Uusperhe

Uusperheen perustaminen voi vaikuttaa lapsiperheen etuuksiin.

Lapsilisä

Kun perustat uusperheen, lapsilisän määrä muuttuu. Et voi enää saada lapsilisään yksinhuoltajakorotusta, mutta lapsilisän määrää saattavat korottaa uusperheen muiden lapsien saamat lapsilisät. Esimerkiksi jos perheeseen kuuluu äidin kaksi lasta ja isän yksi lapsi, lapsilisää maksetaan kolmen lapsen mukaan, jos kaikki lapsilisät maksetaan samalle henkilölle. Katso määrät taulukosta.

Elatustuki ja elatusapu

Uusperheen perustaminen ei vaikuta elatusavun tai Kelan maksaman elatustuen saamiseen. Elatusvelvollinen maksaa elatusapua sovitun mukaisesi.

Asumistuki

Jos saat asumistukea, avo- tai avioliitto voi muuttaa tuen määrää. Laske asumistuen laskurilla, oletko oikeutettu tukeen ja kuinka paljon tukea voit saada.

Ilmoita muutoksista

Ilmoita avoliiton aloittamisesta Kelaan. Voit tehdä se verkossa kohdassa Omat tiedot. Ilmoita muutoksesta mahdollisimman pian, jotta tukia ei ehditä maksaa liikaa. Avioliiton solmimisesta Kela saa tiedon suoraan maistraatista, joten sitä ei tarvitse ilmoittaa.

Jos saat asumistukea, täytä verkossa asumistuen tarkistushakemus, jotta Kela voi maksaa tuen muuttuneen tilanteen mukaan, tai lakkauta tuki verkossa.