Muiden kuin Suomessa vakuutettujen lääkeostot

Muualla kuin Suomessa vakuutetut eivät yleensä voi saada suorakorvausta lääkeostoistaan apteekin kautta. Muualla vakuutetut saattavat kuitenkin olla oikeutettuja saamaan korvausta Kelasta apteekin antaman laskelman perusteella tai he voivat hakea korvausta myös asuinmaastaan. Lisätietoa Suomessa ostettujen lääkkeiden korvaamisesta kansainvälisissä tilanteissa: www.EU-terveydenhuolto.fi.

Poikkeukset:

  • EU-maissa vakituisesti asuvat Suomesta eläkettä saavat henkilöt eivät ole Suomessa sairausvakuutettuja. He ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan korvauksen lääkeostoistaan apteekin kautta.
  • Suomessa vakituisesti asuvat muussa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelynsä perusteella sairausvakuutetut merityöntekijät, rajatyöntekijät ja työntekijät ovat oikeutettuja saamaan korvauksen lääkeostoistaan apteekin kautta.

 

1.6.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 3.1.3)