Esimerkkejä  6 kuukauden palkasta päivärahan perusteena (vain 31.12.2019 asti)

Esimerkit koskevat vain ennen 1.1.2020 alkavia päivärahakausia (kuntoutusraha, vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat).

6 kuukauden palkkatiedoissa ei ilmoiteta vuosiloma-ajan palkkaa, jotta palkka ei tule ilmoitetuksi 7 kuukauden ajalta sen vuoksi, että vuosiloma-ajan palkka on maksettu etukäteen.

Esimerkki: Lomapalkka maksettu aikaisemmin

Vuosiloma-ajan palkka maksetaan etukäteen ja 6 kuukauden jakso sisältää vuosilomaa tai palkkaa vuosiloman ajalta.

 • Vuosiloma on pidetty 1.6.–30.6.
 • Vuosiloma-ajan palkka on maksettu palkkakaudella, joka päättynyt 31.5.2015.
 • Vuosiloma-ajan palkka on lisättävä tai vähennettävä seuraavissa tilanteissa:
 • 6 kuukauden palkkaan ajalta 1.6.–30.11.2015 sisältyy vuosiloma, mutta ei vuosiloman palkkaa. Ilmoita 6 kuukauden palkkatiedoissa myös kesäkuussa pidetyn vuosiloma-ajan palkka ja lomaraha, jotka on maksettu toukokuussa. Näin palkkaa ei ilmoiteta vajaan 6 kuukauden ajalta sen vuoksi, että vuosiloma-ajan palkka on maksettu etukäteen.[HM4] 
 • 6 kuukauden palkkaan ajalta 1.12.2014–31.5.2015 sisältyy vuosiloman palkka, mutta ei vuosilomaa. Älä ilmoita 6 kuukauden palkkatiedoissa vuosiloma-ajan palkkaa ja lomarahaa. Näin palkkaa ei ilmoiteta 7 kuukauden ajalta sen vuoksi, että vuosiloma-ajan palkka on maksettu etukäteen.

Esimerkki: Palkat lisineen etuuden alkamista edeltävään päivään

Palkat ilmoitetaan etuuden alkamista edeltävään päivään asti.

 • Etuus alkaa 9.12., ja ilmoitat 6 kuukauden palkat 8.12. asti
 • Ilmoita 6 kuukauden palkat ajalta 9.6.–8.12.
 • Ilmoita palkan määrässä saman ajanjakson ylityö- ja vuorotyölisät yms. (esim. ylityökorvaus 8.12. tehdystä työstä, vaikka korvaus maksettaisiin seuraan vuoden puolella).
 • Ilmoita enintään 1 vuoden ajalta maksettu lomaraha erikseen. Lomaraha on voitu maksaa ennen ilmoitetun 6 kuukauden ajan alkamista joko kuluvan tai edellisen vuoden aikana.
 • Ilmoita enintään 1 vuoden ajalta kertynyt tulospalkkio tai muu vastaava vuosittain toistuva suoritus erikseen, jos sellaista on maksettu vuoden kuluessa ennen ilmoitetun 6 kuukauden ajan päättymistä.
 • Ilmoita lomakorvaus erikseen. Lomakorvauksen pitää olla maksettu 9.6.–8.12.

Esimerkki: Palkat edeltävään palkkakauteen asti

Palkat ilmoitetaan edeltävään palkkakauteen asti.

 • Etuus alkaa 9.12., ja ilmoitat 6 kuukauden palkat edeltävään palkkakauteen asti.
 • Jos palkanlisät (esim. ylityökorvaus) maksetaan ylityön tekemistä seuraavalla palkkakaudella, 6 kuukauden palkkana ilmoitetaan edeltävällä ajalla tehdystä työstä maksetut ylityökorvaukset. Vastaavasti viimeisen palkkajakson aikana tehdyistä ylitöistä maksettavat ylityökorvaukset jäävät ilmoituksesta pois.
  • Ilmoita 6 kuukauden palkka palkkakauden jaksotuksen mukaan esim. ajalta 4.6.–2.12. tai 28.5.–25.11.
  • Ilmoita palkan määrässä näihin palkkajaksoihin sisältyvät ylityö- ja vuorotyölisät tms.
  • Ilmoita erikseen enintään 1 vuoden ajalta maksettu lomaraha erikseen. Lomaraha on voitu maksaa ennen ilmoitetun 6 kuukauden ajan alkamista, joko kuluvan tai edellisen vuoden aikana.
  • Ilmoita enintään 1 vuoden ajalta kertynyt tulospalkkio tai muu vastaava vuosittain toistuva suoritus erikseen. Tulospalkkio tai muu vastaava on voitu maksaa 1 vuoden aikana ennen ilmoitetun 6 kuukauden ajan päättymistä.
  • Ilmoita lomakorvaus erikseen. Lomakorvauksen pitää sisältyä ilmoitettaviin palkkajaksoihin.

Esimerkki: Loma ja lomapalkka

Vuosiloman vuoksi 6 kuukauden aikajaksossa on 5 kuukauden palkat.

 • Vuosiloma on pidetty 1.6.–30.6.
 • Vuosiloma-ajan palkka maksettu palkkakaudessa, joka päättynyt 31.5.
 • 6 kuukauden palkkatiedot ilmoitetaan ajalta 1.6.–30.11.
 • 6 kuukauden palkkatiedoissa ilmoitetaan myös kesäkuussa pidetyn vuosiloma-ajan palkka, jotta palkka ei tule ilmoitetuksi vajaan 6 kk:n ajalta sen vuoksi, että vuosiloma-ajan palkka on maksettu etukäteen.

Esimerkki: Loma ja lomapalkka

Vuosiloman vuoksi 6 kuukauden jaksossa on 7 kuukauden palkat

 • Vuosiloma on pidetty 1.6.–30.6.
 • Vuosiloma-ajan palkka on maksettu palkkakaudessa, joka päättynyt 31.5.
 • 6 kuukauden palkkatiedot ilmoitetaan ajalta 1.12.–31.5.