Tulorekisteri Kelan päiväraha-asioinnissa

Tulorekisteri on Verohallinnon palvelu, johon työnantajan pitää ilmoittaa kaikki maksamansa palkat 5 päivän kuluessa niiden maksamisesta. Tämä koskee myös vakuutuspalkkaa. Kela saa tulorekisteristä palkkatulot päivärahojen vuositulon laskemista varten 1.1.2020 alkaen.

Työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin myös niin sanottuja täydentäviä tietoa työntekijän palvelussuhteesta, poissaoloista ja tulolajeista. Nämä tiedot vähentävät lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta sekä nopeuttavat myös työnantajan hakemusten käsittelyä.

Työnantaja voi hakea päivärahaa myös tulorekisterin kautta

Jos palkkaohjelma sallii sen, työnantaja voi tulorekisteri-ilmoituksella hakea Kelasta

  • sairauspäivärahaa
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa
  • erityisäitiysrahaa
  • perhevapaakorvausta
  • kuntoutusrahaa.

Työnantaja saa hakemuksiinsa päätökset sähköisesti Kelan Työnantajan asiointipalveluun.

Sähköisten päätösten vastaanottamista ja tarkistamista varten työnantajan edustajalla pitää olla Suomi.fi-valtuuskoodi ”Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätösten tarkastelu”.  Henkilö, joka saa työnantajaltaan tai työnantajansa valtuuttamalta tilitoimistolta tämän valtuuden, voi noutaa asiointipalvelusta päätöstietokoosteen kaikista kyseiselle työnantajalle annetuista päätöksistä excelinä. Tarvittaessa tiedoston voi jakaa omassa järjestelmässä pienempiin osiin.

Lue lisää