Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voit saada työmarkkinatukea.

Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 31.12.2020 asti. Väliaikainen työmarkkinatuki koskee vain niitä yrittäjiä, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.  

Jos yritystoimintasi on päättynyt muun syyn kuin koronaepidemian takia, hae työttömyysturvaa näiden ohjeiden mukaisesti.

Näin haet työmarkkinatukea

 1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin, jos päätoiminen työskentelysi yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulosi ovat pienentyneet. Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle (te-palvelut.fi)
  • Voit hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.
  • Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.
 2. Hae työmarkkinatukea asiointipalvelussa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • Vastaa hakulomakkeen ensimmäisellä sivulla Kyllä kysymykseen ”Haetko yrittäjälle maksettavaa työmarkkinatukea?”.
  • Sinua pyydetään verkkohakemuksessa arvioimaan, kuinka paljon tuloja saat kuukaudessa sinä aikana, jolta haet työmarkkinatukea. Tuloilla tarkoitetaan yrittäjän itselleen maksamaa palkkaa, yritystoiminnasta saatavaa ansiotuloa ja osinkotulojen ansiotulo-osuutta. Ilmoita tarkka arviosi summasta, älä vaihteluväliä.
  • Vähennyskelpoisia ovat menot, jotka johtuvat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi maksetut palkat ja vuokrat sekä yrityksen käyttöön ostetut työvälineet ja myytäväksi ostetut tuotteet.
 3. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu, paljonko etuutta saat ja koska se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.
 4. Kun työmarkkinatukihakemuksesi on hyväksytty, täytä säännöllisesti työttömyysajan ilmoitus, jonka perusteella työmarkkinatuki maksetaan.

Määrä ja maksaminen

Työmarkkinatuki on suuruudeltaan 33,66 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä). Yrittäjän työmarkkinatukeen ei makseta lapsikorotusta. Maksat työmarkkinatuesta veroja.

Tukea voidaan maksaa sinulle siitä lähtien, kun tilanteesi on täyttänyt työmarkkinatuen ehdot. Työmarkkinatuen ehtoina on, että päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. TE-palvelut selvittää ehtojen täyttymisen. Tukea voi saada 31.12.2020 asti.

Tulot vaikuttavat tukeen

Jos saat työmarkkinatuen ohessa tuloja yritystoiminnastasi, tulot pienentävät työmarkkinatuen määrää. Voit kuitenkin ansaita tietyn määrän ennen kuin se vaikuttaa tukeen. Tuloiksi huomioidaan se summa, jonka hakemuksessa arvioit yritystoimintasi tuloiksi kuukaudessa.

Lue lisää työttömyysetuuden sovittelusta yhteen tulojesi kanssa.

Ikä ja muut ehdot

Jos sinulla on oikeus väliaikaiseen työmarkkinatukeen epidemian takia, työmarkkinatukeen ei sovelleta työmarkkinatuen muita ehtoja, kuten odotusaikaa, tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä.

Yrittäjän työmarkkinatukea koskevat kuitenkin työttömyysturvan yleiset ehdot esimerkiksi ikärajasta. Kela voi maksaa yrittäjän työmarkkinatukea enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana työnhakija täyttää 65 vuotta.

Muut etuudet

Yrittäjällä voi olla oikeus myös muihin etuuksiin.

Yleinen asumistuki

Yrittäjänä voit hakea yleistä asumistukea asumismenojen helpottamiseksi. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Jos koronaepidemia on vaikuttanut yritystoimintaasi ja olet saanut TE-toimistosta lausunnon oikeudesta työmarkkinatukeen, tulonasi otetaan yleisessä asumistuessa poikkeuksellisesti huomioon työmarkkinatuki ja mahdollinen oma arviosi yritystulosta, vaikka sinulla olisi voimassa oleva YEL-vakuutus. 

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat, kuten pankkitilillä olevat säästöt. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Ennen toimeentulotukeen turvautumista täytyy hakea työttömyysetuutta.

Lue lisää