Miten sopimus tilitysmenettelystä tehdään?

 1. Palveluntuottaja ottaa yhteyttä Kelaan
  • Eteläinen vakuutuspiiri, Heinola, p. 020 63 50120 (ma klo 12–16, ti–pe klo 9–12)
   • palveluntuottajan postinumero 0-, 1-, 30- ja 45−49-, 53−56- tai 59-alkuinen
  • Keskinen vakuutuspiiri, Seinäjoki, p. 020 63 44907 (ma klo 12–16, ti–pe klo 9–12)
   • palveluntuottajan postinumero 20−29-, 31−44-, 50-52-, 57-58-, 6-, 7-, 8- tai 9-alkuinen sekä 19650 Joutsa
  • Ruotsinkielinen puhelinpalvelu (ma-pe klo 9-11), p. 020 63 44908
    
 2. Kela perehdyttää yksityisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan sopimuksen sisältöön ja korvausperiaatteisiin ennen sopimuksen tekemistä.Tutustu oheisiin materiaaleihin:
 3. Kela ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen
  • Sopimus tehdään kahtena kappaleena, toinen palveluntuottajalle, toinen Kelalle.
  • Jos kyseessä on palveluntuottajaketju, sopimus tehdään valtakunnallisen päätoimipaikan kanssa.
    
 4. Sopimuksen tekemisen jälkeen palveluntuottaja
  • tiedottaa asiakkaanaan olevia yrittäjiä tilitysmenettelyn mahdollisuudesta.
  • sopii yrittäjän kanssa, että yrittäjä maksaa palveluntuottajalle vain yrittäjän maksettavaksi kuuluvan kustannusosuuden.  Yrittäjän antama suostumus sopimuksen mukaiseen menettelyyn tulee kirjata työterveyshuoltosopimukseen tai sen liitteeseen.
  • toimittaa tilityksiä Kelaan.