Vuonna 2018 ilmestyneet

Alla on listattuna tutkijoidemme julkaisut, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

Aaltonen Katri. Onko lääkkeeseen varaa? Sic! Lääketietoa Fimeasta 2018; (4).

Aaltonen Katri, Lekander Kaarlo, Ahola Elina, Hiilamo Heikki. Toimeentulotuen saajien lääkekorvausoikeudet ja lääkkeiden käyttö. Sosiaalilääketieteellinen aikakauskirja 2018; 55 (4): 321–334.

Aaltonen Katri, Miettinen Jani, Maljanen Timo, Virta Lauri, Martikainen Jaana E. Avohoidon lääkkeiden määrääminen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (35): 1875–1880.

Airio Ilpo, Niemelä Mikko. Perhetaustan yhteys aikuisiän köyhyyteen Suomessa 1995–2005. Julkaisussa: Arnala Meri, Huttunen Rauno, Peltonen Jouni, Asunmaa Tuuli, toim. Samalta viivalta 12. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2018. Jyväskylä: PS-kustannus, 2018: 61–91.

Castren Sari, Perhoniemi Riku, Kontto Jukka, Alho Hannu, Salonen Anne. Association between gambling harms and game types. Finnish population study. International Gambling Studies 2018; 18 (1): 124–142.

Elfving Pia, Puolakka Kari, Rantalaiho Vappu, Kautiainen Hannu, Virta Lauri, Kaipiainen-Seppänen Oili. Impact of early systemic lupus erythematosus on work disability-results from the Finnish nationwide register 2000–2007. Clinical Rheumatology 2018; 37 (5): 1413–1416.

Halonen Jaana I, Solovieva Svetlana, Virta Lauri ym. Sustained return to work and work participation after a new legislation obligating employers to notify prolonged sickness absence. Scandinavian Journal of Public Health 2018; 46 (19_suppl): 65–73.

Hinkka Katariina, Niemelä Mikko, Autti-Rämö Ilona, Palomäki Heikki. Physicians' experiences with sickness absence certification in Finland. Scandinavian Journal of Public Health 2018; [Epub ahead of print].

Honkanen Pertti. Basic income experiment in Finland. Julkaisussa: Baath U, Czaika M, toim. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Tagungsband zum Symposium Dürnstein. St. Pölten: NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H., 2018: 105–109.

Honkanen Pertti. Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019. Helsinki: SOSTE, 2018.

Honkanen Pertti. Kannustinloukku – työmarkkinoiden todellinen vai kuviteltu ongelma? Julkaisussa: Kajanoja J, toim. Työllisyyskysymys. Helsinki: Into, 2018: 133–149.

Honkanen Pertti. Sosiaaliturva ja verotus joustotyön aikakaudella. Julkaisussa: Suoranta A, Leinikki S, toim. Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Tampere: Vastapaino, 2018: 91–109.

Huikko Eeva, Santalahti Päivi, Torniainen-Holm Minna ym. Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyö kuntien mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun kanssa. 2018; 134: 1827–1836.

Hyttinen Virva, Jyrkkä Johanna, Saastamoinen Leena, Vartiainen Anna-Kaisa, Valtonen Hannu. Patient and health care‐related factors associated with initiation of potentially inappropriate medication in community‐dwelling older persons. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicololy 2018; doi: 10.1111/bcpt.13096. [Epub ahead of print.]

Hyttinen Virva, Jyrkkä Johanna, Saastamoinen Leena, Vartiainen Anna-Kaisa, Valtonen Hannu. The association of potentially inappropriate medication use on health outcomes and hospital costs in community-dwelling older persons. A longitudinal 12-year study. European Journal of Health Economics 2018; doi: 10.1007/s10198-018-0992-0. [Epub ahead of print.]

Jeglinsky Ira, Karhula Maarit, Salminen Anna-Liisa, Törmäkangas Timo. Feasibility and psychometric properties of the Finnish version of the measure of processes of care for adults. Clinical Rehabilitation 2018; doi: 10.1177/0269215518784334. [Online first.]

Juntunen Kristiina, Salminen Anna-Liisa, Törmäkangas Timo, Tillman Päivi, Leinonen Kirsi, Nikander Riku. Perceived burden among spouse, adult child and parent caregivers. J Adv Nurs 2018; doi: 10.1111/jan.13733. [Epub ahead of print.]

