Sairauspäivärahan määrä

Päivärahan euromäärä lasketaan yleensä niiden työtulojen mukaan, jotka työntekijällä on ollut työkyvyttömyyttä edeltävän vuoden verotuksessa.  Kela saa nämä tiedot suoraan verottajalta. Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Esimerkiksi vuonna 2019 alkavan sairauspoissaolon päiväraha maksetaan verovuoden 2017 työtulojen perusteella.

 

Jos työkyvyttömyyttä edeltävät 6 kuukauden tulot ovat vuosituloiksi muutettuna vähintään 20 % suuremmat kuin verotuksessa vahvistetut tulot, päiväraha voidaan laskea näiden tuoreempien tulojen pohjalta. Päivärahan määrä voi tietyin edellytyksin perustua myös edeltävän etuuden määrään (esim. työttömyysturva), jos näin laskettu päivärahan määrä on suurempi kuin muilla perusteilla laskettuna.

Työntekijälle maksettavasta päivärahasta Kela pidättää veron. Työnantajalle maksettavasta päivärahasta ei pidätetä veroa.

Jos työntekijällä on useita työnantajia

Päivärahan määrä jaetaan palkkaa maksavien työnantajien kesken samassa suhteessa, jossa he maksavat palkkaa työntekijälle. Jos toinen työnantaja ilmoittaa palkat sen jälkeen, kun päiväraha on myönnetty tai maksettu ensimmäiselle työnantajalle, päivärahasta annettu päätös on oikaistava ja liikaa maksettu päiväraha peritään takaisin.

Vakuutuspalkka päivärahan perusteena

Jos työntekijä työskentelee ulkomailla ja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, sairauspäivärahan perusteena voidaan käyttää vakuutuspalkkaa.

Lue lisää