2016.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN country profile Finland 2015–2016. Brussels: European Commission, 2016.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN thematic report on access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts. Brussels: European Commission, 2016.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN thematic report on retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs. Brussels: European Commission, 2016.

Kangas O, Kolttola I. Is equality good for everybody? Evidence on income inequality, social ills and human capabilities from Europe. Research on Finnish Society 2016; 9 (2016): 19–27.

Kangas O, Palme J, Kainu M. The Nordic welfare state model. Julkaisussa: Frønes I, Kjølsrød L, toim. Det Norske Samfunn. Oslo: Gyldendal Akademiks, 2016: 38–57.

Kangas O, Palme J, Kainu M. Welfare state entry and exit over the life course. Employment and the sustainability of the welfare state in different worlds of welfare. Julkaisussa: Foulkes-Savinetti N, Riekhoff A, toim. Shaping and re-shaping the boundaries of working life. Copenhagen: Nordic Asia Institute, 2016: 95–113.

Kangas O, Pulkka V, toim. Ideasta kokeiluun? Esiselvitys perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2016.

Kangas O, Ylikännö M. Toimeentulotuen Kelasiirto puntarissa. Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA). Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana. Turku: Turun yliopisto, TITA Policy Brief 4, 2016.

Karlstad O, Zoega H, Furu K, ym. Use of drugs for ADHD among adults. A multinational study among 15.8 million adults in the Nordic countries. Eur J Clin Pharmacol 2016.

Keränen T, Bruun E, Virta L, Kälviäinen R. Possible clinically relevant interactions between antiepileptic drugs and other prescription medications in elderly patients with newly diagnosed epilepsy. Epilepsia 2016; 57: 7.

Keränen T, Virta L. Association of guidelines and clinical practice in early Parkinson’s disease. Eur Geriatr Med 2016; 7 (2): 131–134.

Korhonen T, Ranjit A, Tuulio-Henriksson A, Kaprio J. Smoking status as a predictor of antidepressant medication use. J Affect Disord 2016; 207: 221–227.

Korpela K, Salonen A, Virta L, Kekkonen RA, de Vos WM. Association of early-life antibiotic use and protective effects of breastfeeding. Role of the intestinal microbiota. JAMA Pediatr 2016; 170 (8): 750–757.

Korpela K, Salonen A, Virta L, ym. Intestinal microbiome is related to lifetime antibiotic use in Finnish pre-school children. Nat Commun 2016; 7: 10410.

Koskenvuo K. Moni masentunut jää yhä vaille kuntoutusta. Sosiaalivakuutus 2016; 4: 30–31.

Koskinen H, Maljanen T, Saastamoinen LK. Viitehintajärjestelmä – kustannusten hillintää vai hintojen hidasta hivutusta ylöspäin? SIC! 2016 (1).

Kurki P, Oravilahti T, Martikainen JE. Miksi biosimilaarit kannattaa ottaa käyttöön? Suom Lääkäril 2016; 71 (3): 147–151.

Kurko T, Koskinen H. Säästöt osuvat korvatuimpiin lääkkeisiin. Apteekkari 2016 (6): 40–41.

Laaksonen M, Blomgren J, Gould R. Sickness allowance trajectories preceding disability retirement. A register-based retrospective study. Eur J Public Health 2016; 26 (6): 1050–1055.

Laaksonen M, Blomgren J, Tuulio-Henriksson A. Sickness allowance histories among disability retirees due to mental disorders. A retrospective case-control study. Scand J Public Health 2016; 44 (3): 291–299.

Leskelä R, Komssi V, Sandström S, ym. Eri rahoituskanavien rooli oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suom Lääkäril 2016; 71 (11): 809–815.

Maljanen T, Knekt P, Lindfors O, Virtala E, Tillman P, Härkänen T. The cost-effectiveness of short-term and long-term psychotherapy in the treatment of depressive and anxiety disorders during a 5-year follow-up. Journal of Affective Disorders 2016; 190: 254–263.

Martikainen JE. Alkuvuonna lääkekorvaukset vähenivät viimevuotisesta – kesäkuukausina jo kasvua. Suomen Apteekkarilehti 2016; 105 (4): 45.

Martikainen JE, Kiviniemi V, Oravilahti T, Enlund H, Happonen P. Lääkkeen vaihdon kieltäminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Suom Lääkäril 2016; 71 (21): 1544–1546.

Moisio P, Mukkila S, Tervola J. The mandatory evaluation of adequacy of basic social security in Finland. 3rd ISA World Forum of Sociology, Vienna, 10–14 July 2016.

Pekola P, Linnosmaa I, Mikkola H. Competition and quality in physiotherapy market with fixed prices. Eur J Health Econ 2016. DOI: 10.1007/s10198-016-0792-3.

Pekola P, Mikkola H, Linnosmaa I. Analyysi Kelan kuntoutuksen palvelusetelistä ja markkinoiden reaktioista. Julkaisussa: Mäklin S, toim. Terveystaloustiede 2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 1, 2016: 30–34.

