Työntekijän yksityisyyden suoja | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Työntekijän yksityisyyden suoja

Työntekijän yksityisyyden suoja rajaa, mitä tietoja työnantajalla on oikeus saada Kelasta. Vaikka sairauspäiväraha maksettaisiin työnantajalle, Kela ei voi antaa työnantajalle kaikkia tiedossaan olevia tietoja työntekijän terveydentilasta. Kela ei voi ennen päätöksen antamista esimerkiksi ottaa kantaa siihen, myönnetäänkö työntekijälle päiväraha tai oikeuttaako tietty diagnoosi päivärahaan.

Kun hakemus on vireillä

Kela tarkastelee työntekijän tilannetta kokonaisuutena ja arvioi, täyttyvätkö esimerkiksi sairauspäivärahan myöntämisen edellytykset.

Työntekijän yksityisyydensuojan takia Kela ei voi esimerkiksi kertoa työnantajalle

  • ennen päätöksen antamista, täyttyvätkö sairauspäivärahan myöntämisen edellytykset
  • onko työnantajalla velvollisuus maksaa työntekijälle sairausajan palkkaa.
  • mitä lääketieteellisiä selvityksiä Kela on työntekijältä pyytänyt tai mitä selvityksiä työntekijä on jo toimittanut
  • kuinka kauan työntekijän sairauspoissaolo kestää.

Työsuhteen ehdot määrittävät työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden. Siksi Kela ei voi ottaa kantaa työnantajan velvollisuuteen maksaa palkkaa poissaolon ajalta. Työsopimuslaissa säädetään velvollisuudesta maksaa sairausajan palkkaa, mutta monissa työehtosopimuksissa on sovittu lain edellyttämää pidemmästä palkanmaksuvelvollisuudesta.

Kun päätös on tehty

Työnantajalle lähetetty päätös sisältää tietoja työntekijän terveydentilasta ja perustelut siinä laajuudessa, mitä laki edellyttää. Kela ei esimerkiksi voi kertoa työnantajalle lääketieteellisiä lisäperusteluja, miksi hakemus on hylätty.

Kun palkanmaksu on päättynyt

Työntekijän sairauspoissaolo voi jatkua pidempään kuin työnantaja on velvollinen maksamaan hänelle palkkaa.

Kela ei voi antaa työnantajalle mitään tietoja, jotka koskevat aikaa, jolloin työnantajan palkanmaksu on päättynyt. Kun palkanmaksu on päättynyt, työnantaja ei enää ole hallintolain tarkoittamalla tavalla asianosainen, jolla olisi oikeus saada tietoja.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.3.2023