Sairauspäiväraha työnantajalle

Työntekijä voi saada Kelasta sairauspäivärahaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden ajalta. Jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa sairauspoissaolo ajalta, sairauspäiväraha voidaan maksaa työnantajalle.

Sairauspäivärahan maksaminen

Päiväraha maksetaan arkipäiviltä, joihin lasketaan mukaan lauantait ja aattopäivät.

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää eli yhtäjaksoisesti noin 2 viikkoa. Sairauspäivärahaa maksetaan sen jälkeen. Omavastuuaikaa ei ole, jos työntekijä saa sairauspäivärahaa heti osasairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen.

Mikä on muuttunut?

Päiväraha-asiointi on muuttunut. Muutokset kerrottiin seminaarissa 8.1.2019, josta on julkaistu videotallenne.

Katso video!

Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa työsuhteen ehtojen perusteella sairausajan palkkaa. Jos työnantajan maksama sairausajan palkka päivää kohti on pienempi kuin päiväraha, Kela maksaa palkan ja päivärahan erotuksen työntekijälle.

Sairauspäivärahan omavastuuajalta työntekijällä on työsopimuslain perusteella oikeus sairausajan palkkaan. Alan työehtosopimuksen tai työntekijän henkilökohtaisen työsopimuksen perusteella työnantaja voi maksaa sairausajan palkkaa myös omavastuuaikaa pitemmältä ajalta.

Jos sairauspoissaolo jatkuu palkanmaksun päättymisen jälkeen, Kela maksaa sairauspäivärahan työntekijälle.

Vuodesta 2017 työnantajan on jatkossa mahdollista saada sairauspäivärahaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa työntekijä saa edelleen opintotukea ja työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus, jolloin sairauspäiväraha maksetaan kokonaisuudessaan työnantajalle.

Työntekijällä on useita työnantajia tai hän on yrittäjä

Työntekijä voi saada sairausajan palkkaa usealta työnantajalta. Tällöin Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajille näiden maksamien sairausajan palkkojen suhteessa.

Työntekijä voi olla työ- tai virkasuhteessa sekä lisäksi toimia yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä, jolla on YEL- tai MYEL-vakuutus. Tällöin Kela jakaa maksettavan sairauspäivärahan YEL- tai MYEL -työtulon ja työnantajan maksaman sairausajan palkan suhteessa.

Työtapaturma tai liikennevahinko

Jos työntekijän sairauspoissaolo johtuu työtapaturmasta tai liikennevahingosta, korvausta haetaan vakuutusyhtiöstä.

Jos vakuutusyhtiön päätöksen saaminen kestää työntekijästä riippumattomasta syystä, hän voi hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Kun vakuutusyhtiö antaa Kelalle viivästymisilmoituksen, Kela maksaa sairauspäivärahasta työntekijän osuuden. Työnantajalle kuuluvan sairauspäivärahan Kela voi maksaa vasta vakuutusyhtiön päätöksen jälkeen.

Lue lisää