Työskentely Suomessa

Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan vakinaisen asumisen lisäksi myös työskentelyn perusteella. Sosiaaliturvaasi vaikuttaa lähinnä se, mistä muutat ja miten kauan aiot työskennellä Suomessa. Jos muutat Suomeen työntekijänä, Suomessa asumisen vakinaisuutta arvioidaan muun muassa työsuhteesi perusteella. Tämän lisäksi sinulla tulee olla muita seikkoja, jotka viittaavat Suomessa asumiseen. Tällaisia seikkoja voivat esimerkiksi olla asunto tai vakinainen asuinpaikka Suomessa.

Yleensä voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan heti Suomeen muutosta lähtien, jos muutat maahan vakinaisesti tai työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta. Työaikasi ja palkkasi on täytettävä työskentelyn vähimmäisvaatimukset (1189 e/kk, vuonna 2018). Voit yleensä päästä Suomen sosiaaliturvaan melko kattavasti, vaikka et asuisi maassa vakinaisesti. Tietyissä Kelan etuuksissa on kuitenkin lisäedellytyksiä, joiden on kohdallasi täytyttävä, jotta voit saada niitä.

Työharjoittelijoilla, au paireilla ja muilla lyhytaikaista tai pienipalkkaista työtä tekevillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan, koska työskentelyn vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan myös osittain. Suomeen töihin alle 4 kuukaudeksi tulevalla on joissakin tilanteissa oikeus julkiseen terveydenhuoltoon. EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tulevalla voi olla oikeus myös lasten kotihoidon tukeen.

Jos muutat Suomeen EU:n ulkopuolelta, voit saada Kelasta lapsilisää ja kotihoidon tukea.

Tarkista sosiaaliturvaan kuuluminen Kelan asiointipalvelusta.

Työn vähimmäisedellytykset

Työsi tulee täyttää työskentelyn vähimmäisedellytykset, jotta voit päästä Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn perusteella. Ehto ei kuitenkaan koske niitä työntekijöitä, joiden katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan.

Työssäoloehto täyttyy silloin, jos teet työtä vähintään 18 tuntia viikossa ja jos palkkasi on vähintään työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan tulee olla vähintään 1189 euroa/kk.

Keikkatyöläisen työssäoloehto

Jos olet keikkatyöläinen, sinulla voi olla sopimus jatkuvasta työskentelystä yhden tai useamman työnantajan kanssa. Työsi voi myös rakentua eripituisista jaksoista. Jos työsuhteesi yhteensä täyttävät työaikaa ja palkkaa koskevat vaatimukset, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan myös keikkatyön perusteella.

Jos työsuhteesi seuraavat toisiaan, Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen riippuu siitä, voidaanko vähintään 4 kuukautta kestävän työskentelysi katsoa olevan yhtäjaksoista. Työskentely on yhtäjaksoista, jos työsuhteiden tai työskentelyjaksojen väliin jää enintään viikko.

Kela voi tarkistaa palvelussuhdetiedot työnantajan tulorekisteriin ilmoittamista tiedoista. Tarvittaessa Kela pyytää lisätietoja.