Tulorekisteri, Kela ja työnantaja

1.1.2019 lähtien kaikkien työnantajien pitää ilmoittaa maksamansa palkat tulorekisteriin (tulorekisteri.fi).  Tämä koskee myös vakuutuspalkkaa. Kela toivoo, että työnantajat lisäksi ilmoittaisivat tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja palvelussuhteista, poissaoloista ja tulolajeista, jotka ovat työnantajalle vapaaehtoisia.

Nämä täydentävät tiedot helpottavat sekä työntekijöiden että työnantajien asiointia Kelan kanssa, koska ne vähentävät lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta.

Mikä on muuttunut?

Työnantajan päiväraha-asiointi on muuttunut tulorekisterin takia. Muutoksista kerrottiin 8.1.2019 seminaarissa, josta nyt on julkaistu videotallenne.

Katso video!

Tulorekisterin hyödyt Kela-asioinnissa näyttäytyvät työnantajille vähitellen ja viimeistään vuonna 2020, jolloin tulorekisteriin on kertynyt vuoden palkkatiedot. Silloin palkkalaskelmia ei enää tarvita hakemusten liitteeksi, koska edeltävän 12 kuukauden palkkatiedot saadaan suoraan tulorekisteristä. Siihen asti päivärahat määräytyvät, kuten tähänkin asti.

Työnantajan päivärahahakemus tulorekisterin kautta

Työnantaja voi, jos palkkaohjelma sen sallii, hakea tulorekisteri-ilmoituksella Kelasta

  • sairauspäivärahaa
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa
  • erityisäitiysrahaa
  • perhevapaakorvausta
  • kuntoutusrahaa.

Hakemuksen tekemiseen kannattaa perehtyä huolella ja siinä verkkoasiointiopas voi olla avuksi. Hakemus  edellyttää lisäksi työnantajan suostumusta sähköiseen päätökseen.

Tulorekisterin kautta ei voi hakea vuosilomakustannuskorvausta tai osittaisia päivärahoja, kuten osasairauspäivärahaa eikä päivärahoja 6 kuukauden työtulojen perusteella.

Verkkoasioinnissa auttavat asiointioppaat

Lue lisää