Usein kysyttyä Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilusta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilusta

Lue vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin kokeilusta.

Hätäilmoituksen voi tehdä vain suomalaisella viittomakielellä.
Palvelu on avoinna vain arkisin, koska kyseessä on kokeilu, jota hoidetaan osana Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen nykyisiä palveluita. Jos kokeilussa saadaan hyvät tulokset, palvelua voidaan mahdollisesti laajentaa ympärivuorokautiseksi.
Kerro tulkille, että kyseessä on hätätilanne. Tämän jälkeen tulkki ottaa yhteyden hätänumeroon. Kerro puhelinnumerosi, jotta sinut voidaan paikantaa. Kerro myös lyhyesti, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen on tärkeää vastata selkeästi hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin.
Hätäilmoituksen voi tehdä kuka tahansa suomalaisella viittomakielellä kommunikoiva henkilö. Hätäilmoituksen tekijän ei tarvitse olla Vammaisten tulkkauspalvelun asiakas.
Tulkeille on annettu koulutus siitä, miten he toimivat yhteistyössä hätäkeskuspäivystäjän kanssa.
Kela tallentaa avuntarvitsijan ja tulkin välisen videokeskustelun ja arkistoi sen omaan rekisteriinsä. Rekisteri on salassa pidettävää aineistoa, ja Kela huolehtii tiedoista valtionhallinnon määräysten mukaisesti. Hätäkeskuslaitos tallentaa hätäkeskuspäivystäjän ja tulkin välisen keskustelun kuten muutkin hätänumeroon 112 soitetut puhelut (Laki hätäkeskustoiminnasta 17. § 1. mom. 2. kohta).
Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, syötä puhelinnumerosi ja valitse haluamasi kieli (suomi, ruotsi tai englanti). Saat kaikki ominaisuudet käyttöön vastaamalla myönteisesti sovelluksen esittämiin kysymyksiin. Kysymyksissä on käyttöjärjestelmäkohtaisia eroja. Lue lisää sovelluksen käytöstä.
Kun soitat hätätilanteessa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen 112 Suomi -sovelluksen kautta, puhelimen sijaintitieto tallentuu sovelluksen pilvipalveluun. Sinun pitää kuitenkin kertoa puhelinnumerosi tulkin välityksellä hätäkeskukseen, jotta hätäkeskuspäivystäjä pystyy tarkistamaan pilvipalvelusta puhelimesi sijainnin.
Voit tehdä hätäilmoituksen viittomakielellä myös tietokoneella tai tabletilla. Linkki etätulkkauspalveluun on 112.fissä ja kela.fissä. Henkilö, joka ei pysty tuottamaan puhetta, voi lähettää myös hätätekstiviestin.
Sivu päivitetty 11.6.2021

Mitä mieltä olet sivusta?