Epidemiatuen määrä ja maksaminen

Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Määrä on kaikille sama. Tukea maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Tukea maksetaan kokonaisilta päiviltä, jotka olet poissa työstä palkattomasti.

Lasten määrä ei vaikuta tuen määrään. Tukea maksetaan siis saman verran riippumatta siitä, hoidatko esimerkiksi yhtä tai kolmea lasta.

Voit saada tukea myös esimerkiksi silloin, kun toinen lapsesi jatkaa koulunkäyntiä lähiopetuksessa, vaikka hoidat varhaiskasvatuksen piirissä olevaa lastasi kotona palkattomalla vapaalla.

Myöskään sinun tai perheesi tulot eivät vaikuta tuen määrään.

Epidemiatuki maksetaan takautuvasti, ja sitä voi saada 16.3.2020 alkaen. Oikeus väliaikaiseen epidemiatukeen on vain poikkeusolojen voimassaolon ajalta 16.3.–15.6.2020.

Tuessa on 3 kalenterikuukauden takautuva hakuaika. Jos haet tukea 16.3.2020 alkaen, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 30.6.2020.

Tukea myönnetään siltä ajalta, jolle sinulla on työnantajan todistus palkattomasta poissaolosta.

Lapsen hoitamisen ajalta maksettava tuki

Voit saada epidemiatukea sen ajan, jonka olet poissa töistä palkattomasti. Epidemiatukea voi saada lapsen hoitamisen takia enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen.

Ulkomailta Suomeen saapumisen jälkeen maksettava tuki

Voit saada epidemiatukea sen ajan, jonka olet poissa töistä palkattomasti. Enintään tukea voi saada 14 vuorokauden ajan. Voit alkaa saada tukea Suomeen saapumista seuraavasta päivästä alkaen. Tukea maksetaan ainoastaan arkipäiviltä. Tukea voidaan maksaa vain poikkeusolojen ajalta.

Verotus

Epidemiatuki on verotettavaa tuloa.

Kela saa verokortin suoraan Verohallinnosta. Tarvittaessa voit tilata Verohallinnolta muutosverokortin etuutta varten. Jos et toimita muutosverokorttia, Kela pidättää epidemiatuesta veroa 20 %.