Kuntoutusrahan määrä

Kuntoutusraha määräytyy yleensä samalla tavalla kuin sairauspäiväraha. Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutusraha on kuitenkin 75 % vuosityötuloista (laskukaava: 0,75 x vuosityötulo / 300 arkipäivällä). Kuntoutusrahan määrä voi perustua työntekijän viimeiseen vahvistettuun verotukseen tai kuntoutusta edeltävien kuuden kuukauden työtuloon.

Kuntoutukseen osallistumisen ajalta kuntoutusrahaa maksetaan jokaiselta arkipäivältä. Sitä ei makseta omavastuuajalta, joka vaihtelee kuntoutuksen muodon ja sisällön mukaan. Omavastuuaika voi olla 0 päivää, 1 päivä, 1 + 9 (tai 30 päivää).

Lue lisää