Kuntien työmarkkinatuen rahoitus

Työmarkkinatuki rahoitetaan valtion varoista sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yhteensä 300 päivältä. Tämän jälkeinen työttömyysaika rahoitetaan puoliksi valtion ja puoliksi työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista siihen asti, kunnes henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 1000 päivältä. Seuraavasta työttömyyden perusteella maksetusta maksuerästä lukien työttömän kotikunnan rahoitusvastuu nousee 70 %:iin. Kotikunta on maksuunpanohetken mukainen väestötietorekisterin merkitty henkilön vakituinen kotikunta.

Kaikki työttömyyden perusteella maksetut työmarkkinatukipäivät lasketaan 300 ja 1 000 päivän kertymään. Henkilö on voinut saada työmarkkinatukea työttömyyden perusteella jo vuosia sitten, ja mikäli hän ei ole missään välissä täyttänyt työssäoloehtoa, lasketaan kaikki työttömyyden perusteella maksetut työmarkkinatukipäivät 300 ja 1 000 päivän kertymään. Työttömyysaikaisen työmarkkinatuen 300 ja 1 000 maksupäivän laskeminen alkaa uudelleen alusta vasta sen jälkeen, kun henkilö on tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen uudelleen oikeutetuksi työmarkkinatukeen.

Työttömyyden perusteella maksettu työmarkkinatuki tarkoittaa, ettei henkilö ole

  • ollut työllistymistä edistävässä palvelussa
  • saanut matka-avustusta
  • saanut työmarkkinatukea työllistymisrahana.

Henkilö voi saada soviteltua työmarkkinatukea, jos hän on osa-aikatyössä tai esimerkiksi palkkatuetussa työssä, missä työaika on alle 80 % alalla sovellettavasta kokoaikatyöstä. Tällöin henkilöt ovat laskutuksen piirissä työmarkkinatuen osalta.

Kela laskuttaa kuntia

Kela laskuttaa kuntia jälkikäteen kalenterikuukausittain. Esimerkiksi tammikuun lasku lähetetään helmikuun puolessa välissä. Laskun eräpäivä on kunkin kalenterikuukauden 28. päivä.

Laskun liitteenä lähetetään luettelo niistä työmarkkinatuen saajista, joille maksettua työmarkkinatukea sisältyy laskuun. Luettelossa on henkilön nimi, henkilötunnus ja aika, jolta kuntaa veloitetaan sekä henkilöä koskeva kunnan maksuosuus. Henkilöt on ryhmitelty omien otsikoidensa alle 50 %:n ja 70 %:n rahoitusosuuden mukaan. Henkilön kohdalla, nimen edessä oleva *-merkki, kertoo henkilön olevan ensi kertaa laskutuksen piirissä.

Jos laskutuskauteen sisältyy kunnan rajoitusosuutta vähentäviä palautuksia tai korjauksia (työttömyysaika on muuttunut veloitetulla ajalla ns. aktiiviajaksi), näytetään henkilöt ja korjatut rahamäärät oman väliotsikkonsa alla miinusmerkkisenä. Myös kunnan rahoitusosuutta kasvattavat takautuvat korjaukset (aktiiviaika on muuttunut maksetulla ajalla passiiviajaksi) näytetään oman väliotsikkonsa alla. Palautukset ja rahoitusosuutta kasvattavat korjaukset näkyvät seuraavalla laskulla, johon ne ehtivät henkilölle tehdyn korjausratkaisun jälkeen.

Kelan työmarkkinatuen saajien määrät

Kelan tilastotietokannassa (Kelasto) voi tehdä erilaisia raportteja Kelan työttömyysturvaetuuksien saajista ja työttömyyden perusteella maksettujen tukipäivien kertymästä. Kelastossa on kertymäluokat myös 300 ja 1000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneista.

Lisätietoja