Etuuksien hakeminen tulorekisterissä | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Etuuksien hakeminen tulorekisterissä

Ilmoita tulorekisteriin myös vapaaehtoiset tiedot palvelussuhteesta, poissaoloista ja tulolajeista. Näin vältät useimpien lisäselvitysten toimittamisen eikä päivärahojen maksu viivästy turhaan.

Tulorekisteri on Verohallinnon palvelu, johon työnantajan pitää ilmoittaa kaikki maksamansa palkat 5 päivän kuluessa niiden maksamisesta. Kela saa tulorekisteristä palkkatulot päivärahojen vuositulon laskemista varten. Työnantaja voi hakea tulorekisterin kautta sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa, kuntoutusrahaa ja perhevapaakorvausta.

Päivärahan ja korvausten hakeminen tapahtuu helposti samalla, kun työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin palkat. Hakemista varten organisaatiolla on kuitenkin oltava käytössään palkkaohjelma (vero.fi), josta voi ilmoittaa poissaolot suoraan tulorekisteriin. Työnantaja tarvitsee myös valtuudet Työnantajan asiointipalveluun, sillä tulorekisterissä haettujen etuuksien päätökset ovat luettavissa vain asiointipalvelussa.

Hae etuuksia tulorekisterissä​​

Kirjaudu palveluun

Työnantajan asiointipalveluun tarvittavat valtuudet

Ennen kuin työnantaja voi hakea etuuksia tulorekisterin kautta, hänen on annettava suostumuksensa sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa. Suostumuksen voi antaa työnantajan edustaja, jolla on siihen tarvittava valtuus Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen. Tulorekisterin kautta haettujen etuuksien päätökset ovat luettavissa vain Työnantajan asiointipalvelussa.

Päätöstietojen tarkastelu edellyttää myös siihen annettua valtuutta Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätöstietojen tarkastelu.  Henkilö, joka saa työnantajaltaan tai työnantajansa valtuuttamalta tilitoimistolta tämän valtuuden, voi noutaa asiointipalvelusta päätöstietokoosteen kaikista kyseiselle työnantajalle annetuista päätöksistä excelinä. Tarvittaessa tiedoston voi jakaa omassa järjestelmässä pienempiin osiin.

Lue lisää

undefined Hae Kelan tukia helposti tulorekisterissä 

Hae Kelan tukia helposti tulorekisterissä 

Kokosimme sinulle ohjeet, miten voit siirtyä hakemaan Kelan etuuksia tulorekisterissä.

Lue lisää
Sivu päivitetty 11.6.2024