Joustava haku - tutkimusrahoitusta Kelan ajankohtaisiin tietotarpeisiin

Joustava haku vastaa Kelan toiminnan ajankohtaisiin tietotarpeisiin, jotka tänä vuonna ovat alla olevat teemat. Joustavan haun ilmoittaminen on pelkästään näillä verkkosivuilla ja Twitterissä @kelantutkimus, ei lehti-ilmoituksella.

Vuoden 2021 joustavan haun tutkimusrahoitushaku alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2021 klo 16.00. Puutteellisesti täytettyjä tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Tarkemmat hakuohjeet

Täytä rahoitushakemus ja lähetä se liitteineen sähköpostilla osoitteella kirjaamo@kela.fi.
Postitse osoitteella Kelan tutkimus, Kelan KKRL 12 §:n tutkimusvarat, PL 450, 00056 Kela

Lisätietoja: KKRL-tutkimus@kela.fi

Joustavan haun aiheet 2021:

Kokemuksia etävastaanotoilla laadituista lääkärinlausunnoista

Terveyspalveluiden etävastaanottotoiminta on koronaepidemian aikana yleistynyt. Tarvitsemme tutkimustietoa siitä, millaisia kokemuksia terveyspalveluita järjestävillä tahoilla, asiakkailla ja vakuutuslaitoksilla on etävastaanotoilla laadituista lääkärinlausunnoista, jotka ovat oleellisia eri etuuksia (esimerkiksi työkykyetuudet ja kuntoutus) haettaessa. Millaisia hyötyjä ja haasteita eri tahot nostavat esiin verrattuna perinteisillä vastaanottokäynneillä laadittuihin lääkärinlausuntoihin? Miten etävastaanotto sopii työ- ja toimintakyvyn arviointiin?

Miten yksityissektori on kehittänyt Kela-korvattuja palveluita viime vuosina ja miten se on reagoinut toimintaympäristön haasteisiin, mm. kilpailuolosuhteet, digipalvelut, pandemia ja sote-uudistus?

Monimenetelmällinen tutkimus voi koskea työterveyshuollon palveluita, psykoterapiaa ja muita Kelan järjestämiä kuntoutuspalveluita sekä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluita ja taksimarkkinoita.

Joustavasta hausta ilmoittaminen vain Kelan tutkimuksen verkkosivulla

Joustava haku vastaa ajankohtaisiin tietotarpeisiin. Näistä tutkimustarpeista tullaan ilmoittamaan näillä verkkosivuilla ja Twitterissä @kelantutkimus, ei lehti-ilmoituksella.

Ne tutkijatahot, jotka haluavat sähköpostitse tiedon joustavaan hakuun tulevista aiheista, voivat ilmoittautua sähköisellä lomakkeella. Heille lähetetään tieto haun aiheesta ja päättymispäivästä.