Sosiaaliturvan stressitesti: korona vähensi eniten yksin asuvien tuloja

Yksin asuvien tulot pienenivät koronakriisin aiheuttaman työttömyyden vuoksi keskimäärin runsaat 40 prosenttia.

Koronakriisin aiheuttama työttömyys pienensi kotitalouksien tuloja, mutta etuudet ja verotuksen keveneminen korvasivat osan tulonmenetyksestä.

Kelan tekemä sosiaaliturvan stressitesti osoitti, että koronakriisin aiheuttama työttömyys alensi eniten yksin asuvien tuloja. Työttömäksi jääneiden yksin asuvien tulot vähenivät keskimäärin 42 prosenttia verrattuna työttömyyttä edeltäviin tuloihin.

Kaikissa kotitalouksissa, joissa yksi tai useampi jäsen jäi työttömäksi, tulot pienenivät keskimäärin 25 prosenttia. Vähiten menettivät kahden aikuisen lapsiperheet: heillä tulot alenivat työttömyyden kohdatessa keskimäärin 19 prosenttia.

– Tulotaso on turvatuin niissä kotitalouksissa, joissa on useampi kuin yksi työssäkäyvä jäsen tai palkan lisäksi muita tulonlähteitä, Kelan tutkija Tapio Räsänen sanoo.

Joka kymmenes kotitalous ei selviäisi menoistaan työttömyyden sattuessa

Stressitestin perusteella 12 prosenttia palkansaajakotitalouksista ei selviytyisi välttämättömistä menoistaan, jos yksi tai useampi ansaitsija jäisi työttömäksi. Jos mukaan lasketaan asuntolainan hoitokulut, osuus kasvaa 16 prosenttiin. Toisaalta valtaosalla kotitalouksista (84 %) sosiaaliturvaetuudet ja muut tulot riittäisivät välttämättömiin menoihin, myös asuntolainan maksuun.

– Työttömyys aiheuttaa toimeentulo-ongelmia ja asuntolainan maksuvaikeuksia erityisesti alimpiin tulokymmenyksiin kuuluville kotitalouksille, yksin asuville ja yksinhuoltajille, Räsänen sanoo.

Stressitesti simuloi eri skenaarioiden vaikutuksia

Sosiaaliturvan stressitesti -tutkimuksessa käytettiin SISU-mikrosimulointimenetelmää. Tutkijat simuloivat viisi eri skenaariota ja arvioivat niiden vaikutuksia kotitalouksien toimeentuloon. Lisäksi he selvittivät sosiaaliturvan merkitystä toimeentulon turvaamisessa ja koronaepidemian vaikutuksia kotitalouksien tuloihin.

– Sosiaaliturva tasaa tulosokkien, mutta myös asuntomarkkinoiden ja kuluttajahintasokkien vaikutusta, Tapio Räsänen sanoo. – Toisaalta lyhytkin työttömyysjakso voi aiheuttaa toimeentulo-ongelmia, jos sille kasautuu useita riskejä, kuten usean kotitalouden jäsenen työttömyys ja ylimitoitettu asuntolaina.

Lisätietoja

Lue lisää Tutkimusblogista