Valtion korvaus kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista

Kela korvaa kunnille ja kuntayhtymille kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksia 1.1.2018 alkaen.

Kiireellisellä sosiaalipalvelulla tarkoitetaan välttämättömänä huolenpitona annettua

  • ruokaa
  • lääkkeitä
  • tilapäistä asumispalvelua.

Korvausta voidaan maksaa, jos kiireellistä sosiaalipalvelua on annettu kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle, jonka vastaanottopalvelut ovat lakanneet.

Korvausta tulee hakea 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Korvausta haetaan lomakkeella Y 31. Hakemukseen tulee liittää kopio kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevasta päätöksestä.

Valtion korvaushakemukset käsitellään Kelan kansainvälisten asioiden keskuksessa.

Lue lisää