Sairaanhoito Suomessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sairaanhoito Suomessa

Henkilö, jolla on Suomessa kotikunta, saa hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Maksat hoidosta kuntakohtaisen asiakasmaksun. Kansalaisuudellasi tai sillä, mistä maasta tulet, ei ole merkitystä. Kotikunnan kirjaa Digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraatti).

Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon palveluista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista, jos sinut on sairausvakuutettu Suomessa.

Henkilöllä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa tai joka ei ole Suomessa sairausvakuutettu, voi kuitenkin olla muulla perusteella oikeus hoitoon tai korvauksiin. Voit selvittää oikeutesi sairaanhoitoon ja korvauksiin Kelasta.

Vakinaisesti Suomessa asuvat

Suomessa vakinaisesti asuvalla on yleensä kotikunta. Saat kaiken tarvitsemasi hoidon julkisessa terveydenhuollossa. Jos asut Suomessa vakinaisesti, mutta sinulla ei ole kotikuntaa, selvitä oikeutesi sairaanhoitoon Kelasta.

Suomen sairausvakuutukseen kuuluva saa käyttöönsä Kela-kortin. Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Voit saada korvausta myös lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Tilapäisesti Suomessa oleskelevat

Suomessa tilapäisesti oleskeleva, jolla ei ole kotikuntaa, saa lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon julkisessa terveydenhuollossa, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Jos tulet toisesta Pohjoismaasta, myös virallinen henkilöllisyystodistus tai passi käy. Jos tulet Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista, voit esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin, ”Citizens Rights” –kortin tai GHIC-kortin.

Jos olet tullut Suomeen tilapäisesti muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista, sinulla on oikeus vain kiireelliseen sairaanhoitoon. Hoidon kustannukset voidaan laskuttaa sinulta jälkikäteen. Sinulla ei ole oikeutta saada korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Et myöskään saa korvausta lääkeostojen tai sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Suomessa työskentelevät

Jos tulet Suomeen töihin toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista, sinulla on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin sen ajan, kun olet työeläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutettu Suomessa. Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, Kelan kansainvälisten asioiden keskus myöntää sinulle todistuksen, jonka esittämällä saat hoitoa. Asiakirjan nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.
Jos tulet EU- tai Eta-maiden, Sveitsin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin ulkopuolelta, pyydä Kelaa selvittämään, onko sinulla oikeus sairaanhoitoon.

Jos kuulut työskentelyn perusteella Suomen sairausvakuutukseen, saat käyttöösi Kela-kortin. Tällöin voit saada korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Voit saada korvausta myös lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Pelkästään työeläke- tai tapaturmavakuutetulla työntekijällä ei ole oikeutta korvauksiin.

Suomessa työskentelevällä ja toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa asuvalla työntekijällä on oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon sekä Suomessa että asuinmaassaan.

Suomeen lähetetyt työntekijät ja diplomaatit

Lähetetty työntekijä tai diplomaatti, joka muuttaa alle 1 vuodeksi Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista, saa julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Jos muutat Suomeen yli 1 vuodeksi, sinun pitää toimittaa Kelaan työnantajamaan myöntämä hoito-oikeustodistus E106 tai S1. Hoito-oikeustodistusta E106 tai S1 ei tarvita, jos työnantajamaasi on toinen Pohjoismaa, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti. Saat julkisessa terveydenhuollossa kaiken tarvitsemasi hoidon.

Voit saada myös korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista, lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Meri- ja rajatyöntekijät

Suomessa työskentelevä mutta toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa asuva rajatyöntekijä kuuluu Suomen sairausvakuutukseen. Sama koskee merityöntekijää, joka työskentelee Suomen lippua käyttävällä aluksella. Sinulla on oikeus tarvitsemaasi sairaanhoitoon sekä Suomessa että asuinmaassasi. Saat hoidon omavastuun hinnalla.

Koska olet Suomessa sairausvakuutettu, sinulla on oikeus korvaukseen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Suomi myöntää sinulle eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Opiskelijat ja tutkijat

Jos muutat Suomeen opiskelemaan, saat sairaanhoidon palvelut opiskelijoiden terveydenhuollossa. Opiskeluterveydenhuollon palveluita tarjoaa opiskelukunta, kunnan valtuuttama taho tai YTHS (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö).

Opiskelijalla ja tutkijalla, jolla on kotikunta Suomessa, on oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin.

EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista tulevalla ja Suomessa tilapäisesti oleskelevalla opiskelijalla tai tutkijalla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Myös Australiasta tulevalla ja Suomessa tilapäisesti oleskelevalla opiskelijalla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan Australian passilla tai muun maan passilla, josta käy ilmi opiskelijan rajoittamaton asumisoikeus Australiassa.

