Paljonko työmarkkinatukea maksetaan?

Kelan maksama työttömyysetuus on 32,40 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä).

 

Voit saada täyden työttömyysetuuden, jos täytät aktiivisuusehdon. Siinä aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuusehto täyttyy, jos 65 maksupäiväjakson aikana

  • olet 18 tuntia palkkatyössä
  • toimit yrittäjänä (vähintään 245,64 e yrittäjätuloa)
  • olet 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa
  • olet 5 päivää esim. kunnan, ammattiliiton tai järjestön järjestämässä työllistymistä tukevassa toiminnassa
  • opiskelet 5 päivää sivutoimisia opintoja tai lyhytkestoisia, enintään 6 kuukautta kestäviä opintoja, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Tarkkaan ottaen aktiivisuusehto täyttyy palkkatyössä siten, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä kerryttäisi työssäoloehtoa. Työtunnit voi siis kuitenkin kerryttää esimerkiksi yhden viikon, neljän viikon tai koko 65 maksupäivän aikana.

Ilmoita työaikasi työttömyysajan ilmoituksessa. Kela tarkistaa, täyttyikö aktiivisuuden edellytys, ja maksaa tuen sen mukaisesti.

Jos et täytä aktiivisuusehtoa, 32,40 eurosta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 1 päivän työttömyysetuuden summaa maksujakson aikana. Maksujakso on esimerkiksi 4 viikkoa.Työttömyysetuus palaa ennalleen seuraavan tarkastelujakson alussa, jos aktiivisuuden edellytys on täyttynyt.

Omais- ja perhehoitajat ja työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät eivät ole aktiivimallin piirissä. Aktiivisuutta ei myöskään edellytetä silloin, jos työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai jos sinut on lomautettu lyhyeksi ajaksi. Näissä tilanteissa työttömyysetuutta ei siis vähennetä.

Jos olet omais- tai perhehoitaja, työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai olet lyhyen aikaa lomautettuna, ilmoita siitä työttömyysajan ilmoituksessa. Kelalla on jo tieto, jos työttömyysetuutta maksetaan työkyvyttömyyden tai vamman perusteella. Siitä ei siis tarvitse ilmoittaa.

Korotukset

Työttömyysetuutta korotetaan, jos huollettavanasi on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsikorotus on:

  • yhdestä lapsesta 5,23 e/pv
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 e/pv
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 e/pv.

Lapsikorotus maksetaan lapsen syntymästä lähtien. Sinulla on oikeus lapsikorotukseen myös avio- tai avopuolisosi alaikäisestä lapsesta, jos tämä asuu kanssasi samassa taloudessa.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuuteen voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 e/pv.

Ilman korotuksia työttömyysetuuden määrä on keskimäärin 697 e/kk (21,5 x 32,40 e). Maksat veroa työttömyysetuudesta.

Tulosi vaikuttavat työttömyysetuuden määrään.

Kela maksaa ilmoituksesi perusteella

Työttömyysetuus maksetaan pankkitilillesi 4 viikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäinen maksujakso on 2 viikkoa.

Lue lisää