Katso-rooleista siirrytään suomi.fi-valtuuskoodeihin

Katso-palvelun valtuudet korvataan Suomi.fi-valtuuksilla Kelan asiointipalveluissa. Asiointipalvelut tarkistavat, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä oikeus edustaa jotakin yritystä tai onko henkilö saanut valtuuden asiointipalvelun käyttöön.

Työnantajan asiointipalvelu ja työterveyshuollon korvausten asiointipalvelu tarkistavat vielä jonkin aikaa Suomi.fihin siirtymisen jälkeenkin myös Katso-palvelussa olevat valtuudet.

Sovellus Katso-rooli Suomi.fi  -valtuuskoodi

Työnantajan asiointipalvelu

Päivärahat
 

 

 

Hakemukset, maksut ja päätökset 

 

 

Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen*
  Maksutiedot Palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu*
  Tarkistan Kelan päätökset organisaatiolle Palvelussuhteeseen liittyvien  etuuspäätösten tarkastelu*
  Tilinumero Tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten*
  Suostumus sähköiseen päätökseen Sisältyy Palvelusuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen -valtuutukseen*
  Lokitietojen tarkistaja Työnantajan etuuksien käyttölokitietojen tarkastelu*

Työnantajien työterveyshuollon korvaushakemukset

TATTH hakemuksen muokkaus Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely**
  TATTH-hakemuksen lähetys Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen lähetys**

KIILA-kuntoutukseen hakeminen

  Kuntoutuskurssitarpeen ilmoittaminen
* Organisaatio, joka antaa toiselta organisaatiolta saamansa valtuuden edelleen työntekijöilleen edustamisvaltuutena, voi rajoittaa valtuuden tiettyihin organisaatioihin Y-tunnuksen perusteella.
** Näitä valtuuksia on mahdollista rajata toimipaikkatarkenteella, jonka organisaatio itse määrittelee. Numeromuotoinen aliorganisaation tarkenne erottelee ne organisaation toimipaikat, jotka hakevat korvausta toimipaikkakohtaisesti.