Osasairauspäiväraha ja osa-aikainen työ

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Jos kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sairastuu ja tulee työkyvyttömäksi, voi työterveyslääkäri arvioida myös, kykeneekö työntekijä työjärjestelyiden turvin tekemään työtään osa-aikaisesti (40-60%). Lääkärin arvion jälkeen työnantaja ja työntekijä sopivat työjärjestelyistä. Osa-aikatyön voi aloittaa omavastuuajan jälkeen.

Osasairauspäivärahalle on sama 1+9 arkipäivän omavastuuaika kuin sairauspäivärahalle.

Osasairauspäiväraha on aina puolet sairauspäivärahan määrästä ja sitä maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta.

Edellytyksenä lääkärinlausunto

Työterveyslääkäri tai muu työntekijän työolosuhteet tunteva lääkäri laatii osasairauspäivärahaa varten lääkärinlausunnon B, jossa lääkäri arvioi työntekijän työkyvyn sekä edellytykset palata osa-aikaiseen työhön. Osa-aikatyö ei saa vaarantaa työntekijän terveyttä tai toipumista.

Sopimus osa-aikatyöstä

Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikatyö voidaan sopia alkamaan aikaisintaan omavastuuajan jälkeen (1+9 arkipäivää) eli, kun työkyvyttömyyttä on kestänyt 2 viikkoa.

Milloin osasairauspäiväraha on vaihtoehto??

Mitä osasairauspäiväraha on ja milloin se on vaihtoehto sairauspäivärahalle? Kelan asiantuntijat kertovat.

Katso seminaaritallenne!
 • Omavastuuajan voi tarkistaa sairauspäivärahakauden laskurilla.
 • Sovittavan osa-aikatyön tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.

Näin sovitaan osa-aikatyöstä

1) Kokoaikainen työntekijä

 • Voit sopia osa-aikatyöstä työntekijän kanssa, jos hänen työsuhteensa mukainen työaika vastaa alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän työaikaa.
 • Sovi työntekijän kanssa työajan vähentämisestä 40–60 % työntekijän kokoaikaisesta työajasta sekä osa-aikatyön ajalta maksettavasta palkasta. Työtehtävät voivat olla samoja tai työntekijän jäljellä olevan työkyvyn mukaan räätälöityjä.
 • Kun sovitte osa-aikatyöstä, ota huomioon lääkärin arvio työntekijän työkyvystä ja mahdollisuuksista työskennellä osa-aikaisesti terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta.
 • Työnantaja ilmoittaa sopimuksen tiedot kätevimmin työnantajan asiointipalvelussa.
  • Huom! Osasairauspäivärahan edellyttämä kokoaikatyön ehto täyttyy myös silloin, kun työaikaa on lyhennetty tai työ on keskeytetty esimerkiksi perhevapaan, kuntoutustuen, lomautuksen tai vuorotteluvapaan takia. Kun nämä lyhennetyt työajat tai töiden keskeytykset päättyvät, työntekijän kanssa voidaan tehdä osa-aikatyösopimus osasairauspäivärahaa varten. Osa-aikatyösopimuksella on vähennettävä työaikaa 40-60 % kokoaikaisesta työajasta.

2)  Useampaa osa-aikatyötä tekevä työntekijä

 • Voit sopia osa-aikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän työajan vähentämisestä osasairauspäivärahaa varten vain, jos työntekijällä on samanaikaisesti useampi osa-aikatyö, joiden yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa. Jokaisen työsuhteen tulee olla voimassa koko osasairauspäivärahakauden ajan.
 • Työterveyslääkäri arvioi työntekijän työkyvyn sekä mahdollisuuden työskennellä 40 – 60 % kokonaistyöajastaan terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta. Tämän arvion perusteella useamman osa-aikatyön tekijä sopii työnantajiensa kanssa työajan vähentämisestä. Työtehtävät voivat olla samoja tai työntekijän jäljellä olevan työkyvyn mukaan räätälöityjä.
 • Kokonaistyöajan tulee vähentyä 40–60 % mutta yksittäisessä työsuhteessa työajan vähennys voi olla 0–100 % riippuen työterveyslääkärin arviosta.
  • Työnantaja, jonka osa-aikatyöntekijän työaikaa ei lyhennetä, ilmoittaa Kelaan, että työssä jatkaminen perustuu työterveyslääkärin arvioon.
  • Työnantaja, jonka osa-aikatyöntekijän työaikaa vähennetään 100 %, ilmoittaa Kelaan siitä, että työstä poissaolo on osa osasairauspäivärahajärjestelyä. Työnantaja ei tällöin saa sairauspäivärahaa, vaikka maksaisi sairausajan palkkaa kokoaikaisen poissaolon ajalta.

Maksaminen

Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle vain, jos tämä maksaa osa-aikatyön ajalta työntekijälle kokoaikatyön mukaista täyttä palkkaa. Jos työnantaja maksaa osa-aikatyön ajalta muuta kuin täyttä palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työntekijälle.
Osasairauspäiväraha myönnetään hakemuksesta.

Kun osa-aikaisessa työsuhteessa vähennetään työaikaa, osasairauspäivärahaa ei makseta työnantajalle, vaan aina työntekijälle itselleen.

Osasairauspäiväraha ja osa-aikatyö voi olla vaihtoehto sairauspäivärahalle. Kelan asiantuntijat kertovat, mitä mahdollisuuksia osasairauspäiväraha tarjoaa. Tallenne verkkoseminaarista 10.4.2018 (44,35 min, Youtube)
 

Lue lisää