Läntinen vakuutuspiiri

Läntinen vakuutuspiiri vastaa etuushakemusten käsittelystä alueella, johon kuuluvat seuraavat kunnat.

Puhelinpalvelu

Puhelimitse henkilöasiakkaita palvelevat Kelan palvelunumerot, työnantajia työnantajalinja ja yhteistyökumppaneita viranomaislinja.

Läntisen vakuutuspiirin johtaja

Petri Hannula
etunimi.sukunimi@kela.fi

Postiosoite

PL 10, 00056 KELA
Faksi 020 634 1599

Ratkaisukeskukset:

Toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskus:
(Toimeentulotuki, työttömyysturva, yleinen asumistuki)
päällikkö Mervi Laikio-Liesmäki

Eläke-, opinto ja perhe-etuuksien ratkaisukeskus:
päällikkö Marianne Schauman-Lindberg

Työ- ja toimintakykyetuuksien ratkaisukeskus:
(Kuntoutus, sairauspäiväraha,vammaisetuudet)
päällikkö Heikki Heilä

Terveydenhoitoetuuksien ratkaisukeskus:
(Lääkekorvaukset, sairaanhoitokorvaukset)
päällikkö Riitta Hanka

Erityisyksiköt:

Kela Ahvenanmaa:
päällikkö Hillevi Smeds

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus:
päällikkö Sari Paloposki

Lue lisää