Järvisilta Kiira, Niemelä Mikko, Aaltonen Katri, Merikoski Merja, Hämeen-Anttila Katri, Enlund Hannes. Lääkebarometri 2015. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Helsinki: Fimea, Fimea kehittää, arvioi ja informoi 8, 2018.

Kangas Olli, Kalliomaa-Puha Laura. ESPN thematic report on challenges in long-term care. Brussels: European Commission, 2018.

Kangas Olli, Kalliomaa-Puha Laura. ESPN thematic report on inequalities in access to healthcare. Brussels: European Commission, 2018.

Kangas Olli, Kalliomaa-Puha Laura. Country Profile. Brussels: European Commission, 2018.

Kausto Johanna, Verbeek Jos H, Ruotsalainen Jani H, Halonen Jaana I, Virta Lauri, Kankaanpää Eila. Self-certification versus physician certification of sick leave for reducing sickness absence and associated costs. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018; 2018 (8).

Kausto Johanna, Oksanen Tuula, Virta Lauri. Työhönpaluu rannekanavaoireyhtymän leikkaushoidon jälkeen. Duodecim 2018; 134 (1): 71–78.

Koskenvuo Karoliina, Valaste Maria, Räsänen Tapio, Pyy-Martikainen Marjo. Nuoret pääsevät vammaistuelle helpommin. Sosiaalivakuutus 2018; 56 (3): 32.

Kurko Terhi, Heino Pekka, Martikainen Jaana E, Aaltonen Katri. Diabeteksen lääkehoidot ja korvaustason laskun vaikutus omavastuisiin. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (24–31): 1584–1590.

Kurko Terhi, Saastamoinen Leena K, Tuulio-Henriksson Annamari ym. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (20): 1292–1299.

Kurko Terhi, Saastamoinen Leena K, Tuulio-Henriksson Annamari ym. Trends in the long-term use of benzodiazepine anxiolytics and hypnotics. A national register study for 2006 to 2014. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2018; 27 (6): 674–682.

Lauhio Anneli, Pitkälä Kaisu, Saastamoinen Leena, Helminen Sari, Autti-Rämö Ilona. Vältä pregabaliinia ja trisyklisiä masennuslääkkeitä iäkkään hoidossa. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (21): 1370–1371.

Lauhio Anneli, Pitkälä Kaisu, Saastamoinen Leena, Helminen Sari, Autti-Rämö Ilona. Vältä pregabaliinia ja trisyklisiä masennuslääkkeitä iäkkään hoidossa. Suomen Hammaslääkärilehti 2018; 25 (7): 38–40.

Leinonen Taina, Viikari-Juntura Eira, Husgafvel-Pursiainen Kirsti, ym. Labour market segregation and gender differences in sickness absence. Trends in 2005–2013 in Finland. Annals of Work Exposures and Health 2018; 62 (4): 438–449.

Leinonen Taina, Solovieva Svetlana, Husgafvel-Pursiainen Kirsti, Virta Lauri, Laaksonen Mikko. Julkisen ja yksityisen sektorin välinen ero sairauspoissaoloissa on säilynyt väestötasolla mutta pienentynyt sote-alalla. Duodecim 2018; 134 (17): 1738–1748.

Metsälä Johanna, Lundqvist Annamari, Virta Lauri ym. The association between asthma and type 1 diabetes. A pediatric case-cohort study in Finland, years 1981–2009. International Journal of Epidemiology 2018; 47 (2): 409–416.

Pekkala Johanna, Rahkonen Ossi, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Blomgren Jenni. Sickness absence due to different musculoskeletal diagnoses by occupational class. A register-based study among 1.2 million Finnish employees. Occupational and Environmental Medicine 2018; 75 (4): 296–302.

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätökset neljän vuoden seurannassa. Yhteiskuntapolitiikka 2018; 83 (2): 117–131.

Raman Sudha R, Man Kenneth KC, Bahmanyar Shahram ym. Trends in attention-deficit hyperactivity disorder medication use. A retrospective observational study using population-based databases. The Lancet Psychiatry 2018; 5 (10): 824–835.

