Vuonna 2017 ilmestyneet

Alla on listattuna tutkijoidemme julkaisut, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

Aaltonen K, Heino P, Ahola E, Martikainen JE. Estimating the economic effects of pharmaceutical reimbursement scheme reform by microsimulation. Research on Finnish Society 2017; 10: 23–33.

Airio I. Aineistokuvaus ja informaation lähteet. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 21–28.

Airio I. Eläkejärjestelmän koettu oikeudenmukaisuus. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 97–108.

Airio I. Sairausvakuutus. Julkaisussa: Havakka P, Niemelä M, Uusitalo H, toim. Sosiaalivakuutus. Helsinki: FINVA, 2017: 125–151.

Airio I, Kangas O. Mielipiteet eläkkeiden järjestämistavoista ja määräytymisperiaatteista Suomessa vuosina 1994 ja 2016. Yhteiskuntapolitiikka 2017; 82 (6): 617–629.

Airio I, Tenhunen S. Huolestuneisuus eläkeasioista. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 85–96.

Arvonen M, Virta L, Pokka T, Kroger L, Vahasalo P. Cow's milk allergy in infancy and later development of juvenile idiopathic arthritis: A register-based case-control study. Am J Epidemiol 2017; 186 (2): 237–244.

Bachmann C, Aagaard L, Bernardo M ym. International trends in clozapine use. A study in 17 countries. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017; 136 (1): 37–51.

Blomgren J. Transition to retirement and use of private health care. Evidence from a universal public health care system. Int J Health Serv 2017; 47 (2): 312–332.

Blomgren J, Maunula N, Hiilamo H. Do debts lead to disability pension? Evidence from a 15-year follow-up of 54,000 Finnish men and women. J Eur Soc Policy 2017; 28 (2): 109–122.

Bruun E, Virta L, Kalviainen R, Keranen T. Co-morbidity and clinically significant interactions between antiepileptic drugs and other drugs in elderly patients with newly diagnosed epilepsy. Epilepsy Behav 2017; 73: 71–76.

Elfving P, Puolakka K, Kautiainen H, Virta L, Pohjolainen T, Kaipiainen-Seppanen O. Profile of initial drug therapy in pediatric systemic lupus erythematosus in Finland, 2000-2007. Clin Exp Rheumatol 2017; 35 (2): 352.

Furu K, Karlstad O, Zoega H ym. Utilization of stimulants and atomoxetine for attention-deficit/hyperactivity disorder among 5.4 million children using population-based longitudinal data. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2017; 120 (4): 373–379.

Haataja A, Ahlgren-Leinvuo H, Ranto S, Valaste M, toim. Lastenhoitoratkaisut helsinkiläisissä lapsiperheissä. Helsinki: Helsingin kaupunki, Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksia 4, 2017.

Haataja A, Valaste M. Laskelmatyökaluilla voidaan tunnistaa lapsiperheiden kannustinloukkuja. Kvartti 2017; (3).

Hakala P. Monipuolinen tietopaketti kuntoutumisesta. Ravitsemusasiantuntija 2017 (1): 29.

Hakala P. Nyhtökaura ja härkis tutuiksi. Selkälehti 2017; (2): 7.

Hakala P. Ravintokuitu – uutta tietoa uusin menetelmin. Ravitsemuskatsaus 2017; (1).

Hakala P. Suolan käytössä kannattaa nuukailla. Meniere-posti 2017; (2): 10–11.

Hakala P. Suolan käytössä on hyvä nuukailla. Selkälehti 2017; (1): 4–5.

Hakala P, Lyytikäinen Arja. Kasvisruokavalioiden monipuoliset proteiinin lähteet. Ravitsemusasiantuntija 2017; (1): 12–15.

Halfdanarson O, Zoega H, Aagaard L, ym. International trends in antipsychotic use. A study in 16 countries, 2005–2014. European Neuropsychopharmacology 2017.

Heino P. Auttoiko lakimuutos nuoria pääsemään helpommin Kelan ammatilliseen kuntoutukseen? Laajennettu abstrakti. Työelämän tutkimuksen päivät, Tampere, 1.11.2017.

Helne T, Hirvilammi T. The relational conception of wellbeing as a catalyst for the ecosocial transition. Julkaisussa: Matthies A, Närhi K, toim. The ecosocial transition of societies. The contribution of social work and social policy. London: Routledge, Routledge Advances in Social Work, 2017: 36–53.

Hiilamo H, Kangas O. Social policies as tools to promote security. Green European Journal 2017; 1: 132–137.

Hiilamo H, Määttä A, Koskenvuo K, Pyykkönen J, Räsänen T, Aaltonen S. Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK-puheenvuoro 11, 2017.

Hiltunen R, Mikkola H, Virta L. Kilpailun vaikutus yksityisten yleislääkäreiden palkkioihin. Julkaisussa: Mäklin S, toim. Terveystaloustiede 2017. Terveystaloustieteen päivä 3.2.2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017: 8–13.

