Valitut palveluntuottajat

Kuntoutuspalvelujen ryhmän hankinnat

Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian hankinnat

Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioiden valitut palveluntuottajat sopimuskaudelle 1.6.2019 -31.12.2020:

Vakuutuspiirien järjestämät vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiahankinnat

Alla lista valituista palveluntuottajista vuonna 2019 alkaneelle sopimuskaudelle. Lista on yhdenmukainen HILMA-ilmoituskanavalla julkaistujen jälki-ilmoitusten valittujen palveluntuottajien kanssa. Listoissa näkyvät vain alun perin valitut palveluntuottajat, eikä listoja päivitetä muutosten myötä (lisähankinnat, konkurssit, nimenmuutokset jne.). Kuntoutuksen palveluntuottajien ajankohtaiset listat yhteystietoineen löytyvät Kuntoutuksen palveluntuottajien haku -palvelusta Kelan internetsivuilta.

Kehittämistoiminnan palveluntuottajat ilmoitetaan kunkin hankkeen omilla sivuilla.