Saari Antti, Virta Lauri, Dunkel Leo, Sankilampi Ulla. Inhaled corticosteroids in infants and toddlers attenuate linear growth. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2018; 141 (6): 2301–2302.

Salonen Anne H, Kontto Jukka, Perhoniemi Riku, Alho Hannu, Castrén Sari. Gambling expenditure by game type among weekly gamblers in Finland. BMC Public Health 2018; 18 (1): 697.

Salonen Laura, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Niemelä Mikko. Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes. A register-based study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014. BMJ Open 2018; 8 (5): e020491-2017-020491.

Sarnola Kati, Ahonen Riitta, Martikainen Jaana E, Timonen Johanna. Policies and availability of orphan medicines in outpatient care in 24 European countries. European Journal of Clinical Pharmacology 2018; doi: 10.1007/s00228-018-2457-x. [Epub ahead of print.]

Seppänen-Järvelä Riitta. Kuntoutus osana työkykyjohtamista henkilöstöasiantuntijan näkökulmasta. Kuntoutus 2018; 40 (1): 21–32.

Sihvonen Ella. Early interventionist parenting support: the case study of Finland. Families, Relationships and Societies 2018; 7 (1): 123–139.

Sihvonen Ella. Parenting support policy in Finland. Responsibility and competence as key attributes of good parenting in parenting support projects. Social Policy and Society 2018; 17 (3): 443–456.

Sihvonen Ella. Some useful sources. Social Policy and Society 2018; 17 (3): 519–521.

Soppi Aarni, Heino Pekka, Kurko Terhi, Maljanen Timo, Saastamoinen Leena K, Aaltonen Katri. Growth of diabetes drug expenditure decomposed. A nationwide analysis. Health Policy 2018; 12 (122): 1326–1332.

Sundsbø Astrid, Sihvonen Ella. Introduction. Parenting support in the Nordic countries. Is there a specific Nordic model? Social Policy and Society 2018; 17 (3): 425–429.

Tuusa Matti, Seppänen-Järvelä Riitta, Henriksson Mikko ym. Yhteistoiminta ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. Julkaisussa: Lindh Jari, Härkäpää Kristiina, Koskamo-Pääkkö Kaisa, toim. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press, 2018: 125–148.

Tähkäpää Sanna, Saastamoinen Leena K, Airaksinen Marja, Tuulio-Henriksson Annamari, Aalto-Setälä Terhi, Kurko Terhi . Decreasing trend in the use and long-term use of benzodiazepines among young adults. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2018; 28 (4): 279–284.

Vataja Katri, Seppänen-Järvelä Riitta. Kokeilut kehittämisotteena – mitä uutta ja erilaista? Hallinnon tutkimus 2018; 37 (4): 261–265.

Viikari-Juntura Eira, Leinonen Taina, Husgafvel-Pursiainen Kirsti, Virta Lauri. Utilization of big data to assess the effectiveness of changes in sickness insurance legislation on work participation Abstract book − EUMASS Maastricht 2018: 88.

Viikari-Juntura Eira, Leinonen Taina, Virta Lauri, Husgafvel-Pursiainen Kirsti. Utilisation of nationwide register data to assess the effectiveness of changes in sickness insurance legislation on work participation and analyse sickness absence and disability retirement trends in Finland. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018; 26 (7): 334–339.

Wikström Annamaria, Tuulio-Henriksson Annamari, Perälä Jonna, Saarni Samuli, Suvisaari Jaana. Associations of psychotic-like or manic-like experiences with later psychiatric disorders. An 11-year follow-up study of middle-aged adults. Schizophrenia Research 2018; 193: 465–467.

Virta Lauri. Lehmänmaitoallergian varhaislapsuudessa sairastaneiden alttius kroonisille suolistotulehduksille Suomessa. BestPractice Gastroenterologia 2018.

Virta Lauri, Kälviäinen Reetta, Villikka Kirsti, Keränen Tapani. Declining trend in valproate use in Finland among females of childbearing age in 2012–2016. A nationwide registry-based outpatient study. European Journal of Neurology 2018; 25 (6): 869–874.

Vuori Miika, Aronen Eeva, Sourander Andre, Martikainen Jaana E, Jantunen Tuulia, Saastamoinen Leena K. Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö on yleistynyt. Duodecim 2018; 134: 1515–1522.