Työttömyysturva-asiain neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä

  • työttömyysturvan hoitamista koskevia kysymyksiä
  • edistää sen toteuttamiseen osallistuvien yhteistyötä
  • seurata työttömän perusturva-asioiden soveltamista
  • tehdä esityksiä ja aloitteita työttömyysturvan kehittämisestä
  • antaa Kelalle lausuntoja työttömän perusturvaa koskevista asioista.

Kelan hallitus asettaa työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimintakausi on 1.3.2017 – 31.12.2019.

Puheenjohtaja
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kansaneläkelaitos

Varapuheenjohtaja ja jäsen
 Etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

Sihteeri
Lakimies Eeva Vartio, Kansaneläkelaitos

Työttömyysturva-asiain neuvottelukunta

Jäsenet

Varajäsenet

Neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Vanhempi hallitussihteeri Timo Meling,
Työ- ja elinkeinoministeriö

Erityisasiantuntija Joni Rehunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Toimistopäällikkö Marko Aarnio,
Finanssivalvonta
Lakimies Satu Luojola,
Finanssivalvonta
Toiminnanjohtaja Niina Jussila,
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ ry
Hallituksen puheenjohtaja Outi Mäki,
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ ry
Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Asiantuntija Mikko Räsänen,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén,
Suomen Yrittäjät
Lainopillinen asiamies Albert Mäkelä,
Suomen Yrittäjät
Työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Ekonomi Tytti Naukkarinen,
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Lakimies Samppa Koskela,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Pääekonomisti Ralf Sund,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Ekonomisti Heikki Taulu,
Akava

Johtaja Taru Turunen, Lakimiesten työttömyyskassa

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki,
Työttömyysvakuutusrahasto
Vakuutusjohtaja Juho Oksanen,
Työttömyysvakuutusrahasto
Lakimies Maire Lumiaho,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Asiantuntija Marja Tallavaara,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Lakiyksikön päällikkö Mia Helle,
Kela
Osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula,
Kela