Pekola P, Linnosmaa I, Mikkola H. Does competition have an effect on price and quality in physiotherapy? Health Econ 2016. DOI: 10.1002/hec.3402.

Rajavaara M, Mattila Y. Kuntoutujan toimeentuloturva. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 372–379.

Rantalaiho V, Kautiainen H, Virta L, Puolakka K. The increase in the nationwide incidence of inflammatory rheumatic diseases in Finland during this millennium. Ann Rheum Dis 2016; 75: 643–644.

Rask S, Paavonen A, Lilja E, ym. Primääriperheestä erossaolo on yhteydessä somalialais- ja kurditaustaisten maahanmuuttaja-aikuisten hyvinvointiin ja kotoutumiseen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81 (3): 273–287.

Saarinen MM, Sillanpaa M, Schmidt D, Virta L. Long-term changes in the incidence of childhood epilepsy. A population study from Finland. Epilepsy Behav 2016; 58: 81–85.

Saastamoinen LK, Ahola E, Tervola J, Tillman P, Tuominen U. Sairausvakuutuskorvauksista leikattiin 125 miljoonaa euroa vuonna 2013. Miten leikkaukset kohdentuivat? Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81 (5): 551–558.

Saastamoinen LK, Autti-Rämö I. Palautetta lääkemääräyksistä. Suom Lääkäril 2016; 71 (23): 1704–1706.

Saastamoinen LK, Raatikainen S, Enlund H. Erektiohäiriölääkkeiden käyttö terhakassa nousussa. Suom Lääkäril 2016; 71 (17): 1244–1247.

Saikku P, Seppälä U, Rajavaara M. Monialainen verkostoyhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Julkaisussa: Kolehmainen L, Anttila H, Hiekkala S, Poutiainen E, toim. Kuntoutuksen tutkimusseminaari 2016. Abstraktikirja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 39, 2016: 25.

Sainio P, Salminen A. Toimintakyvyn arviointi ja menetelmät. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 206–214.

Salminen A. Etäkuntoutus. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 332–334.

Salminen A. Kuntoutuksen ammattihenkilöstö. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 383–387.

Salminen A. Ryhmämuotoinen kuntoutus. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 301–305.

Salminen A, Järvikoski A, Härkäpää K. Teoriat, viitekehykset ja mallit kuntoutusta ohjaamassa. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 20–36.

Tervola J. Kotihoidon tuki vai kotouttaminen? Sosiaalivakuutus 2016 (2): 33–35.

Tervola J, Duvander A, Mussino E. Perhevapaiden tasa-arvoistaminen edesauttaisi erityisesti maahanmuuttajaäitien työllistymistä. Turku: Turun yliopisto, TITA Policy Brief 10, 2016.

Tervola J, Duvander A, Mussino E. Promoting parental leave for immigrant fathers – what role does policy play? Stockholm University: Stockholm Research Reports in Demography 4, 2016.

Tuokkola J, Luukkainen P, Kaila M, ym. Maternal dietary folate, folic acid and vitamin D intakes during pregnancy and lactation and the risk of cows’ milk allergy in the offspring. Br J Nutr 2016; 116 (4): 710–718.

Tuovinen A. Oikeudelliset reunaehdot. Julkaisussa: Kangas O, Pulkka V, toim. Ideasta kokeiluun? Esiselvitys perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13, 2016: 75–99.

Virta L, Kautiainen H, Kolho KL. Symptoms suggestive of cow’s milk allergy in infancy and pediatric inflammatory bowel disease. Pediatr Allergy Immunol 2016; 27 (4): 361–367.

Vogler S, Martikainen JE. Measurement of drug expenditure. Julkaisussa: Elseviers M, Wettermark B, Almarsdottir AB, ym, toim. Drug utilization research. Methods and applications. Chichester: Wiley, 2016: 77–87.

Vuori M. Perhe- ja pariterapiat. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 294–300.

Vuori M, Autti-Rämö I, Junttila N, Vauras M, Tuulio-Henriksson A. Discrepancies between self- and adult-perceptions of social competence in children with neuropsychiatric disorders. Child: Care, health and development 2016. DOI: 10.1111/cch.12406.

Vähäsalo P, Arvonen M, Pokka T, Kröger L, Virta L. Cow’s milk allergy in infancy and later development of juvenile idiopathic arthritis. A register-based case-control study. Ann Rheum Dis 2016; 75: 267.

Waller K, Kaprio J, Korhonen T, Tuulio-Henriksson A, Kujala U. Persistent leisure-time physical activity in adulthood and use of antidepressants. A follow-up study among twins. J Affect Disord 2016 (200): 172–177.

Ylikännö M. Toimeentulotuki Kelaan – pienissä kunnissa muutos on suuri ja asenteet epäileväisiä. Turku: Turun yliopisto, TITA Policy Brief 12, 2016.

Ylikännö M, Pallasvuo S, Kehusmaa S. Äkillisen rakennemuutoksen Salo. Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81 (3): 323–331.

Ylisassi H, Rajavaara M, Seppänen-Järvelä R. Työn muutokset ja työkykykäsitykset kuntoutuksen lähtökohtina. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 153–158.