Työttömän ja työnhakijan tuet Suomessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työttömän ja työnhakijan tuet Suomessa

Sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, jos asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Lisäksi sinun pitää olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Jos et asu Suomessa vakinaisesti etkä kuulu Suomen sosiaaliturvaan, sinulla saattaa kuitenkin olla oikeus peruspäivärahaan tai työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan esimerkiksi silloin, jos sinut on lomautettu.

Hallitus esittää muutoksia Kelan työttömyysturvaan

Hallitus esittää useita muutoksia Kelan maksamaan työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan. Muutokset vaikuttaisivat työttömyysturvan määrään ja ehtoihin. Jos eduskunta hyväksyy muutokset, ne tulevat voimaan vuoden 2024 aikana.

Lue lisää työttömyysturvaan suunnitelluista muutoksista.

Jos haet ensimmäistä kertaa etuutta Suomeen muuttosi jälkeen eikä oikeuttasi Kelan etuuksiin ole vielä selvitetty, täytä ja toimita Kelaan myös ilmoitus Muutto Suomeen Y 77 (pdf).

Jos sinulle ei ole myönnetty etuutta ja olosuhteesi muuttuvat, voit hakea etuutta uudelleen. Olosuhteiden muutos voi olla esimerkiksi työn tuntimäärän tai palkan suureneminen vähimmäisedellytysten mukaiseksi. Liitä myös tällöin etuushakemukseesi ilmoitus Muutto Suomeen Y 77 (pdf).

Työmarkkinatukea vai peruspäivärahaa?

Voit saada työmarkkinatukea Suomessa, jos

  • asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja
  • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa.

Voit saada peruspäivärahaa, jos muutat Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja

  • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa
  • työskentelit Suomessa ennen työttömäksi jäämistäsi
  • täytät työssäoloehdon, johon voidaan laskea mukaan myös toisen maan työskentelykausia
  • oleskelet tai asut Suomessa sen jälkeen, kun olet jäänyt työttömäksi.

Hae työttömyysetuutta asuinvaltiostasi, jos asuit siellä jo työskennellessäsi Suomessa etkä aio jäädä Suomeen työttömäksi jäätyäsi. Jos sinut on lomautettu Suomessa tai suomalainen työsuhteesi on edelleen voimassa, voit saada Suomesta peruspäivärahaa riippumatta siitä, missä asut.

Jos olet työskennellyt ulkomailla

Jos olet työskennellyt toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, ulkomailla tehty työ voidaan laskea mukaan suomalaiseen työssäoloehtoon. Muualla kuin EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa tehtyä työtä ei voida laskea mukaan työssäoloehtoon.

Tarvitset työskentelymaasi (EU- tai Eta-maa tai Sveitsi) työttömyysturvaviranomaisen myöntämän U1-lomakkeen, jossa vahvistetaan kaikki työskentely- ja työttömyysvakuutusjaksosi. Pyydä lomaketta jo ennen Suomeen muuttoa siltä lähtömaan viranomaiselta, jolta olisit siellä asuessasi hakenut työttömyysetuutta.

Toisen maan työskentelykaudet voidaan yleensä hyväksyä Suomen työssäoloehtoon. Hyväksyminen edellyttää, että olet työskennellyt niiden jälkeen Suomessa vähintään 4 viikon ajan. Suomessa tehdyn työn täytyy olla sellaista, että se voidaan laskea mukaan työssäoloehtoon.

Seuraavissa tilanteissa sinulta ei kuitenkaan vaadita 4 viikon työskentelyä:

  • Suomi on säilynyt asuinmaanasi huolimatta oleskelusta ja työskentelystä toisessa maassa, ja palaat Suomeen työskentelyn päätyttyä.
  • Asut Suomessa vakinaisesti, mutta olet työskennellyt toisessa maassa rajatyöntekijänä.
  • Olet asunut toisessa Pohjoismaassa, mutta olet viimeisen 5 vuoden aikana saanut työttömyyspäivärahaa Suomesta, työskennellyt vähintään 1 viikon työssäoloehtoon hyväksyttävässä palkkatyössä tai harjoittanut vähintään 4 kuukautta työssäoloehtoon hyväksyttävää yritystoimintaa.

Kun tulet työnhakijana toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä

Jos tulet toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja haet töitä Suomesta, voit saada työttömyysetuutta lähtömaastasi. Edellytyksenä on, että olet sopinut työnhakuun lähtemisestä lähtömaasi työvoimaviranomaisen kanssa. Et voi samanaikaisesti saada työttömyysetuuksia Suomesta.

Voit hakea töitä enintään 3–6 kuukautta. Tarvitset lähtömaasi työvoimaviranomaiselta todistuksen oikeudesta työttömyysturvaan (U2-lomakkeen), joka sinun tulee esittää TE-palveluissa.

Muista ilmoittaa lähtömaasi työvoimaviranomaisille muutoksista eli esimerkiksi siitä, jos saat työpaikan.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?