Jäitkö työttömäksi koronatilanteessa?

Kela maksaa työttömyysturvaa

 • niille, jotka eivät voi saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta
 • yrittäjille, joiden päätoiminen yritystoiminta on loppunut koronaepidemian takia.

Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan ehtoja ja tasoa. Uusia ehtoja sovelletaan hakemukseesi automaattisesti Kelassa. Osa väliaikaisista muutoksista koskee TE-palveluita ja työnhakua. Noudata niihin liittyen TE-palveluiden ohjeita.

Osa lakimuutoksista voi jatkua 2021

Suomen hallitus on esittänyt joidenkin väliaikaisten muutosten jatkamista. Esitetyt muutokset ovat: 
 • Yrittäjän työmarkkinatuen voimassaoloa jatketaan 31.3.2021 saakka.
 • Työttömyysetuuden korotettu suojaosa on voimassa 31.3.2021 asti.
 • Liikkuvuusavustusta voi saada helpotetuilla ehdoilla 31.3.2021 asti.
 • Työtulot sovitellaan 31.3.2021 asti yhteen 4 viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joina hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
 • Yrittäjä voi itse ilmoittaa Kelaan koronaepidemian vuoksi muuttuneet tulonsa. Lain voimassaolo jatkuisi 31.3.2021 asti.
 • Lomautettu voi saada työttömyysetuutta, vaikka opiskelee. Lain voimassaolo jatkuisi 31.12.2021 asti.

Kela tiedottaa muutoksista, kun lakiesitykset on hyväksytty eduskunnassa.

Voit lukea muutoksista tarkemmin kohdassa Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset.

Millaisessa tilanteessa olet?

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset

Väliaikaiset muutokset ovat seuraavat:

 • Työttömyysturvan 5 omavastuupäivää on poistettu 16.3. alkaen. Työttömyysturvaa voi saada heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Tavanomaista 5 päivän omavastuuaikaa sovelletaan taas 1.1.2021 alkaen.
 • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Muutos koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei kulu 1.7.2020 alkaen myöskään muilla kokonaan tai osittain työttömillä. Muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.
 • Työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa on lyhennetty väliaikaisesti palkansaajilla nykyisestä 26 viikosta 13 viikkoon ja yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenillä 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennettyä työssäoloehto sovelletaan 16.3.2020 alkaen. Se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien. Muutos on voimassa 31.12.2020 saakka.
  • Lyhennetty työssäoloehto koskee 1.7.2020 alkaen myös peruspäivärahan saajaa. Työttömyyskassaan kuuluva peruspäivärahan saaja voi siirtyä ansiopäivärahan piiriin, jos hän on työskennellyt työssäoloehdon täyttävässä työssä 13 viikkoa. Vähintään yhden työssäoloehtoon luettavan viikon on täytynyt alkaa 1.7.2020 jälkeen.
 • Työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa neljän viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Muutos on voimassa 11.5.–31.12.2020.
 • Jos olet lomautettu ja lomautuksesi on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, voit saada työttömyysetuutta, vaikka opiskelet tai sinulla on yritystoimintaa. Kyse on väliaikaisesta muutoksesta, joka on voimassa 31.12.2020 asti.
 • Jos olet työtön tai lomautettu, sinulta ei väliaikaisesti edellytetä työllistymissuunnitelman tekemistä tai palvelutarpeen arviointia TE-palveluissa, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi. Muutos on voimassa kokonaan työttömillä 16.3.–31.12.2020. ja lomautetuilla 16.3.–31.12.2020. Ole yhteydessä TE-palveluihin, jos työnhakusi on katkennut 16.3.2020 jälkeen siksi, ettet ole antanut riittäviä tietoja. Sinulla voi olla oikeus työttömyysturvaan katkoksen ajalta. Lue tarkemmat ohjeet TE-palveluiden sivuilta.
 • Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vähentää etuutta. Voit ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Korotus on voimassa sovittelujaksoilla, jotka alkavat 1.6.–31.12.2020.
 • Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa vastaan kokoaikatyön, jonka edestakaisen työmatkan kesto on yli 2 tuntia päivässä tai jos muuttaa työn perässä vastaavalta etäisyydeltä. Liikkuvuusavustusta maksetaan näillä ehdoilla, jos työ on alkanut 12.6.–31.12.2020. Tavallisesti kokoaikatyön työmatkan kesto pitää olla yli 3 tuntia päivässä.

Yrittäjät

 • Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Nämä muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.
 • Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa käytetään edellisen vuoden verotustietoja. Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronavirusepidemian vuoksi, yrittäjä voi väliaikaisesti itse ilmoittaa Kelaan, kuinka paljon nykyiset tulot ovat. Kela sovittelee nämä tulot yhteen etuuden kanssa. Muutos on voimassa 11.5.–31.12.2020.
 • Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa etuuteen. Voit yrittäjänä ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Korotus on voimassa sovittelujaksoilla, jotka alkavat 1.6.–31.12.2020.

Lue lisää