Työmarkkinatuen tarveharkinta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työmarkkinatuessa on tarveharkinta

  • Tarveharkinnassa otetaan huomioon myös sellaiset tulot, jotka on saatu muuna kuin työttömyysaikana. Toistuvat tulot jaetaan tuloksi esimerkiksi vuoden ajalle.
  • Vanhempiesi tulot voivat alentaa työmarkkinatuen määrää, mutta saat aina vähintään puolet työmarkkinatuestasi. Vanhempiesi tulot vaikuttavat, jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa etkä ole täyttänyt työssäoloehtoa.
  • Omat työtulot vähentävät aina työmarkkinatuen määrää.
  • Peruspäivärahassa ei ole tarveharkintaa.

Vanhempien tulot vaikuttavat

Jos et täytä työssäoloehtoa ja asut vanhempiesi taloudessa, työmarkkinatuestasi vähennetään 50 %. Tukea ei kuitenkaan alenneta, jos vanhempiesi tulot ovat enintään 1 781 e/kk. Jokainen vanhempiesi huollettavana oleva, samassa taloudessa asuva lapsi nostaa tulorajaa 106 e/kk.

Jos vanhempien tulot ylittävät tulorajan, työmarkkinatuestasi vähennetään puolet tulorajan (1 781 e/kk) ylittävästä tulosta. Jos et hakemuksessasi selvitä vanhempiesi tuloja, sinulle myönnetään automaattisesti 50 % työmarkkinatuesta.

Voit arvioida vanhempien tulojen vaikutuksen oman työmarkkinatukesi määrään laskurilla.

Vanhempien perhetilanneVanhempien tulot, joilla saat täyden työmarkkinatuenVanhempien tulot, joiden ylityttyä saat 50 % työmarkkinatuesta
Ei huollettavia lapsia1 781 e/kk2 581 e/kk
1 lapsi1 887 e/kk2 687 e/kk
2 lasta1 993 e/kk2 793 e/kk
3 lasta2 099 e/kk2 899 e/kk
4 lasta2 205 e/kk3 005 e/kk
5 lasta jne.2 311 e/kk3 111 e/kk


Työmarkkinatuki voidaan maksaa ilman vähennystä, jos pystyt osoittamaan, etteivät vanhemmat tue sinua taloudellisesti.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työmarkkinatuki maksetaan vähentämättömänä myös vanhempiensa kanssa asuvalle.

Pääomatulot ja muut tulot

Omat pääomatulosi ja muut tulosi voivat vähentää työmarkkinatuen määrää. Ne siis otetaan huomioon tarveharkinnassa. Pääomatuloja ovat esim. vuokra-, metsä-, korko- ja osinkotulot (mukaan lukien osakesäästötilille maksettavat osinkotulot). Myös omaishoidon tuki, perhehoitajan palkkiot, tekijänoikeuskorvaukset ja osittainen varhennettu vanhuuseläke otetaan huomioon työmarkkinatuen tarveharkinnassa.

Pääomatuloja ja muita tuloja ei oteta huomioon, kun sitä maksetaan

  • 55 vuotta täyttäneelle, joka on täyttänyt työssäoloehdon ennen työttömäksi jäämistä tai
  • työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Tuloraja yksin asuvalla työttömällä

Yksin asuvalla työttömällä työmarkkinatukea vähentävät pääomatulot ja muut tulot, jotka ylittävät tulorajan 311 e/kk. Täydestä työmarkkinatuesta vähennetään 75 % tulorajan ylittävistä tuloista.

Tuloraja avio- tai avoliitossa olevilla ja alaikäisten lasten vanhemmilla

Avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ja alaikäisten lasten vanhemmilla tuloraja on 1 044 e/kk. Tulorajaa korotetaan 130 eurolla jokaista huollettavaa lasta kohden. Täydestä työmarkkinatuesta vähennetään 50 % tulorajan ylittävistä tuloista.

Lue lisää

Sivu päivitetty 9.10.2023

Mitä mieltä olet sivusta?