Väliaikainen epidemiakorvaus perustoimeentulotuen saajille

Väliaikaisen epidemiakorvauksen tarkoitus on tukea taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa koronaepidemiaan liittyneet rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. 

Lakia ei ole vielä vahvistettu

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Tämän sivun tiedot perustuvat lakiesitykseen. Lakia ei ole vielä vahvistettu. 

Hallitus esittää tilapäistä epidemiakorvausta toimeentulotukiasiakkaille (tiedote 1.9.2020)

Epidemiakorvausta maksetaan syys-joulukuussa 2020. Epidemiakorvaukseen ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea joko osan aikaa tai koko ajan rajoitustoimien aikana 1.3.-31.7.2020. Lisäksi epidemiakorvauksen saamisen edellytyksenä on maksuajankohtaa edeltävänä kuukautena saatu perustoimeentulotuki. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että epidemiakorvauksen voi saada syyskuussa, jos asiakas on saanut perustoimeentulotukea elokuussa.

Veronpalautukset voivat vaikuttaa epidemiakorvauksen saamiseen. Jos sinulle ei myönnetä toimeentulotukea veronpalautusten vuoksi esimerkiksi elokuussa, et voi saada epidemiakorvausta syyskuussa.

Epidemiakorvausta ei tarvitse hakea

Kela myöntää epidemiakorvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat siihen oikeutettuja. Korvausta ei siis tarvitse hakea erikseen.

Määrä ja maksupäivät

Epidemiakorvauksen määrä on 75 e/kk henkilöä kohden. Etuus on veroton. Se ei vaikuta toimeentulotukeen eikä muihinkaan tukiin.

Lakiesitystä on käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta lakia ei ole vielä hyväksytty. Tämänhetkisen tiedon mukaan korvauksen maksupäivät ovat

  • syyskuun korvaus 16.10.
  • lokakuun korvaus 16.10.
  • marraskuun korvaus 16.11.
  • joulukuun korvaus 16.12.