Sairauspäivärahan määrä

Kela laskee päivärahan määrän työnantajan tulorekisteriin ilmoittamien 12 kuukauden palkkatietojen perusteella. Muutos koskee myös vanhempainpäivärahoja ja kuntoutusrahaa.

Lue lisää Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen (henkilöasiakkaat)

Työntekijälle maksettavasta päivärahasta Kela pidättää veron. Työnantajalle maksettavasta päivärahasta ei pidätetä veroa.

Jos päiväraha on alkanut 2019

Vuonna 2019 alkava päiväraha lasketaan yleensä niiden työtulojen mukaan, jotka työntekijällä on ollut työkyvyttömyyttä edeltävän vuoden verotuksessa.  Kela saa nämä tiedot suoraan verottajalta. Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella.  Vuonna 2019 alkavalle päivärahakaudelle päiväraha voidaan tietyin ehdoin laskea myös työkyvyttömyyttä edeltävän 6 kuukauden tulojen perusteella. Päivärahan määrä voi myös perustua edeltävän etuuden määrään (esim. työttömyysturva), jos näin laskettu päivärahan määrä on suurempi kuin muilla perusteilla laskettuna.

Jos työntekijällä on useita työnantajia

Päivärahan määrä jaetaan palkkaa maksavien työnantajien kesken samassa suhteessa, jossa he maksavat palkkaa työntekijälle. Jos toinen työnantaja ilmoittaa palkat sen jälkeen, kun päiväraha on myönnetty tai maksettu ensimmäiselle työnantajalle, päivärahasta annettu päätös on oikaistava ja liikaa maksettu päiväraha peritään takaisin.

Vakuutuspalkka päivärahan perusteena

Jos työntekijä työskentelee ulkomailla ja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, sairauspäivärahan perusteena voidaan käyttää vakuutuspalkkaa.

Lue lisää