Valitut palveluntuottajat

Valitut palveluntuottajat

Kuntoutuspalvelujen ryhmän hankinnat

Vakuutuspiirien järjestämät vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiahankinnat

Listat valituista palveluntuottajista vuonna 2019 alkaneille sopimuskausille. Näillä sivuilla ilmoitetaan HILMA-ilmoituskanavalla julkaistujen jälki-ilmoitusten valitut palveluntuottajat. Listoissa näkyvät vain alun perin valitut palveluntuottajat, eikä listoja päivitetä muutosten myötä (lisähankinnat, konkurssit, nimenmuutokset jne.). Kuntoutuksen palveluntuottajien ajankohtaiset listat yhteystietoineen löytyvät Kuntoutuksen palveluntuottajien haku -palvelusta Kelan internetsivuilta.

Kehittämistoiminnan palveluntuottajat ilmoitetaan kunkin hankkeen omilla sivuilla.