Jos tulet tutkijana tai opiskelijana Kanadan Quebecistä, sinulla on Suomessa oikeus tarvitsemaasi sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Saat Kelasta myös korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista, lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Näitä varten sinun tulee toimittaa Kelaan suomalaisen oppilaitoksen läsnäolotodistus ja Quebecin myöntämä todistus (Q/SF4), joka rekisteröidään Kelassa. Rekisteröinnin jälkeen Kela myöntää sinulle todistuksen, jolla osoitat oikeutesi hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Sen nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Jos oleskelet Suomessa yli 90 päivää, tarvitset myös oleskeluluvan. Lisäksi sinulla on oikeus tarvitsemaasi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, Kela myöntää sinulle todistuksen, jolla osoitat oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Sen nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Jos tulet opiskelijana muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta, Pohjois-Irlannista, Australiasta tai Kanadan Quebecistä ja sinulla on työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa sekä voimassa oleva työsuhde, sinulla on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin sen ajan, kun työskentelet opintojesi ohessa Suomessa. Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, Kela myöntää sinulle todistuksen, jolla osoitat oikeutesi julkiseen terveydenhuoltoon. Sen nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Jos tulet työskentelysi perusteella sairausvakuutetuksi, voit saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia.

Jos tulet opiskelijana tai tutkijana Suomeen muusta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta, Pohjois-Irlannista, Australiasta tai Kanadan Quebecistä eikä sinulla ole edellä mainittua oleskelulupaa, olet oikeutettu vain kiireelliseen sairaanhoitoon. Jos sinulla ei ole oleskelulupaa, sinulta peritään hoidon todelliset kustannukset.

Perheenjäsenet

Toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista Suomeen muuttavalla perheenjäsenellä on samanlainen oikeus hoitoon kuin sillä perheenjäsenellä, joka työskentelee Suomessa tai saa eläkettä.

Suomeen muusta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista muuttava perheenjäsenen voi saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia, jos hän on Suomessa sairausvakuutettu. Perheenjäsenen oikeus saada julkisen terveydenhuollon palveluja perustuu pääasiassa siihen, onko hänellä Suomessa kotikunta.

Jos Suomessa työskentelyn perusteella sairausvakuutetulla henkilöllä on perheenjäsen toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa, Suomi vastaa perheenjäsenen sairaanhoidon kustannuksista. Edellytyksenä on, ettei perheenjäsen ole asuinmaassaan sairausvakuutettu työnteon, yritystoiminnan tai muun syyn takia. Perheenjäsen saa Kelasta hoito-oikeustodistuksen S1, joka pitää rekisteröidä paikallisessa sairausvakuutuslaitoksessa. Kela myöntää perheenjäsenelle myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin.  Hoito-oikeustodistusta S1 ei tarvita, jos perheenjäsenen asuinmaa on toinen Pohjoismaa, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti.

Jos perheenjäsen oleskelee Suomessa, hänellä on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon. Hän maksaa hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun. Kela myöntää perheenjäsenelle todistuksen, jonka esittämällä hoitoa saa. Sen nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Eläkkeensaajat

Jos muutat vakinaisesti Suomeen, kuulut Suomen sairausvakuutukseen ja saat kotikunnan. Jos muutat EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja saat eläkettä muualta kuin Suomesta, toimita Kelaan rekisteröitäväksi hoito-oikeustodistus E121 tai S1, jonka myöntää se maa, joka maksaa sinulle eläkettä. Rekisteröinnin jälkeen Kela myöntää sinulle asiakirjan, jonka nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Esitä se, kun asioit julkisessa terveydenhuollossa. Hoitokustannukset laskutetaan todistuksen E121 tai S1 myöntäneeltä maalta.  Hoito-oikeustodistusta E121 tai S1 ei tarvita, jos sinulle eläkettä maksava maa on toinen Pohjoismaa, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti.

Saat Suomen julkisessa terveydenhuollossa kaiken tarvitsemasi sairaanhoidon. Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista, lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Jos tulet EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista ja oleskelet Suomessa tilapäisesti, saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista, lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Jos tulet Suomeen tilapäisesti EU- tai Eta-maiden, Sveitsin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin ulkopuolelta, sinulla on oikeus vain kiireelliseen sairaanhoitoon. Hoidon kustannukset peritään sinulta täysimääräisesti.

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

Turvapaikanhakijoille terveyspalveluja järjestävät vastaanottokeskukset, joita ylläpitävät valtio, kunnat ja Suomen Punainen Risti. Palvelujen järjestämisestä vastaa se vastaanottokeskus, jonka asiakasrekisteriin sinut on rekisteröity. Kela ei vastaa sinulle annettavan sairaanhoidon kustannuksista.

Kiintiöpakolainen kuuluu Suomen sosiaaliturvaan muutosta lähtien. Jos sinulla on Suomessa kotikunta, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen, saat käyttöösi Kela-kortin. Tällöin voit saada korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista.

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.9.2023