Sairaanhoito Suomessa

Henkilö, jolla on Suomessa kotikunta, saa hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Maksat hoidosta kuntakohtaisen asiakasmaksun. Kansalaisuudellasi tai sillä, mistä maasta tulet, ei ole merkitystä. Kotikunnan kirjaa maistraatti.

Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon palveluista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista, jos sinut on sairausvakuutettu Suomessa.

Henkilöllä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa tai joka ei ole Suomessa sairausvakuutettu, voi kuitenkin olla muulla perusteella oikeus hoitoon tai korvauksiin. Voit selvittää oikeutesi sairaanhoitoon ja korvauksiin Kelasta.

Vakinaisesti Suomessa asuvat

Suomessa vakinaisesti asuvalla on yleensä kotikunta. Saat kaiken tarvitsemasi hoidon julkisessa terveydenhuollossa. Jos asut Suomessa vakinaisesti, mutta sinulla ei ole kotikuntaa, selvitä oikeutesi sairaanhoitoon Kelasta.

Suomen sairausvakuutukseen kuuluva saa käyttöönsä Kela-kortin. Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Voit saada korvausta myös lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Tilapäisesti Suomessa oleskelevat

Suomessa tilapäisesti oleskeleva, jolla ei ole kotikuntaa, saa lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon julkisessa terveydenhuollossa, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Jos olet tullut Suomeen tilapäisesti muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, sinulla on oikeus vain kiireelliseen sairaanhoitoon. Hoidon kustannukset voidaan laskuttaa sinulta jälkikäteen. Sinulla ei ole oikeutta saada korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Et myöskään saa korvausta lääkeostojen tai sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Suomessa työskentelevät

Jos tulet Suomeen töihin toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, sinulla on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin sen ajan, kun olet työeläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutettu Suomessa. Jos tulet EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelta, sinulla on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin sen ajan, kun olet työeläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutettu ja sinulla on Maahanmuuttoviraston myöntämä työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa tai todistus. Myös Suomen suurlähetystön myöntämä työskentelyyn oikeuttava viisumi oikeuttaa terveydenhuollon palveluihin.

Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, Kelan kansainvälisten asioiden keskus myöntää sinulle todistuksen, jonka esittämällä saat hoitoa. Asiakirjan nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Jos kuulut työskentelyn perusteella Suomen sairausvakuutukseen, saat käyttöösi Kela-kortin. Tällöin voit saada korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Voit saada korvausta myös lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Pelkästään työeläke- tai tapaturmavakuutetulla työntekijällä ei ole oikeutta korvauksiin.

Suomessa työskentelevällä ja toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvalla työntekijällä on oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon sekä Suomessa että asuinmaassaan.

Suomeen lähetetyt työntekijät ja diplomaatit

Lähetetty työntekijä tai diplomaatti, joka muuttaa alle 1 vuodeksi Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, saa julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Jos muutat Suomeen yli 1 vuodeksi, sinun pitää toimittaa Kelaan työnantajamaan myöntämä hoito-oikeustodistus E106/S1. Saat julkisessa terveydenhuollossa kaiken tarvitsemasi hoidon.

Voit saada myös korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Korvausta voi hakea myös lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Meri- ja rajatyöntekijät

Suomessa työskentelevä mutta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuva rajatyöntekijä kuuluu Suomen sairausvakuutukseen. Sama koskee merityöntekijää, joka työskentelee Suomen lippua käyttävällä aluksella. Sinulla on oikeus tarvitsemaasi sairaanhoitoon sekä Suomessa että asuinmaassasi. Saat hoidon omavastuun hinnalla.

Koska olet Suomessa sairausvakuutettu, sinulla on oikeus korvaukseen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Suomi myöntää sinulla eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Opiskelijat ja tutkijat

Jos muutat Suomeen opiskelemaan, saat sairaanhoidon palvelut opiskelijoiden terveydenhuollossa. Opiskelijalla ja tutkijalla, jolla on kotikunta, on oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin.

EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tulevalla ja Suomessa tilapäisesti oleskelevalla opiskelijalla tai tutkijalla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Suomeen muusta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, Kanadan Quebecistä tai Australiasta muuttavalla opiskelijalla tai tutkijalla on oikeus vain kiireelliseen sairaanhoitoon. Näissä tilanteissa sinulta peritään hoidon todelliset kustannukset.

Perheenjäsenet

Suomeen muuttavalla perheenjäsenellä on samanlainen oikeus hoitoon kuin sillä perheen jäsenellä, joka työskentelee Suomessa tai saa eläkettä.

Jos Suomessa työskentelyn perusteella sairausvakuutetulla henkilöllä on perheenjäsen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, Suomi vastaa perheenjäsenen sairaanhoidon kustannuksista. Edellytyksenä on, ettei perheenjäsen ole asuinmaassaan sairausvakuutettu työnteon, yritystoiminnan tai muun syyn takia.

Ulkomailla asuva perheenjäsen saa Kelasta hoito-oikeustodistuksen (S1), joka pitää rekisteröidä paikallisessa sairausvakuutuslaitoksessa. Kela myöntää perheenjäsenelle myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Jos perheenjäsen oleskelee Suomessa, hänellä on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon. Hän maksaa hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun. Kela myöntää perheenjäsenelle todistuksen, jonka esittämällä hoitoa saa. Sen nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Eläkkeensaajat

Jos muutat vakinaisesti Suomeen, kuulut Suomen sairausvakuutukseen ja saat kotikunnan. Jos muutat EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja saat eläkettä muualta kuin Suomesta, toimita Kelaan rekisteröitäväksi hoito-oikeustodistus (E121/S1), jonka myöntää se maa, joka maksaa sinulle eläkettä. Rekisteröinnin jälkeen Kela myöntää sinulle asiakirjan, jonka nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Esitä se, kun asioit julkisessa terveydenhuollossa. Hoitokustannukset laskutetaan todistuksen E121/S1 myöntäneeltä maalta.

Saat Suomen julkisessa terveydenhuollossa kaiken tarvitsemasi sairaanhoidon. Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Saat korvausta myös lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Jos tulet EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja oleskelet Suomessa tilapäisesti, saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Voit myös hakea korvausta myös lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Jos tulet Suomeen tilapäisesti EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelta, sinulla on oikeus vain kiireelliseen sairaanhoitoon. Hoidon kustannukset voidaan laskuttaa sinulta täysimääräisesti.

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

Turvapaikanhakijoille terveyspalveluja järjestävät vastaanottokeskukset, joita ylläpitävät valtio, kunnat ja Suomen Punainen Risti. Palvelujen järjestämisestä vastaa se vastaanottokeskus, jonka asiakasrekisteriin sinut on rekisteröity. Kela ei vastaa sinulle annettavan sairaanhoidon kustannuksista.

Kiintiöpakolainen kuuluu Suomen sosiaaliturvaan muutosta lähtien. Jos sinulla on Suomessa kotikunta, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen, saat käyttöösi Kela-kortin. Tällöin voit saada korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista.

Lue lisää