Sairauspäivärahan määrä

Päiväraha lasketaan yleensä työntekijän niiden työtulojen mukaan, jotka on vahvistettu verotuksessa työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltävänä vuotena. Tällöin Kela saa sairauspäivärahan laskentaa varten tarvittavat tiedot työtulosta suoraan Verohallinnosta. Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Esimerkiksi vuonna 2018 alkavan sairauspoissaolon päiväraha maksetaan siis verovuoden 2016 työtulojen perusteella.

Jos työkyvyttömyyttä edeltävät 6 kuukauden tulot ovat vuosituloiksi muutettuna vähintään 20 % suuremmat kuin verotustiedoissa, hakemuksessa voidaan myös esittää 6 kuukauden työtulot. Päivärahan määrä voi tietyin edellytyksin perustua myös edeltävän etuuden määrään (esim. työttömyysturva) , jos näin laskettu päivärahan määrä on suurempi kuin muilla perusteilla.

Työntekijälle maksettavasta päivärahasta Kela pidättää veron. Työnantajalle maksettavasta päivärahasta ei pidätetä veroa.

Sairauspäivärahan määrän laskuri

Arvioi laskurilla sairauspäivärahan määrä.

Siirry laskuriin

Jos päivärahan määrä on suurempi kuin työnantajan maksama palkka, maksetaan päiväraha palkan ylittävältä osalta työntekijälle itselleen.

6 kuukauden tulot päivärahan perusteena

Sairauspäiväraha voidaan maksaa myös työntekijän sairastumista edeltävän 6 kuukauden tulojen mukaan. Nämä tulot muutetaan vuosituloksi, josta vähennetään tulonhankkimiskulut sekä vakuutusmaksuvähennys 4,64 %. Näitä 6 kuukauden tuloja, joista on tehty vähennykset voidaan käyttää vain, jos ne ovat vähintään 20 % prosenttia suuremmat kuin viimeksi vahvistetun verotuksen työtulot. Tulonhankkimiskulujen laskemista varten Kela pyytää työntekijältä selvityksen mm. työmatkakustannuksista.

Jos työntekijä hakee päivärahaa 6 kuukauden tuloilla, työnantaja ilmoittaa Kelaan palkkatiedot luontaisetuineen. Palkkatiedot voi ilmoittaa työnantajien asiointipalvelussa tai Kelan lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y17).

Jos työntekijällä on useita työnantajia

Päivärahan määrä jaetaan palkkaa maksavien työnantajien kesken palkan määrän suhteessa. Jos toinen työnantaja ilmoittaa palkat sen jälkeen, kun päiväraha on myönnetty ja/tai maksettu ensimmäiselle työnantajalle, päivärahasta annettu päätös on oikaistava.

Vakuutuspalkka päivärahan perusteena

Jos työntekijä työskentelee ulkomailla ja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, sairauspäivärahan perusteena voidaan käyttää vakuutuspalkkaa.

Lue lisää