Sairauspäivärahan määrä

Päivärahan euromäärä lasketaan yleensä niiden työtulojen mukaan, jotka työntekijällä on ollut työkyvyttömyyttä edeltävän vuoden verotuksessa.  Kela saa nämä tiedot suoraan verottajalta. Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Vuonna 2019 alkavan sairauspoissaolon päiväraha maksetaan verovuoden 2017 työtulojen perusteella.

Vuonna 2019 alkavalle päivärahakaudelle päiväraha voidaan tietyin ehdoin laskea myös työkyvyttömyyttä edeltävän 6 kuukauden tulojen perusteella. Päivärahan määrä voi myös perustua edeltävän etuuden määrään (esim. työttömyysturva), jos näin laskettu päivärahan määrä on suurempi kuin muilla perusteilla laskettuna.

Työntekijälle maksettavasta päivärahasta Kela pidättää veron. Työnantajalle maksettavasta päivärahasta ei pidätetä veroa.

Päivärahan määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Vuodesta 2020 alkaen Kela laskee päivärahan määrän työnantajan tulorekisteriin ilmoittamien 12 kuukauden palkkatietojen perusteella. Muutos koskee myös vanhempainpäivärahoja ja kuntoutusrahaa.

Jos työntekijällä on useita työnantajia

Päivärahan määrä jaetaan palkkaa maksavien työnantajien kesken samassa suhteessa, jossa he maksavat palkkaa työntekijälle. Jos toinen työnantaja ilmoittaa palkat sen jälkeen, kun päiväraha on myönnetty tai maksettu ensimmäiselle työnantajalle, päivärahasta annettu päätös on oikaistava ja liikaa maksettu päiväraha peritään takaisin.

Vakuutuspalkka päivärahan perusteena

Jos työntekijä työskentelee ulkomailla ja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, sairauspäivärahan perusteena voidaan käyttää vakuutuspalkkaa.

Lue lisää