Luovutuspäiväraha työnantajalle

Kela voi maksaa luovutuspäivärahaa työkyvyttömyyden ajalta henkilölle, joka luovuttaa elimen, kudoksen tai soluja elintärkeään siirrontarpeeseen.

Jos työnantaja maksaa työntekijälleen palkan työkyvyttömyysajalta, joka on määrätty elin-, kudos- tai solusiirron takia , päiväraha maksetaan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle.

Luovutuspäivärahaa on oikeus saada

  • elimen, kudoksen tai solujen irrottamiseen ja
  • toimenpiteisiin liittyvien välttämättömien tutkimusten aiheuttaman ansiomenetyksen korvaamiseksi.

Luovutuspäiväraha lasketaan samalla tavalla kuin sairauspäiväraha ja sitä maksetaan kaikilta arkipäiviltä. Päivärahassa ei ole omavastuuaikaa. Hakuaika on 2 kuukautta.

 

Lue lisää