Hinkka K. Physicians’ experiences with sickness absence certification in Finland. Eur J Public Health 2017; 27 (suppl 3): 251.

Honkanen P. Kapitalismin analyysia yhtenäisessä teoreettisessa kehikossa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2017; 113 (1): 102–105.

Honkanen P. Tutkimusta ja hapuilevaa pohdiskelua sosiaaliturvariippuvuudesta. Kirja-arvio kirjasta Saari J, toim. Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? Tampere: Tampere University Press, 2017. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2017; 113 (3): 448–450.

Honkanen P, Räsänen T, Simanainen M, Valaste M. EUROMOD Country Report 2013–2016. Colchester: University of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER), 2017.

Huikko E, Kovanen L, Torniainen-Holm M, ym. Selvitys 5–12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmästä Suomessa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 14, 2017.

Kainu M, Kulmala M, Nikula J, Kivinen M. The Russian welfare state system. With special reference to regional inequality. Julkaisussa: Aspalter C, toim. The Routledge international handbook to welfare state systems. Abingdon: Routledge, 2017: 291–316.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. Country report 2016–2017. Finland. Brussels: European Commission, 2017.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Country Profile. Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, 2017.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Thematic Report on access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts. Brussels: European Commission, 2017.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. European semester report. Finland 2017–2018. Brussels: European Commission, 2017.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. Investing in children. Brussels: European Commission, 2017.

Kangas O, Niemelä M. Riskit, vakuutus ja sosiaalivakuutus. Julkaisussa: Havakka P, Niemelä M, Uusitalo H, toim. Sosiaalivakuutus. Helsinki: FINVA, 2017: 10–56.

Kangas O, Palme J, Kainu M. The multifaceted roles of the social investment state in compensating, accumulating and multiplying endowments over the life cycle. Julkaisussa: Erola J, Kilpi-Jakonen E, toim. Social inequality accross the generations. The role of compensation and multiplication in resource accumulation.Cheltenham: Elgar, 2017: 181–203.

Kangas O, Simanainen M, Honkanen P. Basic income in the Finnish context. Intereconomics – Review of European Economic Policy 2017; 52 (2): 7–11.

Karhula ME, Salminen A-L, Hämäläinen PI, Ruutiainen J, Era P, Tolvanen A. Psychometric evaluation of the Finnish version of the impact on participation and autonomy questionnaire in persons with multiple sclerosis. Scand J Occup Ther 2017 (Jan 3): 1–11.

Kausto J, Pentti J, Oksanen T ym. Length of sickness absence and sustained return-to-work in mental disorders and musculoskeletal diseases. A cohort study of public sector employees. Scand J Work Environ Health 2017; 43 (4): 358–366.

Korhonen T, Ranjit A, Tuulio-Henriksson A, Kaprio J. Smoking status as a predictor of antidepressant medication use. Journal of Affective Disorders 2017 (207): 221–227.

Koskenvuo K. Eläkeiät ja työuraeläke. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 63–83.

Koskinen H, Kurko T. Näiden lääkeaineiden korvausmaksut muuttuivat eniten. Apteekkari 2017; (2): 40–41.

Kurko T, Koskinen H. Yhä useampi potilas saa syöpälääkkeensä korvattuna apteekista. Apteekkari 2017; 2017 (1): 40–41.

Kurko T, Koskinen H. Uudet lääkkeet ovat kasvattaneet korvausmenoja. Apteekkari 2017; (5): 44-46.

Lahti L, Huovari J, Kainu M, Biecek P. Retrieval and analysis of Eurostat Open Data with the Eurostat Package. R Journal 2017; 9 (1): 385–392.

Leskelä R, Uimonen T, Virta L, Pikkujämsä S, Kopperoinen T, Mikkola H. Peruspalvelujen käyttö ja kustannukset pitkäaikaissairailla. Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon palvelujen vertailu. Suom Lääkäril 2017; 72 (6): 355–359.

Lämsä R, Santalahti P, Haravuori H, Huurre T, Tuulio-Henriksson A, Marttunen M. Valtakunnallisen terveydenhuoltojärjestelmän paikallisuus. Nuorten neuropsykiatrisen hoidon alueellisista eroista. Yhteiskuntapolitiikka 2017; 82 (3): 284–295.

Malmi H, Kautiainen H, Virta L, Farkkila MA. Outcomes of patients hospitalized with peptic ulcer disease diagnosed in acute upper endoscopy. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017; 29 (11): 1251–1257.

Metsälä J, Lundqvist A, Virta L ym. The association between asthma and type 1 diabetes in children and adolescents-a case-cohort study in Finland. Allergy Eur J Allergy Clin Immunol 2017; 72: 33.

Moorkens E, Vulto AG, Huys I, ym. Policies for biosimilar uptake in Europe. An overview. PLoS One 2017; 12 (12): e0190147.

Mussino E, Tervola J, Duvander A. Decomposing the determinants of fathers’ parental leave use. Evidence from migration between Finland and Sweden. Stockholm: Stockholm University, Stockholm Research Reports in Demography 17, 2017.

