Upphandling av tolktjänst | Om FPA | FPAGå till innehållet

Upphandling av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

I fråga om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning gäller upphandlingen tillhandahållande av tolktjänst för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Tolkningen kan ordnas som tolkning på plats eller som distanstolkning.

FPA inleder upphandlingsomgångarna gällande tolktjänsten i allmänhet på våren i februari–maj, och då publiceras materialet för anbudsförfrågan. Upphandlingsbesluten blir i allmänhet klara senast på hösten, och då underrättar FPA dem som deltagit i anbudsförfarandet om resultatet.

Handikappförmånsgruppen vid FPA:s enhet för planering av förmåner och tjänster ansvarar för upphandlingen av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. 

Upphandlingsavtalen för Östra upphandlingsområdet och upphandlingsområdet för Österbotten samt i fråga om tolkning och skrivtolkning för personer med hörselskada eller syn- och hörselskada i Norra upphandlingsområdet är i kraft 20.1.2021–31.12.2022. Det första eventuella optionsåret för år 2023 som ingår i de här upphandlingsavtalen har utnyttjats. FPA har rätt att förlänga avtalet med en optionsperiod på ett år för tiden 1.1–31.12.2024.

Upphandlingsavtalen för Mellersta och Västra upphandlingsområdena och upphandlingsområdet för Nyland samt i fråga om tolkning för personer med talskada i Norra upphandlingsområdet är i kraft 1.11.2022-31.12.2024. 

Upphandlingsförfaranden

Vid upphandlingen av tolktjänsten används följande upphandlingsförfaranden:

  • öppet förfarande
  • direktupphandling.

FPA meddelar upphandlingar av tolktjänst elektroniskt på Hilma (hankintailmoitukset.fi) och i Cloudia Supplier Portal. Med undantag av direktupphandlingar finns anbudsförfrågningarna endast att tillgå via Hanki-tjänsten.

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning upphandlas genom ett ramavtal och avtalsperioden börjar i regel från början av året efter upphandlingen. Avtalsperioden är i regel 2 år, och avtalet innehåller möjligheten att förlänga avtalet med optionsperioder för de 2 följande åren.

Serviceproducenterna kan ställa frågor om upphandlingen av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning per e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Läs mer

Senast ändrad 22.12.2023