Näin haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä

 1. Hae kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä lomakkeella, jonka nimi on Työkyvyttömyyseläke (EtkKela 7002). Postita se omaan työeläkelaitokseesi tai Kelaan. Voit hakea työeläkettä myös omasta työeläkelaitoksestasi verkossa. Samalla hakemuksella voit hakea kansaneläkettä. Siirry oman työeläkelaitoksesi palveluun tästä.
 2. Liitä hakemukseen
  • mahdollisimman tuore, enintään 6 kk vanha lääkärinlausunto B ja muut selvitykset, joihin vetoat. Hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla lääkärinlausunnossa tai erillisenä liitteenä.
  • liite TM (MelaKela 001), jos olet maatalousyrittäjä
  • liite U (Etk/Kela 7110), jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla.
 3. Määräaikaiseen kuntoutustukeen haet jatkoa toimittamalla Kelaan uuden lääkärinlausunnon, joka voi olla B-lausunto, erillinen hoito- tai kuntoutussuunnitelma, E-lausunto tai epikriisi, josta selviää hoitavan lääkärin kannanotto työkyvyttömyyden kestosta.
 4. Voit liittää liitteet hakemukseen tai lähettää ne verkossa. Voit myös täydentää hakemustasi liitteillä jälkikäteen. Jos lähetät liitteitä verkossa, kuvaa tai skannaa ne.
 5. Työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi voit hakea Kelasta lapsikorotusta, eläkettä saavan hoitotukea ja eläkkeensaajan asumistukea. Ne ovat verotonta tuloa.

Jos sinun on hankala hoitaa Kela-asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi.

Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemuksesi käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Hakuaika

Täytä hakemus ajoissa, sillä työkyvyttömyyseläke voidaan maksaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.

Ilmoittaudu tarvittaessa työttömäksi työnhakijaksi

Jos Kela tai työeläkelaitoksesi hylkää kuntoutustuki- tai työkyvyttömyyseläkehakemuksesi, selvitä oikeutesi työttömyysturvaan. Työttömyysturvan edellytyksenä on, että ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistossa. Työttömyysturvaa ei voi saada takautuvasti.

Toimi samoin, jos hakemustasi ei ole vielä ratkaistu silloin, kun sairauspäiväraha tai sairausajan palkanmaksu päättyy.

Lue lisää