Väliaikainen epidemiakorvaus perustoimeentulotuen saajille

Väliaikainen epidemiakorvaus tukee taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa koronaepidemiaan liittyneet rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. 

 • Korvausta maksetaan neljän kuukauden ajalta (syys–joulukuu).
 • Epidemiakorvaukseen ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea joko osan aikaa tai koko ajan rajoitustoimien aikana 1.3.-31.7.2020.
 • Lisäksi epidemiakorvauksen saamisen edellytyksenä on maksuajankohtaa edeltävänä kuukautena saatu perustoimeentulotuki. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että epidemiakorvauksen voi saada marraskuussa, jos asiakkaalla on ollut oikeus perustoimeentulotukeen lokakuussa.

Veronpalautukset voivat vaikuttaa epidemiakorvauksen saamiseen. Jos asiakas ei ole saanut toimeentulotukea veronpalautusten vuoksi esimerkiksi elokuussa, hän ei voi saada epidemiakorvausta syyskuulta.

Epidemiakorvausta ei tarvitse hakea

Kela myöntää epidemiakorvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat siihen oikeutettuja. Korvausta ei siis tarvitse hakea erikseen.

Kelassa on tullut kuitenkin esiin tilanteita, joissa asiakkaalle voi muodostua oikeus väliaikaiseen epidemiakorvaukseen, mutta joissa Kela ei pysty ohjelmallisesti selvittämään tätä oikeutta. Yleensä näissä tilanteissa on kysymys esimerkiksi parisuhdetilanteen muutoksesta tai lapsen itsenäistymisestä ja kotoa muutosta.

Ota yhteyttä Kelaan, jos et ole saanut väliaikaista epidemiakorvausta ja seuraavat ehdot täyttyvät:

 • et ole itse hakenut perustoimeentulotukea tänä vuonna
 • olet ollut perustoimeentulotukea saaneen perheen jäsen ajanjaksolla 1.3.–31.7.2020
 • olet heinäkuun jälkeen muuttanut toiseen perheeseen, joka saa perustoimeentulotukea.

Ota yhteyttä Kelaan myös tilanteessa, jossa seuraavat ehdot täyttyvät:

 • sinulle on myönnetty toimeentulotukea ajalla 1.8.–30.11.2020 ja
 • myöntävän päätöksen saamisen jälkeen olet saanut tuloja, joiden vuoksi päätös on tarkistettu ja päätös on muuttunut hylkäykseksi.

Tulo on voinut olla esimerkiksi sinulle takautuvasti myönnetty asumistuki. Tällaisessa tilanteessa sinulla saattaa olla oikeus väliaikaiseen epidemiakorvaukseen, vaikka toimeentulotuki olisikin myöntämisen jälkeen hylätty.

Asiakaspalvelu

Määrä ja maksupäivät

Epidemiakorvauksen määrä on 75 e/kk henkilöä kohden. Jos lapsi asuu vuoroittain kahdessa kodissa, hänestä maksetaan puolikas korvaus (37,5 e/kk). Etuus on veroton. Se ei vaikuta toimeentulotukeen eikä muihinkaan tukiin.

Epidemiakorvauksen maksupäivät ovat

 • syyskuun korvaus 16.10.
 • lokakuun korvaus 16.10.
 • marraskuun korvaus 16.11.
 • joulukuun korvaus 16.12.

Ahvenanmaan osalta maksupäivät vahvistuvat myöhemmin, sillä Ahvenanmaan maakunnan hallitus käsittelee lain erikseen.

Voit tarkistaa sinulle myönnetyn epidemiakorvauksen kirjautumalla asiointipalveluun. Epidemiakorvausten päätökset tulevat asiointipalveluun muutamaa päivää ennen maksupäivää, ja ne näkyvät palvelussa perustoimeentulotuen päätösten joukossa. Saat epidemiakorvauksesta myös päätöksen kotiisi.

Jos olet tyytymätön saamaasi väliaikaisen epidemiakorvauksen päätökseen

Jos väliaikaisen epidemiakorvauksen päätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta.

Voit tehdä valituksen verkossa tai kirjallisesti. Valitus tulee toimittaa Kelaan 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä. Jos haluat, voit käyttää valituksen laatimisessa apuna lomakepohjaa.

Jos et käytä lomakepohjaa, muista kertoa valituksessasi

 • nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi ja osoite, johon haluat muutoksenhakua koskevat kirjeet ja päätökset
 • mihin päätökseen haet muutosta
 • mitä muutoksia vaadit
 • millä perusteilla vaadit muutoksia.

Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen, jos päätös on virheellinen. Saat oikaistun päätöksen postitse.

Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Saat muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudesta kirjallisen päätöksen asiasta.

Huomaa, että muutoksenhaku poikkeaa perustoimeentulotuen muutoksenhausta. Lue lisää muutoksenhausta.