Tartuntatautipäiväraha työnantajalle

Jos tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan poissa työstään yleisvaarallisen tai muun tartuntataudin leviämisen estämiseksi, työnantajan tulee ilmoittaa Kelalle työntekijälle aiheutuva ansionmenetyksen määrä.

 • Ansionmenetyksen määrä on sama kuin se palkka, joka työntekijälle maksettaisiin, jos hän olisi työssä.

 • Jos työntekijä voi tartuntataudista huolimatta tehdä osittain omaa työtään tai jotakin muuta kuin omaa työtään, Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa siltä osin kuin työntekijälle aiheutuu ansionmenetystä.

 • Jos työntekijä saa saman verran palkkaa jostakin muusta työstä kuin siitä, jota työstäpoissaolopäätös koskee, hänellä ei ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan, koska hänelle ei aiheudu ansionmenetystä.

Jos työnantaja maksaa työstäpoissaolon ajalta palkkaa, sen määrä ilmoitetaan työnantajan asiointipalvelussa. Tällöin tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja jos huoltajalle tulee siitä ansionmenetystä.

Tartuntatautipäiväraha myönnetään koko työstäpoissaolopäätöksen ajalle ilman enimmäisaikaa.

Määrä

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Palkansaajan päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä.

Yrittäjän päiväraha määräytyy työstäpoissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Hakeminen

Tartuntatautipäivärahaa voi hakea työntekijä itse tai työnantaja, jos työnantaja maksaa palkkaa ja työsuhteen ehdoissa on sovittu päivärahaetuuden maksamisesta työnantajalle.

 • Työnantaja hakee tartuntatautipäivärahaa maksamansa palkan osalta joko työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y 17.  
 • Työntekijä hakee tartuntatautipäivärahaa asiointipalvelussa tai täyttämällä sairauspäivärahan hakemuslomakkeen (SV 8).  

Liitteet

Kela tarvitsee hakemuksen liitteeksi:

 • Kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta tai kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin antaman päätöksen karanteenista tai eristämisestä. Kopio päätöksestä riittää.

  Päätökseksi käy myös A-lääkärintodistus, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri. Muun lääkärin kirjoittama A-lääkärintodistus ei ole riittävä.
   
 • Selvityksen ansionmenetyksestä.

  Työnantaja ilmoittaa ansionmenetyksen määrän asiointipalvelussa tai lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y 17).

Hakuaika

Tartuntatautipäivärahassa on 2 kuukauden takautuva hakuaika.

Päätös

Kela lähettää työntekijälle päätöksen tartuntatautipäivärahasta. Päätös lähetetään myös työnantajalle, jos tämä on ilmoittanut maksaneensa työstäpoissaolopäätöksen ajalta palkkaa. Työnantaja näkee saamansa päätökset myös asiointipalvelussa.

Työnantaja voi valittaa päätöksestä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

 
Omavastuuaika

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Lue lisää