Tilitysmenettely työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa

Tilitysmenettelyssä yrittäjä maksaa saamistaan palveluista työterveyshuollon palveluntuottajalle vain sen osuuden, josta Kela ei myönnä korvausta. Palveluntuottaja hakee yrittäjän puolesta korvauksen Kelasta tilityksenä.

Yrittäjien työterveyshuoltokorvausten tilitysmenettely laajeni 1.1.2018 alkaen koskemaan yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia.

  • Yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja voi liittyä tilitysmenettelyyn tekemällä sopimuksen Kelan kanssa. Tilitysmenettelyn käyttöönotto on yksityiselle palveluntuottajalle vapaaehtoista. Tilitysmenettelystä huolimatta korvausoikeus säilyi yrittäjällä.
  • Terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla on edelleen oikeus saada korvausta yrittäjille ja maatalousyrittäjille järjestämästään työterveyshuollosta tilitysmenettelyllä ilman erillistä sopimusta Kelan kanssa.

Yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja voi tehdä tilityksen, kun se on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen tilitysmenettelystä ja kun yrittäjä on

  • tehnyt työterveyshuoltosopimuksen yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa ja
  • työterveyshuoltosopimuksessa tai sen liitteellä antanut suostumuksensa hänelle kuuluvan korvauksen maksamiseen yksityiselle palveluntuottajalle tilitysmenettelyllä.

Yrittäjän on edelleen mahdollista hakea itse korvausta työterveyshuollon palveluista, jos työterveyshuoltosopimus on tehty yksityisen palveluntuottajan kanssa, eivätkä edellä mainitut edellytykset täyty. Hakemuksena käytetään lomaketta SV 110 TTH, jonka liitteenä on selvityslomake SV 111 TTH ja/tai SV 113 TTH.

Lomakkeella SV 116 TTH yrittäjä hakee itse korvausta työnterveyshuoltoon liittyvistä matkoistaan ja ensiapuvälineistä sekä niiden ensiapukoulutusten kustannuksista, jotka eivät ole oman työterveyshuollon antamia.

Terveyskeskusta ylläpitävän kunnan ostopalvelut  

Terveyskeskusta ylläpitävä kunta voi tuottaa työterveyshuoltopalvelut alueensa yrittäjille itse tai se voi järjestää työterveyshuollon palvelut yrittäjille ja maatalousyrittäjille ostopalveluna tekemällä ostopalvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.

  • Yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja voi tehdä tilityksen terveyskeskusta ylläpitävän kunnan ostopalveluista 1.1.2018 alkaen, kun edellä mainitut tilityksen tekemisen edellytykset täyttyvät.

Kunnan tulee ostopalvelutilanteessa ohjata yrittäjät tekemään työterveyshuoltosopimukset suoraan yksityisen palvelujen tuottajan kanssa eli sen palveluntuottajan kanssa, joka palvelut antaa.

Lue lisää