Kuka voi saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä?

Työkyvyn heikentymiseen sekä kuntoutukseen, kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen liittyvät asiat vaativat usein perusteellisia selvityksiä ja lääkärinlausuntoja. Jos olet työelämässä, käänny työterveyshuoltosi puoleen. Neuvoa voi kysyä myös Kelasta tai työeläkelaitoksestasi.

Voit saada kansaneläkelain mukaisen kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen, jos täytät kaikki seuraavat edellytykset:

  • Sairaus, vika tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon.
  • Olet 16–64-vuotias.
  • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan.
  • Olet asunut Suomessa vähintään laissa vaaditun asumisajan (3 vuotta sen jälkeen, kun olet täyttänyt 16 vuotta). Asumisaikavaatimusta ei edellytetä, jos olet saanut aiemmin alle 16-vuotiaan vammaistukea tai jos työkyvyttömyytesi on alkanut Suomessa asuessasi ennen kuin olet täyttänyt 19 vuotta.

Kuntoutustukea varten sinulla tulee olla hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai sen tulee olla valmisteilla.

Poikkeukset ja lievennykset ehtoihin:

  • Jos olet täyttänyt 60 vuotta, oikeuttasi työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan lievemmin perustein. Lisäksi arvioinnissa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.
  • Sokealla tai liikuntakyvyttömällä hakijalla on oikeus kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka hän olisi työssä.

Nuorelle työkyvyttömyyseläkettä vain tietyin edellytyksin

Vaikeasti vajaakuntoinen 16 vuotta täyttänyt nuori voi saada työkyvyttömyyseläkkeen Kelasta. Yleensä kuitenkin nuoren kuntoutusraha on alle 20-vuotiaan ensisijainen etuus.

Nuori voi saada työkyvyttömyyseläkettä, jos

Kun kansaneläke myönnetään 16-vuotiaalle, hänelle maksettu lapsilisä ja mahdollinen vammaistuki lakkaavat. Vammaistuen tilalle hän voi saada eläkettä saavan hoitotukea.