Työelämävalmiudet haltuun uudella Taito-kuntoutuksella

Taito-kuntoutus voi auttaa asiakasta selkiyttämään työelämään liittyviä tavoitteitaan ja etenemään kohti opintoja ja työelämää. Uusi Taito-kuntoutus korvaa aiemmat ammatilliset Taito-kuntoutuskurssit.

Ammatilliset Taito-kuntoutuskurssit uudistuivat. Uuden palvelun nimi on nyt Taito-kuntoutus. Se on suunniteltu tilanteeseen, jossa sairaus tai vamma vaikeuttaa asiakkaan pääsyä työelämään tai opiskelemaan tai niissä jatkamista. Taito-kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä työharjoittelua. 

Taito kuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas saa kuntoutuksesta

  • ohjausta ja tukea, joka auttaa häntä suuntaamaan kohti työelämää tai opintoja
  • neuvoja siihen, miten hän voi itse vaikuttaa omaan toiminta- ja työkykyynsä ja hyvinvointiinsa
  • monipuolista tietoa työ-, opiskelu- ja kuntoutusmahdollisuuksista
  • kokemusta työharjoittelusta
  • mahdollisuuden vertaistukeen
  • yhteyden tarvitsemiinsa tukiverkostoihin.

Taito-kuntoutus kestää yhteensä enintään 106 päivää, ja se toteutetaan yleensä 15 kuukauden aikana.  Taito-kuntoutuksessa asiakas saa itselleen oman ohjaajan, joka tukee häntä koko kuntoutuksen ajan.

Taito-kuntoutus tarjoaa arvokasta työkokemusta

Kuntoutukseen osallistuvilta puuttuu usein työkokemusta tai heidän on vaikea kartuttaa sitä. Taito-kuntoutuksen työharjoittelujakso kestää 50–70 päivää asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Työharjoittelupaikka etsitään ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta. Asiakas voi käydä työharjoittelussa useammassa työpaikassa tai tehdä samassa työpaikassa erilaisia työtehtäviä. Työharjoittelun aikana asiakas saa perehdytystä ja ohjausta työtehtäviin ja mahdollisuuden oppia työssä, soveltaa osaamistaan ja näyttää taitojaan.

Yksilöllinen suunnitelma ohjaa eteenpäin

Kuntoutuksessa laaditaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen ammatillinen suunnitelma. Suunnitelmiin on kirjattu keinot asiakkaalle tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi kuntoutuksessa kartoitetaan asiakkaalle tarpeelliset tukiverkostot, joihin hän voi olla tarvittaessa yhteydessä.

Taito-kuntoutusta haetaan lomakkeella hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta KU 101. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa lääkäri suosittaa kuntoutusta.

Lue lisää