Työttömyysturvan ehtoja alle 25-vuotiaille hakijoille

Jos olet 17-vuotias työtön, jolla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vain työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Velvollisuus hakea koulutukseen

Jos olet 18–24-vuotias työtön eikä sinulla ole ammatillista koulutusta, sinun pitää hakea opiskelemaan keväällä. Hae sellaiseen koulutukseen, joka alkaa seuraavana syksynä, johtaa tutkintoon ja parantaa ammatillisia valmiuksiasi.

Jos et hae koulutukseen, kieltäydyt koulutuksesta tai keskeytät sen, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen toistaiseksi. Oikeus työttömyysetuuteen palautuu, kun

  • olet suorittanut ammatillisen tutkinnon
  • olet vähintään 21 kalenteriviikkoa ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä
  • täytät 25 vuotta.

Vaikka olisit menettänyt oikeutesi työttömyysetuuteen toistaiseksi, voit saada työttömyysetuutta siltä ajalta, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen.

Kuka seuraa koulutukseen hakemista?

TE-palvelut selvittää, oletko hakenut koulutukseen. Kela saa tämän tiedon TE-palveluilta ja maksaa työttömyysetuuden, jos ehdot täyttyvät.

Lue lisää