Muiden kuin Suomessa vakuutettujen lääkeostot

Muualla kuin Suomessa vakuutetut eivät yleensä voi saada korvausta lääkeostoistaan apteekin kautta mutta he saattavat olla oikeutettuja saamaan korvausta Kelasta apteekin antaman selvityksen perusteella tai he voivat hakea korvausta myös kotimaansa vakuutuksesta.

Poikkeukset:

  • EU-maissa vakituisesti asuvat Suomesta eläkettä saavat henkilöt eivät ole Suomessa sairausvakuutettuja. He ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan korvauksen lääkeostoistaan apteekin kautta.
  • Suomessa vakituisesti asuvat muussa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelynsä perusteella sairausvakuutetut merityöntekijät, rajatyöntekijät ja työntekijät ovat oikeutettuja saamaan korvauksen lääkeostoistaan apteekin kautta.

 

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 3.1.3)