Keinoja työkyvyn tukemiseen

Työterveyshuolto toimii yhteistyössä työpaikan kanssa terveyden ja työkyvyn edistämiseksi työuran kaikissa vaiheissa. Työkyvyn tukeminen perustuu työpaikalla sovittuihin käytäntöihin.

 

Keinoja työkyvyn tukemiseen eri tilanteissa

Alla olevassa taulukossa on esitetty keinoja, joilla Kela voi osaltaan tukea ja edistää työntekijän työkykyä eri tilanteissa.  Taulukko sisältää 4 saraketta.

Keino Tilanne Hakeminen Kesto
Työn muokkaus Oireet rajoittavat jonkin verran työskentelyä Sovitaan työpaikalla Tarpeen mukaan
Korvaava työ Oireet estävät työskentelyn Sovitaan työpaikalla Tarpeen mukaan

Kuntoutusraha työterveyshuollon järjestämän työkokeilun ajalta 

Katso esittelyvideo (6 min. Youtube)

Työterveyshuollossa havaitut varhaiset työkykyongelmat Työterveyshuollon ilmoitus kuntoutuspäätöksestä (KU 114) Enintään 3 kk

Osasairauspäiväraha

Katso esittelyvideo (10.45 min. Youtube)

Työkyvyttömyys, jonka vuoksi työaikaa lyhennetty 40-60%:iin kokoaikaisesta Työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin B-lausunto. Osa-aikatyösopimus (vähintään 12 arkipäivää). Enintään 120 arkipäivää
Sairauspäiväraha Työkyvyttömyys A-todistus (lyhytaikainen työkyvyttömyys), B-lausunto (pitkittyvä työkyvyttömyys, Työterveyshuollon 90 pv:n lausunto Enintään 300 arkipäivää
Kelan ammatillinen kuntoutus ja kuntoutusraha Työtön, opiskelija, työelämässä vähän aikaa Hakemus-Ammatillinen kuntoutus (KU 101), liitteeksi B-lääkärinlausunto Riippuu toimenpiteestä
Kelan KIILA-kuntoutus ja kuntoutusraha Työelämässä oleville Hakemus-Ammatillinen kuntoutus (KU 101), Liitteeksi B-lääkärinlausunto Toteutetaan jaksoissa 1-1,5 vuoden aikana
Työeläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus ja kuntoutusraha Työelämässä pidempään olleelle (n. 5 vuotta) Sähköisesti omasta työeläkelaitoksesta. Liitteeksi B-lääkärinlausunto Riippu toimenpiteestä
Työeläkelaitoksen osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki Työkyky heikentynyt vähintään 2/5 vähintään vuoden ajan

 

ETK/Kela 7002-lomake tai sähköisesti omasta työeläkelaitoksesta. Liitteeksi B-lääkärinlausunto.  Toistaiseksi tai määräajaksi
Kelan kuntoutustuki Työkyvytön, jonka arvioidaan  hoidon/kuntoutuksen turvin pystyvän palaamaan työhön ETK/Kela 7002-lomake tai sähköisesti työeläkelaitoksesta.  Liitteeksi B-lääkärinlausunto. Tarpeen mukaan
Työeläkelaitoksen ja Kelan työkyvyttömyyseläke Pitkäaikaisesti työkyvytön, jonka työkyvyn ei arvioida palautuvan hoidolla tai kuntoutuksella ETK/Kela 7002-lomake tai sähköisesti työeläkelaitoksesta. Liitteeksi B-lääkärinlausunto. Toistaiseksi