Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset

Vakuutusyhtiö voi hakea Kelasta korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista, jos asiakas on antanut vakuutusyhtiölle valtakirjan. Korvaus voidaan maksaa vakuutusyhtiölle, jos se on maksanut hoidon todelliset kustannukset.

Korvauksen määräytymiseen vaikuttaa se, ovatko kustannukset syntyneet EU– tai Eta-maassa tai Sveitsissä vai jossain muussa maassa.

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauskäsittely on keskitetty Kelassa kansainvälisten asioiden keskukseen.

Oikeudesta korvauksiin ulkomailla annetun sairaanhoidon kustannuksista säädetään sairausvakuutuslaissa, laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013), EU-asetuksissa 883/04 ja 987/09 ja Suomen solmimissa sosiaaliturvasopimuksissa.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavan todistuksen myöntäminen

Suomessa alettiin 25.5.2018 soveltaa EU:n tietosuoja-asetusta (679/2016). Tietosuoja-asetuksen mukaan terveyttä koskevien tietojen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaava todistus (EHIC replacement certificate, nk. EHIC repl.) katsotaan tällaiseksi tiedoksi.

Ilman asiakkaan antamaa valtakirjaa todistus voidaan myöntää vain
•    asiakasta hoitavalle sairaalalle
•    suurlähetystölle tai
•    toisen maan yhteyslaitokselle.

Jos todistusta pyytää Kelasta jokin muu taho kuin yllämainitut, tarvitaan valtakirja. Valtakirjassa asiakkaan tulee valtuuttaa luonnollinen, nimetty henkilö. Jos asiakas on valtuuttanut oikeushenkilön, eli esimerkiksi vakuutusyhtiön, todistusta ei voida myöntää.

Lue lisää