Paljonko työmarkkinatukea maksetaan?

Kelan maksama työttömyysetuus on 32,40 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä).

Voit saada täyden työttömyysetuuden, jos täytät niin sanotun aktiivisuuden edellytyksen. Siinä aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuuden edellytys täyttyy, jos olet jakson esimerkiksi 18 tuntia palkkatyössä, yrittäjänä (241 e yrittäjätuloa), 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa tai eräissä muissa työllistymistä edistävissä toimenpiteissä.

Tarkkaan ottaen aktiivisuuden edellytys täyttyy palkkatyössä siten, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä kerryttäisi työssäoloehtoa. Työtunnit voi siis kuitenkin kerryttää esimerkiksi yhden viikon, neljän viikon tai koko 65 maksupäivän aikana.

Taloudellisen edun jaksotus

Arvioi laskurilla, miten pitkälle ajanjaksolle saamasi taloudellinen etuus jaksotetaan työsuhteen jälkeen.

Laske ajanjakso

Ilmoita työaikasi työttömyysajan ilmoituksessa. Kela tarkistaa, täyttyikö aktiivisuuden edellytys, ja maksaa tuen sen mukaisesti.

Jos et täytä aktiivisuuden edellytystä, 32,40 eurosta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 1 päivän työttömyysetuuden summaa maksujakson aikana. Maksujakso on esimerkiksi 4 viikkoa.Työttömyysetuus palaa ennalleen seuraavan tarkastelujakson alussa, jos aktiivisuuden edellytys on täyttynyt.

Omais- ja perhehoitajat ja työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät eivät ole aktiivimallin piirissä. Aktiivisuutta ei myöskään edellytetä silloin, jos työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai jos sinut on lomautettu lyhyeksi ajaksi. Näissä tilanteissa työttömyysetuutta ei siis vähennetä.

Jos olet omais- tai perhehoitaja, työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai olet lyhyen aikaa lomautettuna, ilmoita siitä työttömyysajan ilmoituksessa. Kelalla on jo tieto, jos työttömyysetuutta maksetaan työkyvyttömyyden tai vamman perusteella. Siitä ei siis tarvitse ilmoittaa.

Korotukset

Työttömyysetuutta korotetaan, jos huollettavanasi on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsikorotus on:

  • yhdestä lapsesta 5,23 e/pv
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 e/pv
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 e/pv.

Lapsikorotus maksetaan lapsen syntymästä lähtien. Sinulla on oikeus lapsikorotukseen myös avio- tai avopuolisosi alaikäisestä lapsesta, jos tämä asuu kanssasi samassa taloudessa.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuuteen voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 e/pv.

Ilman korotuksia työttömyysetuuden määrä on keskimäärin 697 e/kk (21,5 x 32,40 e). Maksat veroa työttömyysetuudesta.

Tulosi vaikuttavat työttömyysetuuden määrään.

Kela maksaa ilmoituksesi perusteella

Työttömyysetuus maksetaan pankkitilillesi 4 viikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäinen maksujakso on 2 viikkoa.

Lue lisää