Vammaisetuudet

Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä sekä heidän kuntoutustaan ja hoitoaan. Näiltä sivuilta löytyy terveydenhuollon laitoksille koottua tietoa vammaisetuuksista.

Vammaisetuuksia ovat

Laitoshoito

Pitkäaikainen julkinen laitoshoito ei enää 1.1.2010 alkaen keskeytä vammaistuen maksamista. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta on alettu maksaa asiakkaalle uudelleen ilman erillistä hakemusta. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua määritettäessä vammaisetuudet otetaan huomioon asiakkaan nettotuloja laskettaessa.