Työkykyneuvonta

Työelämään paluu lyhyen sairauspoissaolon jälkeen sujuu yleensä hyvin. Pitkä poissaolo voi johtaa tilanteeseen, jossa omat keinot työkyvyn edistämiseksi eivät enää riitä.

Työkykyneuvonta on Kelan palvelu sairauspäiväraha- ja eläkeasiakkaille (kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke), jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työelämään tai opintojen pariin palaamiseen.

Kelan työkykyneuvoja

  • on asiakkaan yhteyshenkilö työkykyasioissa
  • selvittää yhdessä asiakkaan kanssa vaihtoehtoja työkyvyn edistämiselle
  • seuraa mahdollisten kuntoutustoimenpiteiden etenemistä ja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa niiden onnistumista

Työkykyneuvojat selvittävät yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuntoutuksen lisäksi myös muita mahdollisia ratkaisuja työelämään paluun tueksi ja ohjaavat asiakkaan tarvittavien palveluiden piiriin. Työkykyneuvojat ottavat asiakkaan luvalla yhteyttä muihin tahoihin, kuten terveydenhuoltoon, TE-toimistoon ja kuntoutuksen järjestäjiin.

Työkykyneuvonnalla

  • tuetaan asiakkaan paluuta tai pääsyä työelämään
  • ehkäistään työelämästä syrjäytymistä
  • myöhennetään eläkkeelle siirtymistä.

Lue lisää