Paavonen A-M, Mäkinen J, Salminen A-L. Tieto valinnanvapauden edellytyksenä. Miten Mikä Kunto? -viestintäkampanjalla onnistuttiin lisäämään tietoa nuorten kuntoutuspalveluista? Kuntoutus 2017 (2): 5–18.

Pekkala J, Blomgren J, Pietiläinen O, Lahelma E, Rahkonen O. Occupational class differences in diagnostic-specific sickness absence: a register-based study in the Finnish population, 2005–2014. BMC Public Health 2017; 17 (17): 670.

Pekkala J, Blomgren J, Pietiläinen O, Lahelma E, Rahkonen O. Occupational class differences in long sickness absence: a register-based study of 2.1 million Finnish women and men in 1996–2013. BMJ Open 2017; 7 (7): e014325-2016-014325.

Pekola P, Linnosmaa I, Mikkola H. An empirical study on the association between financial risk and service quality in physiotherapy. NJB 2017; 66 (2): 107–120.

Pulkka V, Kangas O. Digitaalisessa taloudessa tarvitaan joustavaa sosiaaliturvaa. Julkaisussa: Lehti M, Rossi M, toim. Digitaalinen Suomi 2017. Helsinki: Aalto-yliopisto, 2017: 579–588.

Saastamoinen LK, Autti-Rämö I, Tuulio-Henriksson A, Sourander A. Lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden käyttö kasvussa. Suom Lääkäril 2017; 72 (9): 575–579.

Seppänen-Järvelä R. Monimuotoinen implementaatiotutkimus. Sosiaalilääk Aikak 2017; 54 (2).

Sinnemäki J, Airaksinen M, Valaste M, Saastamoinen LK. Impact of the automated dose dispensing with medication review on geriatric primary care patients drug use in Finland. A nationwide cohort study with matched controls. Scand J Prim Health Care 2017; 35 (4): 379–386.

Sonninen K, Jyrkka J, Martikainen JE, Malmstrom K, Makela MJ, Sepponen K. Age-related off-label use of nasal corticosteroids for allergies is relatively common in Finnish children with asthma. Acta Paediatr 2017; 106 (11): 1830–1836.

Tenhunen S, Airio I. Miten hyvin vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 29–46.

Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, 2017.

Tervola J, Duvander A, Mussino E. Promoting parental leave for immigrant fathers. What role does policy play? Social Politics 2017; 24 (3): 269–297.

Uimonen T, Leskelä R, Koukkula L, Mikkola H, Virta L. Juurihoito eri sektoreilla. Suomen Hammaslääkärilehti 2017; 24 (14): 38–43.

Valaste M. Aineisto. Julkaisussa: Haataja A, Ahlgren-Leinvuo H, Ranto S, Valaste M, toim. Lastenhoitoratkaisut helsinkiläisissä lapsiperheissä. Helsinki: Helsingin kaupunki, Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksia 4, 2017: 29–38.

Verronen V. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen rajat. Säädökset ja käytäntö. Oikeus 2017; 46 (3): 367.

Westerinen H, Kaski M, Virta L, Kautiainen H, Pitkala KH, Iivanainen M. The nationwide register-based prevalence of intellectual disability during childhood and adolescence. J Intellect Disabil Res 2017; 61 (8): 802–809.

Viikari-Juntura E, Virta L, Kausto J ym. Legislative change enabling use of early part-time sick leave enhanced return to work and work participation in Finland. Scand J Work Environ Health 2017; 43 (5): 447–456.

Viikari-Juntura E, Virta L, Leinonen T, Husgafvel-Pursiainen K, Autti-Rämö I, Solovieva S. Kuntoutus- ja osittaisten työkyvyttömyysetuuksien käyttö lisääntyy – miten työssäolo? Duodecim 2017; 133 (18): 1655–1663.

Virta L, Saarinen MM, Kolho KL. Declining trend in the incidence of biopsy-verified coeliac disease in the adult population of Finland, 2005-2014. Aliment Pharmacol Ther 2017; 46 (11–12): 1085–1093.

Virta L, Saarinen MM, Kolho KL. Inflammatory bowel disease incidence is on the continuous rise among all pediatric patients except for the very young. A nationwide registry-based study on 28-year follow-up. J Crohns Colitis 2017; 11 (2): 150–156.

Vohlonen I, Vehviläinen A, Virta L, Husman K, Kröger H, Koistinen V. Ortopedisiin leikkauksiin liittyvät sairaalahoitojaksot ja sairauspoissaolot työikäisillä vuosina 1998 ja 2013. Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2017; 72 (17): 1085–1090.

Vuori M, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I. Vanhemmuuteen liittyvät huolenaiheet ja psyykkinen hyvinvointi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten huoltajilla. Kuntoutus 2017; 40 (3–4): 20–33.

Ylikännö M, Näätänen A. Toimeentulotuen Kela-siirto esimerkki tiedon ja poliittisen valmistelun kohtaamattomuudesta. Turku: Turun yliopisto, TITA Policy Brief 6, 2017.