Tulorekisteri, Kela ja työnantaja

Kaikkien työnantajien pitää ilmoittaa maksamansa palkat tulorekisteriin tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen.  Tämä koskee myös lähetettyjen työntekijöiden vakuutuspalkkaa.

Kela toivoo, että työnantajat pakollisten tietojen lisäksi ilmoittaisivat tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja palvelussuhteista, poissaoloista ja tulolajeista, jotka ovat työnantajalle vapaaehtoisia. Nämä täydentävät tiedot helpottavat sekä työntekijöiden että työnantajien asiointia Kelan kanssa, koska ne vähentävät lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta.

Ei enää paperipäätöksiä Kelasta?

Työnantaja voi tehdä päivärahahakemuksen tulorekisterin kautta, mutta siihen Kela tarvitsee Y-tunnuksen tilinumeron ja suostumuksen sähköiseen päätökseen. Siihen loppuvat myös paperipäätökset.

Lue lisää asiointioppaista!

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot helpottavat sekä työntekijän että työnantajan asiointia Kelan kanssa. Heinäkuusta 2019 vuoden loppuun asti Kela käyttää tulorekisteristä saatavia 6 kuukauden tulotietoja päivärahan perusteena, jos asiakas on hakenut päivärahaa 6 kuukauden tulojen perusteella ja ne ovat merkittävästi suuremmat kuin verotuksessa vahvistetut tulot.

Vuoden 2020 alusta, kun tulorekisterissä on palkkatiedot vuoden ajalta, Kela laskee vanhempainpäivärahan ja  sairauspäivärahan määrän tulorekisteristä saatavien 12 kuukauden tulojen mukaan.

Työnantaja voi hakea päivärahaa tulorekisterin kautta

Jos palkkaohjelma sallii sen, työnantaja voi tulorekisteri-ilmoituksella hakea Kelasta

  • sairauspäivärahaa
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa
  • erityisäitiysrahaa
  • perhevapaakorvausta
  • kuntoutusrahaa.

Soveltuvan palkkaohjelman lisäksi, tulorekisterin kautta tehtävä hakemus edellyttää, että Kelassa on työnantajan tilinumero ja, että työnantaja on antanut suostumuksensa sähköiseen päätökseen. Työnantajan asiointioppaat ovat näissä asioissa avuksi.

Tulorekisterin kautta ei voi hakea vuosilomakustannuskorvausta tai osittaisia päivärahoja, kuten osasairauspäivärahaa eikä päivärahoja 6 kuukauden työtulojen perusteella.

Verkkoasioinnissa auttavat työnantajan verkkoasiointioppaat, joita ovat muun muassa

Lue lisää