Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei voi saada veikkausvaroin rahoitetun kuntoutuksen perusteella 1.1.2022 alkaen

Vuoden 2022 alusta Kela ei voi enää myöntää kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien ajalle. Myös matkojen korvaaminen veikkausvaroin rahoitetuille sopeutumisvalmennuskursseille päättyy.

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien ajalta ja korvata tällaisiin sopeutumisvalmennuskursseihin liittyviä matkakustannuksia vielä vuoden 2021 loppuun asti.  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on 1.1.2021 alkaen luopunut sopeutumisvalmennus-termistä avustuskohteidensa käyttötarkoitusteksteissä ja haluaa erottaa avustuksilla rahoitetun toiminnan lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tästä syystä Kela ei voi enää 1.1.2022 alkaen maksaa kuntoutusrahaa STEA-avustuksilla rahoitetun kurssin tai toiminnan ajalta eikä korvata näihin liittyviä matkakustannuksia.

Siirtymäaikaa vuoden loppuun

Kela ja STEA ovat sopineet, että Kela voi vielä vuoden 2021 ajan myöntää kuntoutusrahaa ja korvata matkoja kuntoutukseen, joka on rahoitettu veikkausvaroin. Tällä halutaan varmistaa, että sopeutumisvalmennuskursseja järjestävät yhdistykset ja järjestöt voivat ottaa STEA:n uudet linjaukset huomioon toiminnassaan.

Vuonna 2020 kuntoutusrahaa sai 256 henkilöä veikkausvaroin rahoitetun sopeutumisvalmennuksen ajalta. Vuonna 2019 kuntoutusrahan saajia oli 389. Korvatuista kuntoutusmatkoista ei ole vastaavia tilastotietoja.

Lue lisää