Toimi näin, jos työntekijäsi jää palkattomalle vapaalle koronaepidemian takia

Väliaikainen epidemiatuki on määräaikainen, koronan leviämisen estämisen vuoksi maksettava tuki. Oikeus väliaikaiseen epidemiatukeen on vain poikkeusolojen voimassaolon ajalta 16.3.–15.6.2020.

Väliaikainen epidemiatuki korvaa niiden henkilöiden ansionmenetystä, jotka joutuvat epidemian aikana ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia. Etuutta maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja jotka joutuvat tämän takia jäämään palkattomalle vapaalle työstään. 

Epidemiatuen saamista koskevat rajoitukset

Kausityöhön 14.5.2020 tai sen jälkeen tulevilla ei ole enää oikeutta väliaikaiseen epidemiatukeen, vaikka he olisivat sopineet palkattomasta omaehtoisesta karanteenista työnantajansa kanssa.

Poikkeusolojen päättymisen 15.6.2020 jälkeen tukeen ei ole oikeutta myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin tulevilla.

Epidemiatukea voi saada lapsen hoitamisen takia enintään 13.5.2020 saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5.2020 jälkeen.

Saapuminen ulkomailta

Valtioneuvosto on ohjeistanut, että 14.5.2020 alkaen maahan saapuvan henkilön pitää rajoittaa 14 vuorokauden ajan tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa sallitaan liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä. Omaehtoisen karanteenin ajalta ei yleensä makseta väliaikaista epidemiatukea, sillä omaehtoinen karanteeni ei edellytä töistä poissa olemista. Lue lisää valtioneuvoston tiedotteesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin tulevan pitää sopia työnantajan kanssa mahdollisista työjärjestelyistä. Jos työnantaja ei pysty järjestämään turvallista työympäristöä ja työntekijä joutuu jäämään palkattomalle vapaalle, hänellä voi olla oikeus väliaikaiseen epidemiatukeen.

Ulkomailta ennen 14.5.2020 saapuneille henkilöille tukea voidaan myöntää enintään 14 vuorokauden ajaksi ulkomailta saapumisen jälkeen.

Epidemiatuen hakeminen

Epidemiatukea hakee työntekijä ja sitä maksetaan työntekijälle. Työntekijät hakevat etuutta hakemuslomakkeella SV 20 (pdf). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan työnantajan todistus palkattomasta poissaolosta SV 20a (pdf).

Ohjaa palkatonta vapaata hakenut työntekijä henkilöasiakkaiden sivuille tutustumaan väliaikaiseen epidemiatukeen ja selvittämään, voisiko hän olla oikeutettu siihen. Sivuilla on ohjeet väliaikaisen epidemiatuen hakemiseen. 

Ulkomailta Suomeen saapuneet kausityöntekijät, jotka ovat rajoitetusti verovelvollisia hakevat etuutta hakemuslomakkeella SV 21 (pdf). 

Liitteeksi tarvitaan 

Hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet pitää postittaa samalla kertaa Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Todistus palkattomasta poissaolosta 

Väliaikaisen epidemiatuen hakijan pitää liittää hakemukseensa työnantajan täyttämä todistus (lomake SV 20a, pdf) tai vastaavat tiedot sisältävä selvitys palkattomasta poissaolosta, joka johtuu koronaepidemiasta. Työnantajan antamasta vapaamuotoisesta selvityksestä pitää käydä ilmi kaikki samat tiedot, jotka kysytään lomakkeessa (SV 20a). Todistuksen voi toimittaa työntekijä tai työnantaja.

Työnantaja voi toimittaa todistukseen tarvittavat tiedot työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella:

Yhteystiedot

Työnantajat voivat kysyä epidemiatuesta lähettämällä suojattua sähköpostia osoitteeseen tyonantajat.neuvonta@kela.fi, työnantajien chatissä tai soittamalla Työnantajalinjalle, p. 020 692 241 ma–pe klo 9–15.

Yhteystiedot työnantajille

Lue lisää