Väliaikainen epidemiakorvaus perustoimeentulotuen saajille

Väliaikainen epidemiakorvaus tuki taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa koronaepidemiaan liittyneet rajoitustoimet olivat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. 

 • Korvausta maksettiin neljän kuukauden ajalta syys–joulukuussa 2020.
 • Epidemiakorvaukseen olivat oikeutettuja ne henkilöt, jotka olivat saaneet perustoimeentulotukea joko osan aikaa tai koko ajan rajoitustoimien aikana 1.3.-31.7.2020.
 • Lisäksi epidemiakorvauksen saamisen edellytyksenä oli maksuajankohtaa edeltävänä kuukautena saatu perustoimeentulotuki. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että epidemiakorvaus oli mahdollista saada marraskuussa, jos asiakkaalla oli ollut oikeus perustoimeentulotukeen lokakuussa.

Veronpalautukset saattoivat vaikuttaa epidemiakorvauksen saamiseen. Jos asiakas ei ollut saanut toimeentulotukea veronpalautusten vuoksi esimerkiksi elokuussa, hän ei voinut saada epidemiakorvausta syyskuulta.

Epidemiakorvausta ei tarvitse hakea

Kela myönsi epidemiakorvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka olivat siihen oikeutettuja. Korvausta ei siis tarvinnut hakea erikseen.

Kelassa tuli kuitenkin syksyn aikana esiin tilanteita, joissa asiakkaalle mahdollisesti muodostuisi oikeus väliaikaiseen epidemiakorvaukseen, mutta joissa Kela ei pystynyt ohjelmallisesti selvittämään tätä oikeutta. Yleensä näissä tilanteissa oli kysymys esimerkiksi parisuhdetilanteen muutoksesta tai lapsen itsenäistymisestä ja kotoa muutosta.

Asiakkaita kehotettiin ottamaan yhteyttä Kelaan, jos he eivät olleet saaneet väliaikaista epidemiakorvausta ja seuraavat ehdot täyttyivät:

 • et ole itse hakenut perustoimeentulotukea vuonna 2020
 • olet ollut perustoimeentulotukea saaneen perheen jäsen ajanjaksolla 1.3.–31.7.2020
 • olet heinäkuun jälkeen muuttanut toiseen perheeseen, joka saa perustoimeentulotukea.

Asiakkaita kehotettiin ottamaan yhteyttä Kelaan myös tilanteessa, jossa seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet saanut perustoimeentulotukea joko osan aikaa tai koko ajan rajoitustoimien aikana 1.3.-31.7.2020
 • sinulle on myönnetty toimeentulotukea ajalla 1.8.–30.11.2020 ja
 • myöntävän päätöksen saamisen jälkeen olet saanut tuloja, joiden vuoksi päätös on tarkistettu ja päätös on muuttunut hylkäykseksi.

Tulo on voinut olla esimerkiksi sinulle takautuvasti myönnetty asumistuki. Tällaisessa tilanteessa sinulla saattaa olla oikeus väliaikaiseen epidemiakorvaukseen, vaikka toimeentulotuki olisikin myöntämisen jälkeen hylätty.

Asiakaspalvelu

Määrä ja maksupäivät

Epidemiakorvauksen määrä on 75 e/kk henkilöä kohden. Jos lapsi asuu vuoroittain kahdessa kodissa, hänestä maksettiin puolikas korvaus (37,5 e/kk). Etuus on veroton. Se ei vaikuta toimeentulotukeen eikä muihinkaan tukiin.

Epidemiakorvauksen maksupäivät olivat

 • syyskuun korvaus 16.10.2020
 • lokakuun korvaus 16.10.2020
 • marraskuun korvaus 16.11.2020
 • joulukuun korvaus 16.12.2020

Ahvenanmaan osalta maksupäivät vahvistuvat myöhemmin, sillä Ahvenanmaan maakunnan hallitus käsittelee lain erikseen.

Voit tarkistaa sinulle myönnetyn epidemiakorvauksen kirjautumalla asiointipalveluun. Epidemiakorvausten päätökset tulivat asiointipalveluun muutamaa päivää ennen maksupäivää, ja ne näkyvät palvelussa perustoimeentulotuen päätösten joukossa. Asiakkaille postitettiin epidemiakorvauksesta myös päätös kotiin.

Jos olet tyytymätön saamaasi väliaikaisen epidemiakorvauksen päätökseen

Jos väliaikaisen epidemiakorvauksen päätös oli mielestäsi virheellinen, siihen voi hakea muutosta.

Voit tehdä valituksen verkossa tai kirjallisesti. Valitus tulee toimittaa Kelaan 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä. Jos haluat, voit käyttää valituksen laatimisessa apuna lomakepohjaa.

Jos et käytä lomakepohjaa, muista kertoa valituksessasi

 • nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi ja osoite, johon haluat muutoksenhakua koskevat kirjeet ja päätökset
 • mihin päätökseen haet muutosta
 • mitä muutoksia vaadit
 • millä perusteilla vaadit muutoksia.

Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen, jos päätös on virheellinen. Saat oikaistun päätöksen postitse.

Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Saat muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudesta kirjallisen päätöksen asiasta.

Huomaa, että muutoksenhaku poikkeaa perustoimeentulotuen muutoksenhausta. Lue lisää muutoksenhausta.