Työskentely ulkomailla

Työskentely toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan ottaa huomioon Suomesta maksettavan peruspäivärahan työssäoloehdossa. Yleensä tämä edellyttää, että olet välittömästi ennen työttömyyttä työskennellyt Suomessa vähintään 4 viikkoa.

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kertyneet vakuutuskaudet voidaan laskea työssäoloehtoon, kun esität lomakkeen U 1 tai E 301 työnhakumaassa. Tarvittaessa Kela voi pyytää edellä mainitut lomakkeet toisesta maasta. Voit nopeuttaa asian käsittelyä hankkimalla selvitykset itse.

Kansainväliset tilanteet -sivuilla on lisätietoja työttömyysturvasta, kun muutat Suomeen tai Suomesta ulkomaille.