Kuntoutusraha

Kun työntekijä on kuntoutuksessa hän voi saada kuntoutusrahaa, jos hän ei kuntoutuksen takia pysty tekemään työtä. Jos työpäivää on lyhennetty kuntoutukseen osallistumisen vuoksi, hän voi saada osakuntoutusrahaa.

Työnteko kuntoutuspäivänä Etuus
Kuntoutus estää kokonaan ansiotyön > Kuntoutusraha
Työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista päiväkohtaisesta > Osakuntoutusraha 
Työaikaa ei lyhennetty tai lyhennys on vähemmän kuin 40 % > Ei oikeutta kuntoutusrahaan tai osakuntoutusrahaan


Työntekijä sopii kuntoutuksen aikaisista poissaoloista työnantajansa kanssa. Työntekijä ja työnantaja arvioivat yhdessä ja tarvittaessa työterveyshuollon avustamana, onko asiakkaalla edellytyksiä työskennellä kuntoutuspäivänä. Kela ei voi ohjeistaa työjärjestelyihin liittyvissä asioissa, vaan poissaoloista päättää työnantaja.

Kuntoutusraha työnantajalle

Kela voi maksaa kuntoutusrahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa kuntoutuksessa olevalle työntekijälle kuntoutuksen ajalta palkkaa. Edellytyksenä on, että kuntoutusrahan maksamisesta työnantajalle on sovittu kuntoutujan työsuhteen ehdoissa. Jos kuntoutusrahan määrä on suurempi kuin palkka, yli menevä osa maksetaan kuntoutujalle.

Kuntoutusrahaa ei makseta työnantajalle, jos työntekijä on kuntoutuksessa omalla ajallaan, kuten

  • palkallisella vuosilomalla
  • ylityövapaalla
  • säästövapaalla tai
  • muulla vastaava palkallisella vapaalla.

Työnantajan palkkailmoitus

Työnantajan tulee ilmoittaa Kelaan työntekijän kuntoutusajalta maksettu palkka. Kun työnantaja hakee osakuntoutusrahaa, ilmoitetaan vain kuntoutusajan palkka eli niidentuntien palkka, jolloin työntekijä ei kuntoutuksen vuoksi ole tehnyt työtä.

  • Ilmoituksen voi tehdä työnantajien asiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella.
  • Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y17), joka toimitetaan Kelaan.

Esimerkki osakuntoutusrahasta

Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet kuntoutukseen osallistumisesta. Työnantaja on ilmoittanut että maksaa osittaisiltakin työpäiviltä täyden palkan.
Työntekijän kuntoutus alkaa aamulla klo 8 ja kestää klo 11 saakka, työpaikalla hän on klo 12 ja tekee työtä klo 16 asti. Työntekijän tehdessä normaalisti 8 tunnin työpäivän, lyhenee työpäivä osakuntoutusrahaan vaaditulla määrällä ja kuntoutuspäivältä työntekijälle syntyy oikeus osakuntoutusrahaan. Palkanmaksun perusteella osakuntoutusraha maksetaan työnantajalle kun työnantaja on ilmoittanut palkan määrän kuntoutuksen ajalta (klo 8-12).

Työntekijältä tarvittavat liitteet

Työntekijän tulee toimittaa Kelaan kuntoutuspäätös tai muu selvitys sekä osallistumistodistus kustakin kuntoutusjaksosta. Kuntoutusraha maksetaan sen jälkeen. Jos kuntoutuspäätöksen on tehnyt Kela eikä esimerkiksi työterveyshuolto, osallistumistodistus riittää.

Lue lisää